ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advantageously

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advantageously-, *advantageously*, advantageous
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


WordNet (3.0)
well(adv) in a manner affording benefit or advantage, Syn. advantageously, Ant. badly, disadvantageously

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Advantageously

adv. Profitably; with advantage. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're con artists. Take advantage of the soft heart. A lot of them are better off than the rest of us.ปกติชั้นก้อเลือกอ่านบทความของคุณก่อนน่ะ Hero (1992)
Well, if you were smarter, people wouldn't be able to... take advantage of you.ถ้าเธอฉลาดขึ้น คนอื่นๆก็จะไม่.. ..ดูถูกเธออีก The Lawnmower Man (1992)
No, I never take advantage of a woman.ผมไม่เคยฉวยโอกาสกับผู้หญิง Don Juan DeMarco (1994)
He'll have the advantage.เขาจะมีประโยชน์กับเรา The Great Dictator (1940)
I'm a decent employer, but he takes advantage of me.แค่เขาใช้ประโยชน์จากฉัน Help! (1965)
They made her drink whiskey and then they tried to take advantage of her.พวกเขาทำให้เครื่องดื่มวิสกี้ของเธอ และพวกเขาก็พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากเธอ The Godfather (1972)
Wait a minute. Maybe I could turn this thing to my advantage.เดี๋ยวก่อน เราอาจใช้เรื่องนี้ ให้เป็นผลดีกับฉันได้ Blazing Saddles (1974)
The Germans have a great advantage over us.พวกเยอรมัน เอาเปรียบเรามาก Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
We are in a position of advantage.ขณะที่เรากำลังได้เปรียบ Gandhi (1982)
But I do not intend to take advantage of their danger.ผมจะไม่หาประโยชน์จากการ เสี่ยงอันตรายของพวกเขา Gandhi (1982)
That's when you take advantage.นั่นล่ะเวลาที่คุณต้องหาประโยชน์ Gandhi (1982)
"It will be to your advantage to be present on this date."มันจะเป็นเพื่อประโยชน์ต่อคุณ ที่จะมาที่นี่ในวันนี้" Clue (1985)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มกอบเต็มกำ(adv) beneficially, See also: advantageously, profitably, Syn. เป็นกอบเป็นกำ, เต็มที่, Example: ธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้เต็มกอบเต็มกำให้แก่เจ้าของ, Thai Definition: ได้ผลประโยชน์ครบถ้วน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advantageously

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top