ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

svenson

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -svenson-, *svenson*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SVENSON

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Svenson.- Svenson. Our Man in Havana (1959)
Dr. Svenson, do you think I'm crazy too?Dr. Svenson, glauben Sie auch, dass ich verrückt bin? What a Way to Go! (1964)
Carl Svenson, Swedish chemist... specializing in metal alloys."Karl Svenson, schwedischer Wissenschaftler, spezialisiert auf Metalllegierungen." How to Win Friends and Influence Nazis (1967)
I wish I knew how you found out about Dr. Svenson.Ich wüsste gerne, wie Sie von Dr. Svenson erfahren haben. How to Win Friends and Influence Nazis (1967)
All right, here's the story on Svenson.Hier ist die Geschichte von Svenson. How to Win Friends and Influence Nazis (1967)
Well, Dr. Svenson, what do you think about our little stalag?Dr. Svenson, was halten Sie von unserem kleinen Stalag? How to Win Friends and Influence Nazis (1967)
Svenson's room is on this floor.Svensons Zimmer ist auf dem Flur. How to Win Friends and Influence Nazis (1967)
( with German accent ): Hello, Dr. Svenson?Hallo Dr. Svenson? How to Win Friends and Influence Nazis (1967)
I wish it wasn't Svenson.Ich wünschte, es wäre nicht Svenson. How to Win Friends and Influence Nazis (1967)
I know I saw it with my own eyes.- Aber was wenn Dr. Svenson...? How to Win Friends and Influence Nazis (1967)
It's Dr. Carl Svenson. A famous scientist.Er heißt Dr. Karl Svenson, ein berühmter Wissenschaftler. How to Win Friends and Influence Nazis (1967)
Svenson...Svenson? Noch nie gehört. How to Win Friends and Influence Nazis (1967)
It's been almost a week and I haven't been able to get in touch with Svenson or Magda.Es ist eine Woche her und ich konnte weder Svenson noch Magda erreichen. How to Win Friends and Influence Nazis (1967)
I should have knocked Svenson off in town when I had the chance, instead of trying to play Cupid.Ich hätte Svenson in der Stadt auslöschen sollen, anstatt Amor zu spielen. How to Win Friends and Influence Nazis (1967)
But if your plan had worked, we would have had Svenson on our side.Aber hätte Ihr Plan geklappt, wäre Svenson auf unserer Seite. How to Win Friends and Influence Nazis (1967)
Last Tuesday you went to town with Dr. Carl Svenson.Letzten Dienstag fuhren Sie mit Dr. Karl Svenson in die Stadt. How to Win Friends and Influence Nazis (1967)
BURKHALTER: Klink! You were responsible for Svenson.Klink, Sie waren für Svenson verantwortlich. How to Win Friends and Influence Nazis (1967)
Yeah, but now the Gestapo are going to put a fire under Svenson.Ja, aber jetzt macht die Gestapo Svenson Feuer. How to Win Friends and Influence Nazis (1967)
We've got to reach Svenson and the girl.Wir müssen Svenson und das Mädchen erreichen. - Wer ist es? How to Win Friends and Influence Nazis (1967)
Who is it? You just said it: Svenson and the girl.- Es sind Svenson und das Mädchen. How to Win Friends and Influence Nazis (1967)
Dr. Svenson! You tell them!Dr. Svenson, sagen Sie es ihnen. How to Win Friends and Influence Nazis (1967)
What about Svenson?- Was ist mit Svenson? How to Win Friends and Influence Nazis (1967)
That's right, what about Dr. Svenson?Stimmt, was ist mit Svenson? How to Win Friends and Influence Nazis (1967)
I thought I saw Svenson get in the car with the Gestapo man, didn't you?Ich sah, wie Svenson zum Gestapomann ins Auto stieg, Sie nicht? Ja, ich glaube, das sah ich auch. How to Win Friends and Influence Nazis (1967)
And with you I shall leave my dog and be relaxed?- Das ist Sven Svenson. mein Assistent. Er ist Student der Philosophie. Womanlight (1979)
- You've grown.- SVENSON: Du bist groß geworden. The North Star (1996)
- Come on, hurry up.SVENSON: Los, Beeilung. The North Star (1996)
- Bjorn Svenson.- Bjorn Svenson. The North Star (1996)
- I'm sorry, Mr., uh, "Svenson."- Tut mir leid, Mr., äh, "Svenson." The North Star (1996)
- Mr. Svenson.- Mr. Svenson. The North Star (1996)
- Don't you jump my claim.SVENSON: Finger weg von meinem Claim, Bandit. The North Star (1996)
- He.- SVENSON: Er. The North Star (1996)
Hey, the famous Swenson triplets.Die berühmten Svenson-Drillinge. Runaway Bride (1999)
Detective Karen Svenson, on assignment they said you were a little understaffedDetective Karen Svenson. Es hiess, Sie hätten zu wenig Leute. Riders (2002)
Detective sergeant Svenson believes you are in possession of material connecting you to the heistsSvenson glaubt, Sie sind in die Überfälle verwickelt. Riders (2002)
Well done, Svenson- Gut gemacht, Svenson. Riders (2002)
Gordie.Er sah aus wie Bo Svenson. Half Measures (2010)
Svensson he's a Cultural Christian, right?Svenson. Ist das nicht so eine Sekte? Before the Frost (2012)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top