ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

winsome

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -winsome-, *winsome*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
winsome(adj) ซึ่งมีสเน่ห์, Syn. charming, pleasing, cheerful
winsomely(adv) อย่างมีสเน่ห์, Syn. winsomely
winsomeness(n) การมีสเน่ห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
winsome(วิน'เซิม) adj. มีชัยชนะ, มีเสน่ห์, ร่าเริง, ทำให้สบายใจ, , See also: winsomely adv. winsomeness n., Syn. attractive

English-Thai: Nontri Dictionary
winsome(adj) สวย, น่ารัก, มีเสน่ห์, ร่าเริง, มีชัยชนะ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
winsome

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
winsome
winsomely
winsomeness

WordNet (3.0)
winsome(adj) charming in a childlike or naive way
winsomely(adv) in an engaging manner, Syn. engagingly
winsomeness(n) childlike charm or appeal

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Winsome

a. [ Compar. Winsomer superl. Winsomest. ] [ AS. wynsum, fr. wynn joy; akin to OS. wunnia, OHG. wunna, wunni, G. wonne, Goth. wunan to rejoice (in unwunands sad), AS. wunian to dwell. &unr_;&unr_;&unr_;&unr_;. See Win, v. t., Wont, a. ] [ 1913 Webster ]

1. Cheerful; merry; gay; light-hearted. [ 1913 Webster ]

Misled by ill example, and a winsome nature. Jeffrey. [ 1913 Webster ]

2. Causing joy or pleasure; gladsome; pleasant. [ 1913 Webster ]

Still plotting how their hungry ear
That winsome voice again might hear. Emerson. [ 1913 Webster ]

Winsomeness

n. The characteristic of being winsome; attractiveness of manner. J. R. Green. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛嬌;愛敬;愛きょう[あいきょう, aikyou] (n, adj-no) (1) charm; attractiveness; amiability; winsomeness; (2) courtesy; ingratiating behaviour; (n) (3) (usu. as 御愛嬌) (See 御愛嬌) entertainment; amusement; fun [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top