ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acquittals

AH0 K W IH1 T AH0 L Z   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acquittals-, *acquittals*, acquittal
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา acquittals มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *acquittals*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge

English-Thai: Nontri Dictionary
acquittal(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การพ้นผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acquittalการตัดสินปล่อยตัวจำเลย (ให้พ้นจากข้อกล่าวหา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, the vote's nine to three in favour of acquittal.Well, the vote's nine to three in favour of acquittal12 Angry Men (1957)
Frankly, I don't see how you can vote for acquittal.Frankly, I don't see how you can vote for acquittal12 Angry Men (1957)
It's all there--the accident, Mike's acquittal, and even a little mention of how...ทั้งหมดมันคือ-อุบัติเหตุ ไมค์พ้นผิด และนั่นมันเป็นข้อสงสัยอย่างนึงของการที่.. A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
He was upset about the acquittal and dealt some justice of his own.เขาโกรธที่กัลช์พ้นผิด และสร้างความยุติธรรม ขึ้นมาซะเอง There's No Place Like Home (2011)
- Hung jury or an acquittal.- ไม่ออกความเห็น หรือบอกว่าไม่ผิด Justice (2012)
Only thing between this company and chapter 11 is an acquittal.สิ่งเดียวที่จะทำให้บริษัทนี้ไม่ล้มละลาย ก็คือการพ้นข้อกล่าวหา Risk (2012)
Okay, I know there's been a lot of talk about what you should wear to the trial, so I've selected a few outfits that just scream acquittal.โอเค ฉันรู้ว่าเราคุย เรื่องชุดที่เธอควรใส่ไปศาลแล้ว ฉันเลยเลือกมา 2-3 ชุดที่พอเห็นแล้วต้องตะโกนว่า "ปล่อยตัวจำเลยได้!" The People Will Hear (2012)
Fatal Acquittal, Not With My Daughter, Baby Sellers, Unfinished Betrayal,Fatal Acquittal, Not With My Daughter, Baby Sellers, Unfinished Betrayal, Winter (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตัดสินปล่อยตัวจำเลย[n. exp.] (kān tatsin plǿi tūa jamloēi) EN: acquittal   
การยกฟ้อง[n.] (kān yokføng) EN: acquittal ; dismissal of action   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACQUITTAL AH0 K W IH1 T AH0 L
ACQUITTALS AH0 K W IH1 T AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acquittal (n) ˈəkwˈɪtl (@1 k w i1 t l)
acquittals (n) ˈəkwˈɪtlz (@1 k w i1 t l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfüllung {f}; Erledigung {f}acquittal [Add to Longdo]
Freispruch {m}acquittal [Add to Longdo]
Freispruch {m}; Schulderlass {m}acquittal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
釈放[しゃくほう, shakuhou] (n,vs) release; liberation; acquittal; (P) [Add to Longdo]
放免[ほうめん;ほうべん, houmen ; houben] (n,vs) release (from custody); discharge; liberation; setting free; letting go; letting off; acquittal [Add to Longdo]
無罪放免[むざいほうめん, muzaihoumen] (n) acquittal [Add to Longdo]
免罪[めんざい, menzai] (n) acquittal; pardon; papal indulgence [Add to Longdo]
免訴[めんそ, menso] (n,vs) acquittal; dismissal (of a case) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top