ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

safety

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -safety-, *safety*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
safety pin[เซฟตี้ พิน] (n) เข็มกลัดซ่อนปลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
safety(n) ความปลอดภัย, Syn. security, protection
safety(n) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย, See also: สถานที่ที่ปลอดภัย, Syn. lock mechanism, safetycatch, safety lock
safety(n) ถุงยางอนามัย (คำสแลง)
safety belt(n) เข็มขัดนิรภัย
safety glass(n) กระจกนิรภัย, See also: กระจกที่แตกแล้วไม่กระเด็นออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
safety(เซฟ'ที) n. ความปลอดภัย, การไม่ได้รับบาดเจ็บ, ความไม่มีภัย, อุปกรณ์ป้องกันภัย, เครื่องป้องกัน, ถุงยางคุมกำเนิด, Syn. security, safeness, surety
safety beltn. เข็มขัดนิรภัย, สายรัดนิรภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
safety(n) เครื่องป้องกัน, ความปลอดภัย
SAFETY safety belt(n) สายรัดนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
safety๑. นิรภัย๒. ความปลอดภัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
safety at workความปลอดภัยในการทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
safety belt; seat beltเข็มขัดนิรภัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
safety factorแฟกเตอร์ความปลอดภัย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
safety glassกระจกนิรภัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
safety stand; car stand; jack standขาตั้งรับรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
safety valveวาล์วนิรภัย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
safety, publicความปลอดภัยสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Safetyความปลอดภัย [เศรษฐศาสตร์]
Safetyความปลอดภัย, Example: ความปลอดภัยของยาหรือสารเคมีต่อสุขภาพ หมายถึงขอบเขตซึ่งสารเคมีสามารถใช้ในปริมาณที่จำเป็นสำหรับจุดประสงค์หนึ่ง ๆ โดยมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดกระทบต่อสุขภาพอนามัยน้อยที่สุด [สิ่งแวดล้อม]
Safety appliancesอุปกรณ์นิรภัย [TU Subject Heading]
Safety cultureวัฒนธรรมความปลอดภัย, พฤติกรรมขององค์กรและบุคคลในองค์กร ที่สะท้อนการได้รับการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ทั้งจากการอบรม การเรียนรู้และการถ่ายทอด จนเกิดเป็นนิสัยและเจตคติที่ให้ความสำคัญต่อการระวังป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติงานทางนิวเคลียร์และรังสี ย่อมรู้ดีว่าจะต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เช่น ต้องติดมาตรปริมาณรับรังสี ต้องใช้เครื่องมือหยิบจับสารกัมมันตรังสี มีวัสดุและอุปกรณ์กำบังรังสีที่พอเพียง รวมทั้งการสวมแว่นตาและหน้ากากกันไอระเหย ให้เหมาะสมตามลักษณะของงาน [นิวเคลียร์]
Safety deviceเครื่องป้องกันภัย [เศรษฐศาสตร์]
Safety educationนิรภัยศึกษา [TU Subject Heading]
Safety engineersวิศวกรความปลอดภัย [TU Subject Heading]
Safety Factor, SFค่าความปลอดภัย, Example: เป็นค่าที่ใช้เพิ่มค่าความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค นำมาใช้โดย The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) สำหรับสารปรุงแต่งอาหาร (additives) ค่านี้ได้จากสมมติฐานที่ว่ามนุษย์มีความไว (sensitive) ต่อสารเคมีมากกว่าสัตว์ทดลอง 10 เท่า และความแตกต่างของความไวในกลุ่มมนุษย์ด้วยกันไม่เกิน 10 เท่า ดังนั้น JECFA จึงแนะนำให้ใช้ค่า safety factor เท่ากับ 100 (10x10) ในการกำหนดค่า ADI ซึ่งใช้ข้อมูลการทดลองสัตว์ในระยะยาวเป็นพื้นฐาน ค่า safety factor เท่ากับ 100 นี้มิใช่ค่าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ค่า safety factor ขึ้นกับธรรมชาติของผลกระทบจากการได้รับพิษ ( toxic effect) ขนาดและประเภทของประชากรที่คุ้มครอง และคุณภาพของข้อมูลทางพิษวิทยา [สิ่งแวดล้อม]
Safety hatsหมวกนิรภัย [TU Subject Heading]
Safety measuresการวัดความปลอดภัย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
safety educationสวัสดิรักษา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm responsible for public safety here.ผมต้องดูเเลความปลอดภัยของสาธารณชน Jaws (1975)
Sample bottles, dye marker, flares, safety float temperature gauge, spear guns, SMG...ขวดตัวอย่าง ปากกาสีย้อม พลุไฟ ชูชีพ... มาตรอุณหภูมิ ปืนหอก เอสเอ็มจี... Jaws (1975)
All right, Commissioner, fasten your safety belt!เอาล่ะ ท่านผู้มีเกียรติ รัดเข็มขัดนิรภัยด้วย! Jaws (1975)
to safety to our place in the sun....สู่ดินแดนแสนอบอุ่น The Road Warrior (1981)
Pray for the safety of our families for our countries, for our planet.อธิษฐานเพื่อความปลอดภัย ของครอบครัวของเรา สำหรับประเทศของเราสำหรับ โลกของเรา 2010: The Year We Make Contact (1984)
There's safety in numbers, my dear.ยิ่งคนอยู่เยอะยิ่งปลอดภัยคนสวย Clue (1985)
This is like a safety zoneนี่คือที่ๆปลอดภัย 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
The overtime costs alone have used up the public safety budget.การทำงานนอกเวลาเพียงลำพังมีค่า ขึ้นอยู่กับงบประมาณความปลอดภัยสาธารณะ Akira (1988)
I won't be responsible for her safety if she doesn't understand what's going on.ผมไม่รับทำ ถ้าเธอไม่รู้เรื่อง The Bodyguard (1992)
Probably a malfunction in the gauge, but as a precaution fasten your seat belts while we run you through some safety procedures.เรียกได้ว่าชีเป็นเป็นตัวแม่เรื่องสิทธิสตรีในยุคศตวรรษที่ 21 เลยทีเดียว สวัสดีค่า แมวมอง? Hero (1992)
The survivors were shocked to learn that the hero who appeared and pulled them to safety was indigent and hadn't slept in a bed in more than three years.วันนี้ชั้นสนใจหัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์มากเลยล่ะ เรื่องคนที่มีเรื่องกับนักข่าว แฃ้วก้อคนที่เขียนข่าวมั่วๆ จะมาเปิดหนังสือพิมพ์ด้วยกัน Hero (1992)
I was worried about the Austrian team's safety in that last big 180 degree whiparound.ผมเป็นห่วงความปลอดภัยของทีมออสเตรีย ในโค้งสุดท้าย ที่ต้องเลี้ยว 180 องศา Cool Runnings (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
safetyA bus driver is responsible for the safety of the passengers.
safetyA recent analysis by Boeing forecasts that unless safety is improved jet airliners could be falling out of the sky at the rate of once a week by the year 2010.
safetyAvoiding trouble will not always assure safety.
safetyBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
safetyBut for the safety belt, I wouldn't be alive today.
safetyChildren in the town were taken away for safety.
safetyDon't forget to fasten your safety belts.
safetyDo you have safety deposit boxes?
safetyEmergency exits must be kept free of blockages for public safety.
safetyExcessive concern with safety can be dangerous.
safetyFor safety purposes, remove the plastic casing before use.
safetyHelen telephoned me that she had arrived in London safety.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถุงลมนิรภัย(n) safety airbag, Example: การออกแบบเบาะนั่งมีความสำคัญในการเสริมประสิทธิภาพของถุงลมนิรภัย, Thai Definition: อุปกรณ์ป้องกันภัยติดรถยนต์อย่างหนึ่ง เป็นถุงที่จะพองตัวออกเวลารถถูกกระแทก
สวัสดิภาพ(n) safety, See also: security, Syn. ความสะดวก, ความปลอดภัย, Example: เธอให้ความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสวัสดิภาพและการพัฒนาทางด้านการศึกษา
เข็มขัดนิรภัย(n) seat belt, See also: safety belt, Example: เพราะเขาคาดเข็มขัดนิรภัยจึงไม่เป็นอะไรมาก, Count Unit: เส้น, Thai Definition: สายรัดตัวคนขับรถหรือคนที่นั่งข้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระแทกเมื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
เขตปลอดภัย(n) safety zone, Syn. ที่ปลอดภัย, Ant. เขตอันตราย, Example: บริเวณวัดเป็นเขตปลอดภัยสำหรับทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือมนุษย์, Thai Definition: พื้นที่ที่ไม่มีอันตรายมาคุกคามให้เสียหายเดือดร้อน
สวัสดี(n) safety, See also: security, Syn. ความปลอดภัย, Example: หางเสือเป็นปัจจัยที่นำพาให้ยวดยานดำเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี
ความปลอดภัย(n) safety, See also: security, Ant. ความไม่ปลอดภัย, Example: คณะนักกีฬาเดินทางกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข็มขัดนิรภัย[khemkhat niraphai] (n, exp) EN: seat belt ; safety belt  FR: ceinture de sécurité [ f ]
เข็มหมุดซ่อนปลาย[khem mut søn plāi] (n, exp) EN: safety pin   FR: épingle de sûreté [ f ]
เข็มซ่อนปลาย[khemsønplāi] (n) EN: brooch ; broach ; clasp ; safety pin  FR: épingle à nourrice [ f ]
เขตปลอดภัย[khēt pløtphai] (n, exp) EN: safety zone  FR: périmètre de sécurité [ m ]
ความปลอดภัยด้านอาหาร[khwām pløtphai dān āhān] (n, exp) EN: food safety  FR: sécurité alimentaire [ f ]
ความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต[khwām pløtphai nai kānchai inthoēnēt] (n, exp) EN: Internet safety
ความปลอดภัยในการทำงาน[khwām pløtphai nai kān thamngān] (n, exp) EN: occupational safety  FR: sécurité au travail [ f ]
ความปลอดภัยทางการจราจร[khwām pløtphai thāng kān jarājøn] (n, exp) EN: road safety  FR: sécurité routière [ f ]
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย[khwām sīeng dān khwām pløtphai] (n, exp) EN: safety brisk
ความต้องการความปลอดภัย[khwām tǿngkān khwām pløtphai] (n, exp) EN: safety needs ; need for safety

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
safety
safety's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
safety
safety-pin
safety-belt
safety-bolt
safety-lamp
safety-lock
safety-pins
safety-belts
safety-bolts
safety-catch

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安检[ān jiǎn, ㄢ ㄐㄧㄢˇ,   /  ] safety check #14,498 [Add to Longdo]
安危[ān wēi, ㄢ ㄨㄟ,  ] safety and danger; safety #19,934 [Add to Longdo]
安全网[ān quán wǎng, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄨㄤˇ,    /   ] safety net #51,855 [Add to Longdo]
安全阀[ān quán fá, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄈㄚˊ,    /   ] safety valve #72,774 [Add to Longdo]
安全灯[ān quán dēng, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄥ,    /   ] safety lamp; safelight #242,477 [Add to Longdo]
安全问题[ān quán wèn tí, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ,     /    ] safety issue; security issue [Add to Longdo]
安全检查[ān quán jiǎn chá, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ,     /    ] safety check; security inspection (at airports) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absicherungstemperatur { f }safety temperature [Add to Longdo]
Aushängesicherung { f }safety catch [Add to Longdo]
Geräteschutzsicherung { f } [ electr. ] | Geräteschutzsicherungen { pl }safety fuse | safety fuses [Add to Longdo]
Gesichtsschutz { m }safety mask [Add to Longdo]
Grubenlampe { f }safety lamp; Davy lamp [Add to Longdo]
Rasierapparat { m }safety razor [Add to Longdo]
Schutzart { f }safety provision; safety class [Add to Longdo]
Schutzbrille { f }safety goggles; protective goggles; (a pair of) goggles [Add to Longdo]
Schutzhelm { m }safety helmet; helmet [Add to Longdo]
Schutzschrank { m }safety cabinet [Add to Longdo]
Schutzschuhe { pl }safety footwear [Add to Longdo]
Schutzvorrichtung { f }safety device; safety measure [Add to Longdo]
Sicherungsblech { n }safety plate; locking plate [Add to Longdo]
Sicherungsbügel { m }safety catch [Add to Longdo]
Sicherheit { f }; Schutz { m }; Sichersein { n } | Sicherheiten { pl } | (sich; etw.) in Sicherheit bringensafety | safeties | to get (oneself; sth.) to safety [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
公安[こうあん, kouan] (n) public safety; public welfare; (P) #7,735 [Add to Longdo]
無事[ぶじ, buji] (adj-na, n) safety; peace; quietness; (P) #7,760 [Add to Longdo]
海上保安庁[かいじょうほあんちょう, kaijouhoanchou] (n) Japan Coast Guard (formerly Maritime Safety Agency); (P) #13,633 [Add to Longdo]
医薬[いやく, iyaku] (n, adj-no) (1) medicine; (2) (abbr) (from 医薬安全局) Pharmaceutical and Food Safety Bureau; (P) #14,747 [Add to Longdo]
安保[あんぽ, anpo] (n) (abbr) US-Japan Security Treaty; safety; security; (P) #15,676 [Add to Longdo]
無難[ぶなん, bunan] (adj-na, n) safety; security; (P) #17,013 [Add to Longdo]
BSL[ビーエスエル, bi-esueru] (n) (See バイオセーフティーレベル) biosafety level; BSL [Add to Longdo]
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
はい作業主任者[はいさぎょうしゅにんしゃ, haisagyoushuninsha] (n) bulk loading safety officer [Add to Longdo]
アクティブセーフティー[akuteibuse-futei-] (n) active safety [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring [Add to Longdo]
安全インターロック[あんぜんインターロック, anzen inta-rokku] safety interlock [Add to Longdo]
安全基準[あんぜんきじゅん, anzenkijun] safety policy [Add to Longdo]
安全設計要件[あんぜんせっけいようけん, anzensekkeiyouken] safety design requirement [Add to Longdo]
書込み許可リング[かきこみきょかリング, kakikomikyoka ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Safety \Safe"ty\, n. [Cf. F. sauvet['e].]
   1. The condition or state of being safe; freedom from danger
    or hazard; exemption from hurt, injury, or loss.
    [1913 Webster]
 
       Up led by thee,
       Into the heaven I have presumed,
       An earthly guest . . . With like safety guided down,
       Return me to my native element.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Freedom from whatever exposes one to danger or from
    liability to cause danger or harm; safeness; hence, the
    quality of making safe or secure, or of giving confidence,
    justifying trust, insuring against harm or loss, etc.
    [1913 Webster]
 
       Would there were any safety in thy sex,
       That I might put a thousand sorrows off,
       And credit thy repentance!      --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   3. Preservation from escape; close custody.
    [1913 Webster]
 
       Imprison him, . . .
       Deliver him to safety; and return.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Amer. Football) the act or result of a ball-carrier on
    the offensive team being tackled behind his own goal line,
    or the downing of a ball behind the offensive team's own
    goal line when it had been carried or propelled behind
    that goal line by a player on the offensive tream; such a
    play causes a score of two points to be awarded to the
    defensive team; -- it is distinguished from {touchback},
    when the ball is downed behind the goal after being
    propelled there or last touched by a player of the
    defending team. See {Touchdown}. Same as {Safety
    touchdown}, below.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   5. Short for {Safety bicycle}. [archaic]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   6. a switch on a firearm that locks the trigger and prevents
    the firearm from being discharged unintentionally; -- also
    called {safety catch}, {safety lock}, or {lock}. [archaic]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 safety
   n 1: the state of being certain that adverse effects will not be
      caused by some agent under defined conditions; "insure the
      safety of the children"; "the reciprocal of safety is risk"
      [ant: {danger}]
   2: a safe place; "He ran to safety" [syn: {safety}, {refuge}]
   3: a device designed to prevent injury or accidents [syn:
     {guard}, {safety}, {safety device}]
   4: (baseball) the successful act of striking a baseball in such
     a way that the batter reaches base safely [syn: {base hit},
     {safety}]
   5: contraceptive device consisting of a sheath of thin rubber or
     latex that is worn over the penis during intercourse [syn:
     {condom}, {rubber}, {safety}, {safe}, {prophylactic}]
   6: a score in American football; a player is tackled behind his
     own goal line

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top