ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accrediting

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accrediting-, *accrediting*, accredit
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
accrediting amount(n) เงินวิทยฐานะ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
accrediting

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accrediting

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accredit \Ac*cred"it\, v. t. [imp. & p. p. {Accredited}; p. pr.
   & vb. n. {Accrediting}.] [F. accr['e]diter; [`a] (L. ad) +
   cr['e]dit credit. See {Credit}.]
   1. To put or bring into credit; to invest with credit or
    authority; to sanction.
    [1913 Webster]
 
       His censure will . . . accredit his praises.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       These reasons . . . which accredit and fortify mine
       opinion.               --Shelton.
    [1913 Webster]
 
   2. To send with letters credential, as an ambassador, envoy,
    or diplomatic agent; to authorize, as a messenger or
    delegate.
    [1913 Webster]
 
       Beton . . . was accredited to the Court of France.
                          --Froude.
    [1913 Webster]
 
   3. To believe; to credit; to put trust in.
    [1913 Webster]
 
       The version of early Roman history which was
       accredited in the fifth century.   --Sir G. C.
                          Lewis.
    [1913 Webster]
 
       He accredited and repeated stories of apparitions
       and witchcraft.            --Southey.
    [1913 Webster]
 
   4. To credit; to vouch for or consider (some one) as doing
    something, or (something) as belonging to some one.
    [1913 Webster]
 
   {To accredit} (one) {with} (something), to attribute
    something to him; as, Mr. Clay was accredited with these
    views; they accredit him with a wise saying.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top