ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

The Senate's [...] her president

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -The Senate's [...] her president-, *The Senate's [...] her president*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

The ( DH AH0) Senate's ( S EH1 N IH0 T S) confirmed ( K AH0 N F ER1 M D) a ( AH0) smaller ( S M AO1 L ER0) percentage ( P ER0 S EH1 N T AH0 JH) of ( AH1 V) Obama's ( OW2 B AA1 M AH0 Z) judicial ( JH UW0 D IH1 SH AH0 L) appointees ( AH0 P OY0 N T IY1 Z) than ( DH AE1 N) any ( EH1 N IY0) other ( AH1 DH ER0) Senate ( S EH1 N AH0 T) and ( AH0 N D) any ( EH1 N IY0) other ( AH1 DH ER0) president ( P R EH1 Z IH0 D AH0 N T)

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
Senate's
 • /S EH1 N IH0 T S/ [CMU]
confirmed
 • ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ[Lex2]
 • ที่มีหลักฐานยืนยัน[Lex2]
 • เรื้อรัง (โรค)[Lex2]
 • (คันเฟิร์มดฺ') adj. ซึ่งได้รับการยืนยัน,ซึ่งไดรับการรับรอง,ฝังหัว,ติด (ยา) ###S. established,inveterate ###A. unaccustomed,green [Hope]
 • (adj) ได้รับการยืนยันแล้ว,ผ่านการรับรองแล้ว [Nontri]
 • /K AH0 N F ER1 M D/ [CMU]
 • (v) /k'ənf'ɜːʳmd/ [OALD]
  [confirm]
 • ทำให้มั่นคง: ทำให้แข็งแรง [Lex2]
 • ยืนยัน: พิสูจน์ว่าจริง [Lex2]
 • (คันเฟิร์ม') {confirmed,confirming,confirms} vt. รับรอง,ทำใหแข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น,ยืนยัน,ประกอบพิธีศีลมหาสนิทอีกครั้งให้แน่นแฟ้นขึ้น. ###SW. confirmer n. ดูconfirm confirmor n. ดูconfirm ###S. prove,assure ###A. de [Hope]
 • (vt) ยืนยัน,รับรอง,ทำให้แน่นแฟ้นขึ้น [Nontri]
 • /K AH0 N F ER1 M/ [CMU]
 • (v) /k'ənf'ɜːʳm/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
smaller
 • /S M AO1 L ER0/ [CMU]
 • (j) /sm'ɔːlər/ [OALD]
  [small]
 • เล็ก: น้อย, เล็กน้อย, ไม่พอเพียง, ไม่มาก, ไม่สำคัญ [Lex2]
 • ยังเด็ก: ยังเล็ก [Lex2]
 • (สมอล) adj. เล็ก,น้อย,จ้อย,นิด,บอบบาง,ถ่อมตัว,ตัวเล็ก,อ่อนแรง,อ่อนกำลัง,เสียงอ่อน adv. ต่ำต้อย,เล็กน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ด้วยเสียงอ่อน. n.. สิ่งที่เล็ก. ###SW. smallness n. ###S. wee,little,mean [Hope]
 • (adj) จิ๋ว,เล็ก,น้อย,เตี้ย,จ้อย,ย่อม,ปลีก [Nontri]
 • /S M AO1 L/ [CMU]
 • (n) /sm'ɔːl/ [OALD]
percentage
 • อัตราร้อยละ: จำนวนร้อยละ, อัตราต่อหนึ่งร้อย [Lex2]
 • (เพอเซน'ทิจฺ) n. อัตราร้อยล ###SW. percentaged adj. [Hope]
 • (n) ร้อยละ,กำไร,ผลประโยชน์ [Nontri]
 • /P ER0 S EH1 N T AH0 JH/ [CMU]
 • /P ER0 S EH1 N AH0 JH/ [CMU]
 • (n) /p'əs'ɛntɪʤ/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
Obama's
 • /OW2 B AA1 M AH0 Z/ [CMU]
judicial
 • เกี่ยวกับการพิจารณาคดี[Lex2]
 • (จูดิช'เชิล) adj. เกี่ยวกับการตัดสินอรรถคดีตามกฎหมาย,เกี่ยวกับศาลยุติธรรม,เกี่ยวกับผู้พิพากษา,เกี่ยวกับกฎหมาย,ซึ่งเกิดจากพระผู้เป็นเจ้า ###S. legal,juridical [Hope]
 • (adj) ตามกฎหมาย,ในทางศาล,เกี่ยวกับการพิจารณาคดี [Nontri]
 • /JH UW0 D IH1 SH AH0 L/ [CMU]
 • (j) /ʤ'uːd'ɪʃl/ [OALD]
appointees
 • /AH0 P OY0 N T IY1 Z/ [CMU]
 • /AH0 P OY1 N T IY0 Z/ [CMU]
 • (n) /'əpɔɪnt'iːz/ [OALD]
  [appointee]
 • ผู้ได้รับการแต่งตั้ง[Lex2]
 • (อะพอย'ที) n. ผู้ได้รับการแต่งตั้ง [Hope]
 • /AH0 P OY0 N T IY1/ [CMU]
 • /AH0 P OY1 N T IY0/ [CMU]
 • (n) /'əpɔɪnt'iː/ [OALD]
than
 • กว่า (ใช้ในการเปรียบเทียบ)[Lex2]
 • (แธน) conj. กว่า,นอกจาก...เมื่อเปรียบเทียบกับ,เมื่อสัมพันธ์กับ [Hope]
 • (con) กว่า [Nontri]
 • /DH AE1 N/ [CMU]
 • /DH AH0 N/ [CMU]
 • (cc) /ðæn/ [OALD]
any
 • จำนวนหนึ่ง[Lex2]
 • โดยไม่จำกัด[Lex2]
 • ทุกๆ คน: ทุกๆ สิ่ง [Lex2]
 • บ้าง: สักเล็กน้อย [Lex2]
 • บ้าง[Lex2]
 • (เอน'นี) adj.,adv.,pron. คนหนึ่งคนใด, ใคร, บ้าง,เลย, ไหน, ใด ๆ ,ทุก,ทั้งหมด,ใครก็ได้ ###S. one, whatever, whichever) [Hope]
 • (adj) ใด,บ้าง,ใคร [Nontri]
 • (pro) ใด,บ้าง,อยู่บ้าง [Nontri]
 • /EH1 N IY0/ [CMU]
 • (j) /'ɛniː/ [OALD]
other
 • อื่นๆ: อื่น [Lex2]
 • คนอื่น: สิ่งอื่น [Lex2]
 • ที่เป็นอันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง)[Lex2]
 • อันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง): อีกอันหนึ่ง [Lex2]
 • (อัธ'เธอะ) adj. อื่น,อีก,อื่นอีก,อะไรอีก,มากกว่า,จำนวนพิเศษ,ต่างไปกว่า,ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน,อันก่อน,ก่อน. -every other..วันเว้นวัน -Phr. (the other day (night) สองสามวันก่อน,เมื่อวานซืนนี้) n. สิ่งอื่น,คนอื่น,อันอื่น,วันอื่น pron. สิ่งอื่น,คนอื่น adv. มิฉะนั้น,ตรงกันข้าม [Hope]
 • (adj) อื่นๆ,อีก,อื่นอีก,อันก่อน,ก่อน [Nontri]
 • (n) คนอื่น,อันอื่น,อีกคนหนึ่ง,อีกข้างหนึ่ง,สิ่งอื่น,วันอื่น [Nontri]
 • /AH1 DH ER0/ [CMU]
 • (n) /'ʌðər/ [OALD]
Senate
 • วุฒิสภา: สภาสูง, อาคารสภาสูง, ห้องสภาสูง, สภาสูงสุดของโรมัน , สภาบริหารมหาวิทยาลัย [Lex2]
 • (เซน'นิท) n. สภาสูง,วุฒิสภาของบางประเทศ (เช่น สหรัฐอเมริกา,ฝรั่งเศส) ,อาคารสภาสูง,ห้องสภาสูง,สภาสูงสุดของโรมัน,สภาบริหารหรือนโยบายของบางมหาวิทยาลัย [Hope]
 • (n) สภาสูง,รัฐสภา,วุฒิสภา [Nontri]
 • /S EH1 N AH0 T/ [CMU]
 • /S EH1 N IH0 T/ [CMU]
 • (n) /s'ɛnɪt/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
president
 • ประธานาธิบดี[Lex2]
 • ประธาน: อธิการบดี, ผู้มีอำนาจในการบริหาร, บุคคลสำคัญขององค์กร [Lex2]
 • (เพรส'ซิเดินทฺ) n. ประธาน,นายก,ประธานาธิบดี,ประมุข,ประธานบริษัท,อธิการบด' (ของมหาวิทยาลัยอเมริกา) ,คณบดี (ของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ) ###S. chairman [Hope]
 • (n) ประธานาธิบดี,ประธาน,ประมุข,ผู้อำนวยการ,ผู้จัดการใหญ่ [Nontri]
 • /P R EH1 Z IH0 D AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /pr'ɛzɪdənt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top