ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accredits

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accredits-, *accredits*, accredit
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accredits
accredit
accredited
accrediting

English-Thai: Longdo Dictionary
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accredit(vt) แต่งตั้ง, See also: เพิ่มอำนาจให้, มอบอำนาจให้, Syn. authorize, give credentials to, certify
accredit(vt) แต่งตั้งให้เป็นฑูต
accredit(vt) ให้การยอมรับนับถือ, See also: ให้เกียรติว่า
accredit to(phrv) ถือว่าเป็นของ, See also: สมควรเป็นของ
accredit with(phrv) รับรองว่าเป็น, See also: เชื่อถือว่าเป็น, Syn. credit with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
accredit(vt) รับรอง, เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, ให้อำนาจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accredit๑. ส่งทูตไปประจำ๒. รับทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accredit (an envoy)ส่งผู้แทนทางการทูตไปประจำประเทศอื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accredit (an envoy)ส่งผู้แทนทางการทูตไปประจำประเทศอื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accreditationการรับรองคุณภาพ [TU Subject Heading]
Accreditation (Education)การรับรองคุณภาพทางการศึกษา [TU Subject Heading]
accreditแต่งตั้งให้ไปประจำ หมายถึง การแต่งตั้งมอบหมายให้หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตไปประจำยังประเทศอื่น และมีอำนาจดูแลประเทศนั้นหรือเขตอาณาต่าง ๆ ซึ่งในกรณีนี้เรียกว่า Accredited Ambassador [การทูต]
Accreditionการสำรวจเกณฑ์มาตรฐาน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
accrediting amount(n) เงินวิทยฐานะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's fully accredited.ได้มาตรฐานการรับรอง Mr. Monk and the Other Detective (2005)
I believe they're fully accredited too.ฉันเชื่อว่าพวกเขา ได้มาตรฐานการรับรองเช่นกัน Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Yeah. Yeah, they're fully accredited.ใช่ๆ พวกเขาได้มาตรฐานการรับรอง Mr. Monk and the Other Detective (2005)
How is seattle grace still accredited?ทำไมซีแอตเติลเกรซถึงยังอนุญาติ? เรื่องทั้งหมดไม่ได้รายงาน? Rise Up (2008)
If you can't behave yourself then you're going to have to turn around because that is a fully accredited representative of the Egyptian government, which I wasn't certain still existed.ถ้าคุณไม่สามารถควบคุมตัวคุณเองได้ ก็ให้หันกลับไปมองรอบๆ เพราะนั่นคือ ตัวแทนที่ได้รับการรับรอง The Future in the Past (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accreditHe is accredited with the invention.
accreditHe was accredited to the United States to represent Japan.
accreditHe was accredited with these words.
accreditThe invention is accredited to Edison.
accreditThe invention of electric light is accredited to Edison.
accreditThey accredit him with the secret charity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพิสูจน์(n) proof, See also: confirmation, accreditation, certification, Syn. การยืนยัน, การรับรอง, Example: สมมติฐานดังกล่าวนี้ยังไม่เคยได้รับการพิสูจน์อย่างจริงจังเลยว่าเป็นความจริงหรือไม่, Thai Definition: การแสดงให้เห็นจริง
หมอเถื่อน(n) quack, See also: charlatan, imposter, mountebank, someone unaccredited who posses as a doctor, Example: กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งสร้างแพทย์ ที่ถูกต้องตามกฎหมายขึ้นมา เพื่อสกัดกั้นหมอเถื่อน ที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต, Thai Definition: หมอที่ไม่มีความรู้ในด้านการแพทย์ หรือไม่มีใบประกอบโรคศิลป์
หมอเถื่อน(n) quack, See also: charlatan, imposter, mountebank, someone unaccredited who posses as a doctor, Example: กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งสร้างแพทย์ ที่ถูกต้องตามกฎหมายขึ้นมา เพื่อสกัดกั้นหมอเถื่อน ที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต, Thai Definition: หมอที่ไม่มีความรู้ในด้านการแพทย์ หรือไม่มีใบประกอบโรคศิลป์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิสูจน์[kān phisūt] (n) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence  FR: preuve [ f ] ; attestation [ f ] ; certication [ f ] ; démonstration [ f ]
มอบอำนาจ[møp-amnāt] (v, exp) EN: authorize ; assign authority  FR: accréditer ; mandater

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
accredit
accredited
accrediting
unaccredited
accreditation
accreditations

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akkreditierung { f } (eines Botschafters)accreditation (of an ambassador) [Add to Longdo]
Akkreditierung { f }; Beglaubigung { f }accreditation; accrediting [Add to Longdo]
Beglaubigungsschreiben { n }letter of accreditation [Add to Longdo]
Markenmilch { m }accredited milk [Add to Longdo]
akkreditieren; beglaubigen; bestätigen; bevollmächtigen | akkreditierend; beglaubigend; bestätigend; bevollmächtigend | akkreditiert; beglaubigt; bestätigt; bevollmächtigtto accredit | accrediting | accredited [Add to Longdo]
beglaubigendaccrediting [Add to Longdo]
unbelobtunaccredited [Add to Longdo]
zugelassener Anlegeraccredited investor [Add to Longdo]
zugelassener Händleraccredited dealer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
公認[こうにん, kounin] (n, vs, adj-no) official recognition; authorization; authorisation; licence; license; accreditation; (P) #3,944 [Add to Longdo]
アクレジット;アクレディット[akurejitto ; akuredeitto] (vs) accredit [Add to Longdo]
検認[けんにん, kennin] (n, vs) (1) probate; (2) validation; certification; accreditation [Add to Longdo]
名取り[なとり, natori] (n) accredited master [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top