ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zins

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zins-, *zins*, zin
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


WordNet (3.0)
Zinsser(n) United States bacteriologist who helped develop immunization against typhus fever (1878-1940), Syn. Hans Zinsser

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Zinsang

n. (Zool.) The delundung. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So what do you say, Friday night, a little white zin, a little Magic:ดังนั้น นายจะพูดอะไร คืนวันศุกร์ จิบไวน์แดง จิบไวน์แดง เวทมนต์เล็กๆ : Chuck Versus the Couch Lock (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
zins
zinser
zinsmeister

German-Thai: Longdo Dictionary
Zins(n) |der, pl. Zinsen| ดอกเบี้ย เช่น Die Bank lebt von den Zinsen. ธนาคารดำเนินกิจการอยู่ได้ด้วยดอกเบี้ย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zins { m }; Zinsen { pl } | Zinsen bringen | Zins tragen | aufgelaufene Zinsen; Stückzinseninterest | to earn interest | to carry interest | accrued interest [Add to Longdo]
Zinseszins { m }compound interest [Add to Longdo]
Zinseszinsperiode { f }accumulation period [Add to Longdo]
Zinsfuß { m } | Zinsfüße { pl }rate of interest | rates of interest [Add to Longdo]
Zinsgefälle { n }rate differential [Add to Longdo]
Zinsgutschrift { f }amount credited as interest [Add to Longdo]
Zinskurve { f }interest curve [Add to Longdo]
Zinsobergrenze { f }interest rate ceiling [Add to Longdo]
Zinspolitik { f } [ fin. ]policy on interest rates [Add to Longdo]
Zinsrechnung { f }calculation of interest [Add to Longdo]
Zinsrechnung { f } | Zinsrechnungen { pl }calculus of interest | calculations of interest [Add to Longdo]
Zinssatz { m }interest rate; coupon [Add to Longdo]
zinsbringend anlegento put out at interest [Add to Longdo]
zinspflichtig { adj } [ fin. ]liable to interest [Add to Longdo]
zinstragendes Papieractive paper [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
利子[りし, rishi] Zins [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top