ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thanks.

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thanks.-, *thanks.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No thanks. I don't want thick makeup like yours.ไม่เป็นไรค่ะ ฉันไม่ชอบแต่งเยอะ ๆ แบบคุณ Ready (2017)
Thanks. Got a mouth on him, hasn't he?ไม่นะ ไฟกระชากแน่เลย Sexy Rollercoasters (2017)
Thanks. What happened to you this weekend?ขอบคุณ สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีอะไรเปล่า You Get Me (2017)
Oh, thanks. It's my pride and joy.ขอบคุณ มันเป็นลูกรักฉันเลยล่ะ You Get Me (2017)
Thanks. It was great meeting you.ขอบใจนะ เพื่อน ดีใจที่ได้เจอ You Get Me (2017)
- Thanks. - Mmm-hmm.ออกไปสู่สือมวลชน แต่ยังเก็บเอาไว้ The Bye Bye Man (2017)
No, thanks. I'm good.ไม่เป็นไร แบบนี้ดีแล้ว The Boss Baby (2017)
No, thanks. It's probably too scary for the baby.ไม่ล่ะฮะ มันน่ากลัวเกินไปสำหรับเด็กเล็ก The Boss Baby (2017)
No, thanks. I'm enough.ไม่ฮะ แค่ผมก็พอแล้ว The Boss Baby (2017)
Thanks. - Amy, no.- เอมี่ ไม่ Collateral Beauty (2016)
Thanks. I think I do.ขอบคุณ ฉันคิดว่าฉันทำ. Denial (2016)
No, thanks. Raise.ไม่ล่ะ ขอบใจ เกทับ Trompe L'Oeil (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thanks.Deeply moved, he tried to express his thanks.
thanks.He grunted his thanks.
thanks.Her smile expressed her thanks.
thanks."How are you feeling this morning?" "Pretty good, thanks."
thanks.I can't think of the right words with which to express my thanks.
thanks.I don't know how to express my thanks.
thanks.I'm fine, thanks. Oh, Laura, this is my friend, Ayako.
thanks.It was courteous of him to write a letter of thanks.
thanks.Many thanks.
thanks.On leaving school, we presented him with a table clock as a token of our thanks.
thanks.She bowed in thanks.
thanks.She made that offer by way of thanks.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 thank \thank\ (th[a^][ng]k), n.; pl. {thanks} (th[a^][ng]ks).
   [AS. [thorn]anc, [thorn]onc, thanks, favor, thought; akin to
   OS. thank favor, pleasure, thanks, D. & G. dank thanks, Icel.
   [thorn]["o]kk, Dan. tak, Sw. tack, Goth. [thorn]agks thanks;
   -- originally, a thought, a thinking. See {Think}.]
   A expression of gratitude; an acknowledgment expressive of a
   sense of favor or kindness received; obligation, claim, or
   desert, or gratitude; -- now generally used in the plural.
   "This ceremonial thanks." --Massinger.
   [1913 Webster]
 
      If ye do good to them which do good to you, what thank
      have ye? for sinners also do even the same. --Luke vi.
                          33.
   [1913 Webster]
 
      What great thank, then, if any man, reputed wise and
      constant, will neither do, nor permit others under his
      charge to do, that which he approves not, especially in
      matter of sin?              --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Thanks, thanks to thee, most worthy friend,
      For the lesson thou hast taught.     --Longfellow.
   [1913 Webster]
 
   {His thanks}, {Her thanks}, etc., of his or her own accord;
    with his or her good will; voluntary. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Full sooth is said that love ne lordship,
       Will not, his thanks, have no fellowship. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {In thank}, with thanks or thankfulness. [Obs.]
 
   {Thank offering}, an offering made as an expression of
    thanks.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top