ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

telefongespräch

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -telefongespräch-, *telefongespräch*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
Telefongespräch[เท-เล-โฟน-เก-ฉะ-เปรค] (n) |das, pl. Telefongespräche| การสนทนาทางโทรศัพท์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Telefongespräch { n } | Telefongespräche { pl }telephone conversation | telephone conversations [Add to Longdo]
Strom abzapfen; Telefongespräch abhörento tap the wire [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every evening these phone conversations.Jeden Abend diese Telefongespräche. It Happened in Broad Daylight (1958)
You can imagine – the embassy, the phone calls...Stell dir mal die Telefongespräche mit der Botschaft vor. Eyes Without a Face (1960)
One call, that's all.Ein Telefongespräch, das ist alles. Die endlose Nacht (1963)
-l don't see you picking up the phone... ... threeandfourtimesaday . And talking in code, like she does three or four times a day.- 3- bis 4-mal am Tag führt sie Telefongespräche, in denen sie mit jemandem in einem merkwürdigen Code spricht. The Glass Bottom Boat (1966)
Yes. Corie had me on the phone for two hours yesterday.Ja, Corie führte mit mir ein zweistündiges Telefongespräch. Barefoot in the Park (1967)
Yes, but what about his personal phone calls?Ja, aber was ist mit persönlichen Telefongesprächen oder so? How to Succeed in Business Without Really Trying (1967)
Did he ever make any calls through that switchboard?Hat er Telefongespräche geführt? Tony Rome (1967)
Diego, there is a telephone call for you.Diego, ein Telefongespräch für dich. Flip Side (1970)
Listen, all the evidence they have are recordings of phone calls locked in the Kommandant's safe.Die einzigen Beweise gegen mich sind Aufnahmen von Telefongesprächen, eingeschlossen im Tresor des Kommandanten. Klink for the Defense (1971)
They've got recordings of phone conversations, treasonous conversations.Es gibt Aufzeichnungen von Telefongesprächen. Verräterischen Gesprächen. Klink for the Defense (1971)
"An FBI request for a wiretap on the premises of Antiques International."" Das fbi möchte die Telefongespräche abhören... bei Antiquitäten International." The Anderson Tapes (1971)
- Will you make more phone calls?- Oder geheime Telefongespräche führen? The Master and Margaret (1972)
Telephone call for Mr. Russell Rankin.Ein Telefongespräch für Mr Russell Rankin. 45 Minutes from Home (1972)
Telephone for M. Slimane.Ein Telefongespräch für Monsieur Slimane. The Mad Adventures of Rabbi Jacob (1973)
If you listen to recorded phone conversations... that's your right.Dass Sie Aufnahmen von Telefongesprächen abhören, ist ebenfalls Ihr Recht. Wer hat die Tonbänder hergebracht, er? The Boss (1973)
I think he's been recording my telephone.Ich denke, er zeichnet meine Telefongespräche auf. The Conversation (1974)
I think he's been recording my telephone.Ich denke, er zeichnet meine Telefongespräche auf. The Conversation (1974)
I think he's been recording my telephone.Ich denke, er zeichnet meine Telefongespräche auf. The Conversation (1974)
Phone call for your husband.Ein Telefongespräch für deinen Mann. Emmanuelle II (1975)
You read the newspapers, I listened to your calls.Sie haben Zeitung gelesen, ich habe Ihre Telefongespräche mitgehört. Peur sur la ville (1975)
Well, it's not because of a phone call...Na hör mal, nicht wegen einem Telefongespräch... Daguerréotypes (1976)
- No. - Because we have it in the notes... from the conversation we had on the telephone right here.- Es steht in unseren Notizen unseres Telefongesprächs. All the President's Men (1976)
I would like to discuss that call with him, though.Ich möchte gerne mit ihm über dieses Telefongespräch sprechen. Man on the Roof (1976)
They let you make one phone call.Ihr dürft ein Telefongespräch führen. Slap Shot (1977)
There's a phone call for you, Father.Hier ist ein Telefongespräch für Sie, Vater. Telefon (1977)
- Uh, telephone calls?Ah, Telefongespräche? Communication Problems (1979)
Phone calls, holidays.Verstehst du, Telefongespräche, Ferien. ...and justice for all. (1979)
We're not allowed to make phone calls.Wir dürfen hier keine Telefongespräche führen. Escape from Alcatraz (1979)
Traces of Rita and her phone calls.Eine Spur von Rita und ihren Telefongesprächen. Solo Sunny (1980)
But, Michael, the phone conversation has terminated.Aber, Michael, das Telefongespräch wurde beendet. A Knight in Shining Armor (1984)
How can you tell from a phone conversation?Woher weißt du das bei einem Telefongespräch? Waiting for Godorsky (1984)
Now Philip is in danger, great danger. We must get to him before he is shot down either by the comrades or our own police.Und wir hörten vorhin, erst vor einigen Minuten, ein Telefongespräch zwischen Ihnen und Philip Kimberley, in welchem Sie ihn gebeten haben, mit Ihnen in die sowjetische Botschaft zu gehen. The Jigsaw Man (1983)
Any conversation by telephone, anything that's gonna give us a clue.Jedes Telefongespräch, alles, was uns einen Hinweis geben könnte. Knight of the Juggernaut (1985)
Your mom had a conference call with Nana last night.Deine Mama hatte gestern Abend ein Telefongespräch mit Nana. Cat's Eye (1985)
- Doesn't include the phone bill. Well, that's no problem... we just made a couple local calls.- Nicht für Telefongespräche. National Lampoon's European Vacation (1985)
This isn't a matter for the telephone.Das ist keine Sache für ein Telefongespräch. The Triumvirate (1986)
Hi. Hi, dad.Brian, hör auf, meine Telefongespräche mitzuhören. Hail to the Chief (1987)
Could you ask him ?1.000 Telefongespräche. Prime Time (1987)
Honey, don't torture yourself.- Das Telefongespräch tut mir leid. - Wovon reden Sie? Hit Me with Your Best Shot (1988)
Actually, I overheard a phone conversation.Außerdem hörte ich ein Telefongespräch mit. Er sprach über... Badge of Honor (1988)
What should be of paramount importance to you right now is not the phone call but the fact that you're gonna spend 10 years for impersonating a federal agent.Sie sollten jetzt nicht an Telefongespräche denken, sondern an zehn Jahre Knast wegen Hochstapelei auf Kosten des FBI. Midnight Run (1988)
Why don't you just let me make a phone call? (laughs)Warum lassen Sie mich nicht einfach ein Telefongespräch führen? The Prophecies (1989)
I suppose this will include a phone conversation with Mike, Mr. Bonehead-Boyfriend.Ich nehme an, es geht dabei um ein Telefongespräch mit Mike, den Holzkopf, den du deinen Freund nennst. Episode #1.1 (1989)
I therefore recommend we make a quick but cordial follow-up phone call to Iceland, a little gentle handling, let Einer know that we're right on top of this thing.Ich schlage also vor, dass wir ein kurzes, aber nettes Telefongespräch mit Island führen, so ganz freundlich, Einer wissen lassen, dass wir alles im Griff haben. Episode #2.2 (1990)
Why is it that whenever I have a private phone conversation you assume that I'm fucking someone?Wieso nimmst du bei jedem privaten Telefongespräch von mir an, dass ich jemanden vögele? Cape Fear (1991)
There's a phone call for you.Ein Telefongespräch für Sie. The Wasteland (1991)
Somebody said there was a call for me back here?Jemand sagte, ich hätte hier ein Telefongespräch? The Wasteland (1991)
The police don't believe you, and you just used your only phone call.Die Polizei glaubt dir nicht. Du führst gerade dein einziges Telefongespräch. Knight Moves (1992)
I don't want to criticize you, babe, but I'm supposed to be having a converse on on the phone.Es tut mir leid, Baby, ich will dich nicht kritisieren, aber ich führe hier gerade ein wichtiges Telefongespräch. The Player (1992)
No TV, no seeing your friends, no talking on the phone.- Kein TV, keine Telefongespräche. Rites and Wrongs of Passage (1992)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Telefongespräch /teːleːfoːngəʃprɛç/ 
   telephone conversation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top