ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wert

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wert-, *wert*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wert(vi) กริยาช่องที่ 2 ของ be (คำโบราณ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wert(เวิร์ท) auxv. กริยาช่อง 2 เอกพจน์ของbe
qwerty keyboardแผงแป้นอักขระคิวเวอตีเป็นชื่อเรียกแผงแป้นอักขระมาตรฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ชื่อนี้มาจากแป้น 6 แป้นแรกในแถวที่ 3 ที่เรียงอยู่ดังนี้ QWERTY

English-Thai: Nontri Dictionary
wert(vt pt ของ are ใช้กับ) thou

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
wert
werth
werts
wertz
werther
wertman
wertheim
wertheimer
wertenberger

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wert
Wertheim

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
维特[Wéi tè, ㄨㄟˊ ㄊㄜˋ,   /  ] Werther #73,089 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Wert(n) |der, pl. Werte| คุณค่า
Wert(n) |der, pl. Werte| ราคา เช่น Auto im Wert von 20000 Euro
Wert(n) |der, pl. Werte| ค่าหรือผลลัพธ์ที่มาจากการวัดต่างๆ เช่น Der Luftdruck erreicht abends Werte um 780 Torr.
nennenswert(adj) ที่น่าเอ่ยถึง, เป็นที่น่าพูดถึง เช่น Diese Woche hat sie keinen nennenswerten Fortschritt. อาทิตย์นี้เธอไม่มีผลงานความก้าวหน้าที่น่าเอ่ยถึงเลย, Syn. erwähnenswert
Mehrwertsteuer(n) |die, pl. Mehrwertsteuern| ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น Die Regierung kündigt an, dass die Mehrwertsteuer steigt. = รัฐบาลแจ้งว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น
bewerten(vt) |bewertete, hat bewertet| ตัดสินระดับคุณภาพ, ประเมินค่า
Bewertung(n) |die, pl. Bewertungen| การตัดสินระดับคุณภาพ, การประเมินค่า
auswerten(vt) |wertete aus, hat ausgewertet| วิเคราะห์ออกมา, ประเมินผลออกมา เช่น Seine Gruppe wertete unter anderem aus, wie viele Patente die Unternehmensgründer zusammen mit Kollegen anmeldeten.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wertverzehr(n) ความเสื่อมเสีย, การสึกหรอ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wertlosvile [Add to Longdo]
Wert { m } | Werte { pl } | angeblicher Wert | annehmbarer Wert | bestimmter Wert | innerer Wert | prädilativer Wert | rechnerischer Wert | im Wert steigen; an Wert gewinnenvalue | values | asserted value | acceptable level | assigned value | intrinsic value | predictive valu | book value | to appreciate in value [Add to Longdo]
Wert { m }sign [Add to Longdo]
Wert { m }ups [Add to Longdo]
Wert { m }virtue [Add to Longdo]
Wert { m } | Werte { pl }worth | worthes [Add to Longdo]
Wert { m }worthiness [Add to Longdo]
Wertanalyse { f } [ econ. ]value analysis [Add to Longdo]
Wertangabe { f } | Wertangaben { pl }declaration of value | declarations of value [Add to Longdo]
Wert-Angebot { n } [ econ. ]value proposition [Add to Longdo]
Wertansatz { m }amount stated [Add to Longdo]
Wertarbeit { f }high-class workmanship [Add to Longdo]
Wertberichtigung { f } [ fin. ] | Wertberichtigung auf Beteiligungen | Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungenloan loss provision | allowance for loss on investments | allowance for doubtful accounts [Add to Longdo]
Wertbeständigkeit { f }stable value [Add to Longdo]
Wertbildung { f }accumulation of value [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クワーティ[kuwa-tei] (n) { comp } qwerty [Add to Longdo]
曙草[あけぼのそう;アケボノソウ, akebonosou ; akebonosou] (n) (uk) Swertia bimaculata (species of felwort) [Add to Longdo]
千振[せんぶり;センブリ, senburi ; senburi] (n) (1) (uk) Japanese green gentian (Swertia japonica); (2) alderfly (esp. species Sialis japonica); alder fly [Add to Longdo]
当薬[とうやく, touyaku] (n) (See 千振・1) dried Swertia japonica (used as a traditional medicine) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クワーティ[くわーてい, kuwa-tei] qwerty [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
尊い[とうとい, toutoi] wertvoll, teuer, edel, vornehm [Add to Longdo]
尊い[とうとい, toutoi] wertvoll, teuer, edel, vornehm [Add to Longdo]
有価証券[ゆうかしょうけん, yuukashouken] Wertpapier [Add to Longdo]
証券[しょうけん, shouken] Wertpapier [Add to Longdo]
貴い[とうとい, toutoi] wertvoll [Add to Longdo]
貴い[とうとい, toutoi] wertvoll [Add to Longdo]
貴重[きちょう, kichou] wertvoll, kostbar [Add to Longdo]
貴重品[きちょうひん, kichouhin] Wertsachen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wert \Wert\, n.
   A wart. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wert \Wert\ (w[~e]rt),
   The second person singular, indicative and subjunctive moods,
   imperfect tense, of the verb be. It is formed from were, with
   the ending -t, after the analogy of wast. Now used only in
   solemn or poetic style.
   [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 wert /veːrt/
  worth

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Wert /veːrt/ 
  account; sign; ups; value; virtue; worth; worthiness

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top