ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

value added

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -value added-, *value added*, value add, value adde
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
value added network (VAN)ข่ายงานมูลค่าเพิ่ม, ข่ายงานคุณค่าเพิ่ม (แวน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
value added network (VAN)ข่ายงานมูลค่าเพิ่ม, ข่ายงานคุณค่าเพิ่ม (แวน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
value added reseller (VAR)ผู้ขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม (วาร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
value added reseller (VAR)ผู้ขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม (วาร์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
value added service (VAS)บริการคุณค่าเพิ่ม (วาส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Value Added Tax coverความคุ้มครองภาษีมูลค่าเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Value addedมูลค่าเพิ่ม [การบัญชี]
Value added taxภาษีมูลค่าเพิ่ม [การบัญชี]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(n) value added tax, See also: VAT, Example: เจ้าของร้านค้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7, Thai Definition: ภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ, Notes: (กฎหมาย)
ภ.พ.(n) value added tax, See also: VAT, Syn. ภาษีมูลค่าเพิ่ม, Thai Definition: ภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ
แวต(n) value added tax, See also: VAT, Syn. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
มูลค่าเพิ่ม(n) value added, Example: ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นหนึ่งในมูลค่าเพิ่มของสินค้าในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ที่ถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมบริโภคนิยม, Thai Definition: มูลค่าที่เกิดจากความสามารถของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ภายในองค์กรในการผลิต หรือแปรสภาพวัตถุดิบที่ซื้อมาจากภายนอกให้เป็น สินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มูลค่าเพิ่ม[mūnkhā phoēm = mūnlakhā phoēm] (n, exp) EN: added value ; value added ; increase in value  FR: valeur ajoutée [ f ]
ภาษีมูลค่าเพิ่ม[phāsī mūnkhā phoēm = phāsī mūnlakhā phoēm] (n, exp) EN: value added tax ; VAT (abbrev.)  FR: taxe sur la valeur ajoutée [ f ] ; TVA [ f ] (abrév.) ; T.V.A. [ f ] (abrév.)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加值型网路[jiā zhí xíng wǎng lù, ㄐㄧㄚ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ,      /     ] value added network; VAN [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umsatzsteuer { f } | Umsatzsteuern { pl }value added tax; VAT | value added taxes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヴァン[van] (n) value added network; VAN [Add to Longdo]
付加価値[ふかかち, fukakachi] (n) added value; value added [Add to Longdo]
付加価値サービス[ふかかちサービス, fukakachi sa-bisu] (n) value added service [Add to Longdo]
付加価値ネットワーク[ふかかちネットワーク, fukakachi nettowa-ku] (n) { comp } value added network; VAN [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
付加価値ネットワーク[ふかかちネットワーク, fukakachi nettowa-ku] value added network (VAN) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top