ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

veterans day

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -veterans day-, *veterans day*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Veterans Day(n) วันทหารผ่านศึกตรงกับวันที่ 11 พ.ย ของทุกปี, Syn. Armistice Day

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was at a Veterans Day parade, and somebody handed her a bunch of balloons and... gone!ใช่ แต่จบได้เศร้ามาก จำได้ไหม เธอเดินที่พาเหรดวันทหารผ่านศึก และมีคนส่งลูกโป่งให้เธอ Ted 2 (2015)
Good morning on Veterans Day, ceremonies being held today here in Washington and across the country.(วิทยุ) ตอนเช้าที่ดีในวันทหาร ผ่านศึก พิธีถูกจัดขึ้นในวันนี้ ที่นี่ในวอชิงตันและทั่วประเทศ Denial (2016)
And Atlanta weather on this Veterans Day, mostly sunny with clouds creeping in by the end of the afternoon.และสภาพอากาศแอตแลนตาใน วันทหารผ่านศึกนี้ ส่วนใหญ่มีแดดด้วยเมฆคืบคลาน ใน ในตอนท้ายของช่วงบ่าย Denial (2016)
in the air, a feeling of excitement and anticipation that could only mean one thing... Veterans Day was coming.Ein Gefühl von Aufregung und Vorahnung was nur eines bedeuten konnte... der Veterans Day kommt. Purple Heart (2007)
So, like everything else in high school, we had turned Veterans Day into a popularity contest.Wie alles andere an der High School haben wir den "Veterans Day" in einen Beliebtheits-Wettbewerb verwandelt. Purple Heart (2007)
For example, you could get him invited to Tim Chegley's Veterans Day party.Du könntest ihn zum Beispiel zu Tim Chegley's Veterans Day Party einladen lassen. Purple Heart (2007)
But it's Veterans Day!Aber es ist "Veterans Day"! Purple Heart (2007)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Veterans Day
   n 1: a legal holiday in the United States; formerly Armistice
      Day but called Veterans' Day since 1954 [syn: {Veterans
      Day}, {Veterans' Day}, {Armistice Day}, {November 11}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top