ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tom thumb

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tom thumb-, *tom thumb*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Tom Thumb(n) คอกสำหรับเก็บค่าธรรมเนียม, See also: ที่เก็บค่าธรรมเนียม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tom thumbn. ชื่อมนุษย์แคระในนิยายเด็ก, คนแคระ, คนที่มีร่างเล็กมาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll put Tom Thumb to bed, and I'll show Marie her room.ฉั้นจะไปพาทอมไปนอน และจะพา Marie ไปดูห้องนอนของเธอ High Tension (2003)
Tom Thumb and Thumbelina...Tom Thumb และ Thumbelina... Shrek 2 (2004)
The problem is, little Tom Thumb pulled our bugs and sold 'em off.ปัญหาคือ ไอ้เด็กทอม ทรัม ไปดึงกับดักเราแล้วเอาของไปขายหมดนะสิ Intrigue (2011)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一寸法師[いっすんぼうし, issunboushi] (n) (1) dwarf; midget; elf; Tom Thumb; Jack Sprat; (2) Issun-boshi (Japanese fairytale) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Willow \Wil"low\, n. [OE. wilowe, wilwe, AS. wilig, welig; akin
   to OD. wilge, D. wilg, LG. wilge. Cf. {Willy}.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) Any tree or shrub of the genus {Salix}, including
    many species, most of which are characterized often used
    as an emblem of sorrow, desolation, or desertion. "A
    wreath of willow to show my forsaken plight." --Sir W.
    Scott. Hence, a lover forsaken by, or having lost, the
    person beloved, is said to wear the willow.
    [1913 Webster]
 
       And I must wear the willow garland
       For him that's dead or false to me.  --Campbell.
    [1913 Webster]
 
   2. (Textile Manuf.) A machine in which cotton or wool is
    opened and cleansed by the action of long spikes
    projecting from a drum which revolves within a box studded
    with similar spikes; -- probably so called from having
    been originally a cylindrical cage made of willow rods,
    though some derive the term from winnow, as denoting the
    winnowing, or cleansing, action of the machine. Called
    also {willy}, {twilly}, {twilly devil}, and {devil}.
    [1913 Webster]
 
   {Almond willow}, {Pussy willow}, {Weeping willow}. (Bot.) See
    under {Almond}, {Pussy}, and {Weeping}.
 
   {Willow biter} (Zool.) the blue tit. [Prov. Eng.]
 
   {Willow fly} (Zool.), a greenish European stone fly
    ({Chloroperla viridis}); -- called also {yellow Sally}.
 
   {Willow gall} (Zool.), a conical, scaly gall produced on
    willows by the larva of a small dipterous fly ({Cecidomyia
    strobiloides}).
 
   {Willow grouse} (Zool.), the white ptarmigan. See
    {ptarmigan}.
 
   {Willow lark} (Zool.), the sedge warbler. [Prov. Eng.]
 
   {Willow ptarmigan} (Zool.)
    (a) The European reed bunting, or black-headed bunting.
      See under {Reed}.
    (b) A sparrow ({Passer salicicolus}) native of Asia,
      Africa, and Southern Europe.
 
   {Willow tea}, the prepared leaves of a species of willow
    largely grown in the neighborhood of Shanghai, extensively
    used by the poorer classes of Chinese as a substitute for
    tea. --McElrath.
 
   {Willow thrush} (Zool.), a variety of the veery, or Wilson's
    thrush. See {Veery}.
 
   {Willow warbler} (Zool.), a very small European warbler
    ({Phylloscopus trochilus}); -- called also {bee bird},
    {haybird}, {golden wren}, {pettychaps}, {sweet William},
    {Tom Thumb}, and {willow wren}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Tom Thumb
   n 1: an imaginary hero of English folklore who was no taller
      than his father's thumb
   2: a very small person

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top