ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

they'll

DH EH1 L   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -they'll-, *they'll*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
they'll[ABBR] คำย่อของ they will, they shall

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
they'll(เธล) abbr. they are,they shall

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then maybe they'll let me stay.จากนั้นพวกเขาอาจจะให้ฉันอยู่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But I'm warnin' ya, you give 'em an inch, and they'll walk all over ya!แต่ฉันเตือน 'ยาคุณให้' em นิ้ว และมันจะเดินไปทั่วยา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- They'll kill you!- พวกเขาจะฆ่าคุณนะ The Great Dictator (1940)
Come here. They'll see you.มานี่ เดี๋ยวพวกมันเห็นคุณ The Great Dictator (1940)
And they'll stay until you sign.และพวกเขาจะไม่ไปไหนถ้าคุณไม่ลงนาม The Great Dictator (1940)
Just be yourself, and they'll all adore you.เป็นตัวของตัวเอง เเล้วพวกเขาก็จะชื่นชอบคุณ Rebecca (1940)
They'll identify her body, then they'll remember the other woman.พวกเขาจะระบุศพของหล่อน แล้วพวกเขาก็จะจําได้ถึงผู้หญิงอีกคน... Rebecca (1940)
They'll get a chance to talk. Be quiet a second, will ya?พวกเขาจะได้รับโอกาสที่จะพูดคุย จะเงียบที่สองจะยา? 12 Angry Men (1957)
- They'll disembowel us.พวกเขาจะคว้านไส้พุงเรา Help! (1965)
They say Colonel Canby's closing in with his Northerners and no later than tomorrow that they'll be in the city.ว่ากันว่านายพันแคนบี พาพวกฝ่ายเหนือเข้ามาประชิดแล้ว ...ไม่เกินพรุ่งนี้แหละ ที่พวกนั้นจะมาถึงเมือง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
They'll soon be finished.ไม่นานก็แพ้แน่ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
They'll come looking for us.พวกมันจะมาหาเรา The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
they'llDo you think they'll break the 10-second barrier in the 100-meter dash?
they'llGet out the way ... they'll escape!
they'llIf they don't have a car, they'll come by taxi.
they'llIf you leave your textbooks at school during the break they'll get confiscated.
they'llIf you throw something like that down, if someone's unlucky enough to be hit they'll be injured.
they'llI gather that they'll agree with us.
they'llI hear their marriage is on the rocks and they'll probably file for divorce soon.
they'llIn all likelihood, they'll be away for a week.
they'llIt's no use pleading because they'll never give in.
they'llIt's still minor league but in the not so distant future they'll be coming to a place near you.
they'llOnce things start going this way, in the end they'll all be much of a muchness.
they'llTen to one they'll miss to train.

CMU English Pronouncing Dictionary
THEY'LL DH EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
they'll (v) ðɛɪl (dh ei l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
秋茄子は嫁に食わすな[あきなすはよめにくわすな, akinasuhayomenikuwasuna] (exp) (id) don't feed autumn eggplant to your wife (because they're too delicious, because they'll give her the chills, or because their lack of seeds will reduce her fertility) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top