ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smooth

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smooth-, *smooth*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smooth(adj) เรียบ, See also: ราบ, แบนเรียบ, Syn. flat, plane, level
smooth(adj) ราบรื่น, See also: ไม่มีปัญหา
smoothen(vt) ทำให้เรียบ, Syn. even, flatten, level
smoother(vi) ปิดหน้าทำให้หายใจไม่ออก, See also: ทำให้หายใจลำบาก, Syn. squelch, suffocate
smoother(vt) ปิดหน้าทำให้หายใจไม่ออก, See also: ทำให้หายใจลำบาก, Syn. squelch, suffocate
smoothie(n) สุภาพบุรุษที่แต่งตัวและมีมารยาทดี (แต่ไม่จริงใจ), Syn. flatterer
smooth in(phrv) ทำให้เรียบ, See also: เกลี่ยให้เรียบ, ทำให้เนียน, Syn. iron out
smooth on(phrv) ทำให้เรียบ, See also: เกลี่ยให้เรียบ, ทำให้เนียน, Syn. iron out, smooth in
smooth out(phrv) ทำให้แบน, Syn. iron out
smooth out(phrv) ทำให้หลุดพ้นปัญหา, See also: แก้ปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smooth(สมูธ) adj., adv., vt., n. (การ) (ทำให้) เรียบ, ลื่น, ราบ, ราบรื่น, ราบเรียบ, สงบ, เงียบสงบ, ระรื่นหู, อ่อนโยน, ไพเราะ, กลมกล่อม, ผสมกันดี, (ยางรถ) หัวโล้น, ไม่มีหนวดเครา, ไม่มีขน, ดึงดูดใจ, เพลิดเพลิน, สิ่งที่ราบ-รื่น, สิ่งที่ราบเรียบ, See also: smoothable adj. smoother n.
smooth-tongued(สมูธ'ทังดฺ) adj. พูดคล่องแคล่ว, มีคารมดี, พูดจานิ่มนวลน่าฟัง
smoothen(สมูธ'เธิน) vt., vi. = smooth (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
smooth(adj) เรียบ, เกลี้ยง, ราบรื่น, ลื่น, กลมกล่อม
smooth(vt) ปราบ, ทำให้เรียบ, รีด, ลูบ, แผ้วถาง, เกลี่ย
smoothness(n) ความเรียบ, ความเกลี้ยงเกลา, ความราบรื่น, ความอ่อนโยน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
smoothราบเรียบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
smooth functionฟังก์ชันปรับเรียบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
smooth muscle; muscle, non-striatedกล้ามเนื้อเรียบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
smooth syllable; non-checked syllableพยางค์ไม่หยุด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
smoothingการทำให้ราบเรียบ [ ดู graduation ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
smoothing, curveการปรับเรียบเส้นโค้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
smooth muscleกล้ามเนื้อเรียบ, กล้ามเนื้อ ที่ประกอบด้วยเซลล์รูปร่างเรียวยาวคล้ายกระสวย เรียงตัวกันเป็นชั้น พบที่อวัยวะภายในของสัตว์ ทำงานนอกอำนาจจิตใจ เช่น ผนังของเส้นเลือด ผนังของทางเดินอาหาร  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
smoothนุ่มนวล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Was the stone very smooth like a rock from a sacred river?หินเป็นอย่างราบรื่นเหมือนหินจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
- Too smooth and plausible by half!-นุ่มนวลและคล่องแคล่วเกินไปเป็นครึ่ง Episode #1.5 (1995)
- Smooth sailing, sir.-ยังไปได้ดีครับ Event Horizon (1997)
Well, a little bit of smooth talking, a little bit more money. Your money.ใช้วิธีพูดนิ่ม ๆ และใช้เงินเพิ่มขึ้นหน่อย ก็เงินของคุณน่ะ The Red Violin (1998)
That kind of smooth interlacing from place to place?มีเส้นเรียบทับผ่านกัน จากอีกที่สู่อีกที่ eXistenZ (1999)
- lt went smooth until...นี่ไม่ใช่หลักฐานโว้ย Fight Club (1999)
You better hope you're as smooth as you think you are, Verona.หวังว่านายจะหวานเหมือนปากละกันนะ เวโรนา 10 Things I Hate About You (1999)
To enhance stunning beauty such as yours with silky smooth skin, I have brought you a special tropical juice!กำลังจะเปิดตัว หมายเลข 900 อับซารอม มาทำอะไรที่นี้ นี่ห้องของชั้นนะ One Piece: Wan pîsu (1999)
Hold on... Why would guys want silky smooth skin?ยังเคร่งครัดกับบาร์ชี่เหมือนเดิมนะ ยัยบ้าอำนาจ One Piece: Wan pîsu (1999)
You will become as silky smooth as an egg!เจ้าหมวกฟางและคนอื่นถูกจับตัวไปแล้ว One Piece: Wan pîsu (1999)
What's all the noise? What? The Silky Smooth Skin Soap?สองพี่น้องอันตรายนำตัวไปให้เจ้าแล้วใช่ไหม One Piece: Wan pîsu (1999)
The smooth flavor of a chili is found on the outside part.รสอันนุ่มนวลของพริก อยู่ที่ภายยอก Woman on Top (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smoothA good mediator can make a deal go smoothly.
smoothBesides which that's only if unpacking the luggage proceeds smoothly and is finished by Sunday morning.
smoothBeware of smooth talk.
smoothEverything went smoothly.
smoothHe filed the surface smooth.
smoothHe has a smooth tongue.
smoothHer skin is smooth.
smoothHis knowledge of Chinese enabled us to carry out our plan smoothly.
smoothHis knowledge of Chinese enable us to carry out our plan smoothly.
smoothHis life ran smoothly.
smoothIt certainly feels smooth when you run the shaver over your skin.
smoothIt's as smooth as a baby's bottom.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราบเรียบ(adv) smoothly, See also: flatly, evenly, levelly, Ant. ขรุขระ, Example: เรือลำนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบเรียบ, Thai Definition: อย่างราบเสมอกัน
ราบเรียบ(adj) smooth, See also: flat, even, level, Example: ชายหนุ่มหันมาถามเธอด้วยน้ำเสียงราบเรียบ, Thai Definition: ลักษณะที่ราบเสมอกัน
เนียน(adj) smooth, See also: tender, delicate, Syn. เรียบ, Ant. ขรุขระ, หยาบกร้าน, Example: เธอได้รับรางวัลสาวผิวเนียนจากการประกวดนางสาวไทย, Thai Definition: ลักษณะเนื้อที่ละเอียดนุ่มนวล
อย่างราบรื่น(adv) smoothly, Syn. อย่างสะดวก, Example: การแสดงดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
มอบ(v) fasten, See also: smoothen, Example: ฉันกับน้องช่วยกันมอบปากกระทงให้ดูเรียบร้อยสวยงาม, Thai Definition: ทำให้แน่นหรือให้เรียบด้วยการหุ้มหรือขลิบตามริม เช่น มอบปากกระทง
เรียบ(adj) smooth, See also: even, plain, level, Ant. ขรุขระ, Example: กระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะที่มีผนังเป็นกล้ามเนื้อเรียบ อยู่หลังหัวเหน่า
อ่อนนุ่ม(adj) soft, See also: smooth, Syn. นุ่ม, Ant. แข็ง, แข็งกระด้าง, Example: เด็กทารกจะมีผิวอ่อนนุ่มและบอบบาง จำเป็นต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อผิว
เกลา(v) smooth, See also: trim, polish, hew, scrape, Syn. เหลา, โกน, ถาก, Example: การแปรรูปหวายมีมีดเล่มเดียวก็สามารถตัดทอน ผ่าและเกลาให้ใช้งานที่ต้องการได้, Thai Definition: ทำสิ่งที่ยังขรุขระอยู่ให้เรียบเนียนขึ้น
เกลี้ยง(adj) smooth, See also: flat and smooth, clean, level, even, flatten, Syn. สะอาด, หมดจด, Ant. ด่าง, Example: ส่วนต่างๆ ที่เปล่งปลั่งกลมกลึงพื้นผิวของพระวรกายที่เกลี้ยง เรียบและตึงเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดรูปร่างและรูปทรงที่ให้ความรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์
เกลี้ยงเกลา(adj) smooth, See also: clear, even, clean, unblemished, Syn. สะอาด, เนียน, หมดจด, Ant. กร้าน, หยาบ, ขรุขระ, สาก, กระด้าง, Example: เสาใต้ถุนเรือนเป็นต้นไม้กลมปอกเปลือกจนได้เนื้อไม้ที่เกลี้ยงเกลา ดูแห้งกร้านแต่แข็งแรงรองรับตัวบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวบกลม[būap klom] (n, exp) EN: Smooth Loofah
โดยระเบียบเรียบร้อย[dōi rabīep-rīeprøi] (adv) EN: smoothly
โดยเรียบร้อย[dōirīeprøi] (adv) EN: smoothly
ฝืด[feūt] (adj) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff  FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
ฝนตะไบ[fon tabai] (v, exp) EN: use a file to rub something smooth/sharp
ไกล่เกลี่ย[klaiklīa] (v) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene  FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
กล้ามเนื้อเรียบ[klāmneūa rīep] (n, exp) EN: smooth muscle
เกลี้ยง[klīeng] (adj) EN: smooth ; flat and smooth ; clean ; level ; even ; flatten  FR: lisse ; uni ; plan
กระแตหางหนู[krataē hāng nū] (n, exp) EN: Northern Smooth-tailed Treeshrew
กรวดในรองเท้า[krūat nai røngthāo] (n, exp) EN: impediment to working smoothly ; inefficiencies

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
smooth
smooths
smoothed
smoothen
smoother
smoothly
smoothens
smoothest
smoothing
smoothness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smooth
smooths
smoothed
smoother
smoothly
smoothest
smoothing
smoothness
smooth-bore
smooth-faced

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顺利[shùn lì, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˋ,   /  ] smoothly; without a hitch #1,541 [Add to Longdo]
[rùn, ㄖㄨㄣˋ, / ] smooth; moist #3,720 [Add to Longdo]
平稳[píng wěn, ㄆㄧㄥˊ ㄨㄣˇ,   /  ] smooth; steady #4,931 [Add to Longdo]
[chàng, ㄔㄤˋ, / ] smooth; fluent; joyful; happy #6,959 [Add to Longdo]
顺畅[shùn chàng, ㄕㄨㄣˋ ㄔㄤˋ,   /  ] smooth and unhindered; fluent #12,784 [Add to Longdo]
安稳[ān wěn, ㄢ ㄨㄣˇ,   /  ] smooth and steady #13,700 [Add to Longdo]
平整[píng zhěng, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄥˇ,  ] smooth; level; to level off; to flatten (remove bumps) #14,787 [Add to Longdo]
平滑肌[píng huá jī, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˊ ㄐㄧ,   ] smooth muscle (anat.); non-striated muscle #17,331 [Add to Longdo]
润滑[rùn huá, ㄖㄨㄣˋ ㄏㄨㄚˊ,   /  ] smooth; oily; sleek; to lubricate #20,834 [Add to Longdo]
圆滑[yuán huá, ㄩㄢˊ ㄏㄨㄚˊ,   /  ] smooth and evasive; slick and sly #22,950 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlawiner { m }smooth operator [ coll. ] [Add to Longdo]
glatt; sanft; weich; mild { adj } | glatter | am glattestensmooth | smoother | smoothest [Add to Longdo]
seidenweich { adj }; weich wie Seidesmooth as silk [Add to Longdo]
glatte Straßenoberfläche { f }smooth road [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
整形[せいけい, seikei] (n, vs, adj-no) (1) orthopedics; plastic surgery; cosmetic surgery; (2) smoothing (bursty traffic, etc.) #9,648 [Add to Longdo]
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1, vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P) #12,551 [Add to Longdo]
速やか[すみやか, sumiyaka] (adj-na) speedy; prompt; smooth; (P) #13,285 [Add to Longdo]
円滑[えんかつ(P);えんこつ(ik), enkatsu (P); enkotsu (ik)] (adj-na) smooth; undisturbed; uninterrupted; harmonious; (P) #14,459 [Add to Longdo]
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s, vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P) #18,016 [Add to Longdo]
滑らか(P);滑か(io)[なめらか(P);すべらか, nameraka (P); suberaka] (adj-na) (1) smooth (e.g. skin or ground); glassy; velvety; (2) fluent; smooth (speaking); without a hitch; (P) #18,161 [Add to Longdo]
スムーズ(P);スムース[sumu-zu (P); sumu-su] (adj-na, n) smooth; (P) #18,936 [Add to Longdo]
潤滑[じゅんかつ, junkatsu] (adj-na, n) smoothness; lubrication #19,913 [Add to Longdo]
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
整形[せいけい, seikei] smoothing (bursty traffic, etc.) (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smooth \Smooth\, v. i.
   To flatter; to use blandishment.
   [1913 Webster]
 
      Because I can not flatter and speak fair,
      Smile in men's faces, smooth, deceive and cog. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smooth \Smooth\ (sm[=oo][th]), a. [Compar. {Smoother}
   (sm[=oo][th]"[~e]r); superl. {Smoothest}.] [OE. smothe,
   smethe, AS. sm[=e][eth]e, sm[oe][eth]e, where [=e], [oe],
   come from an older [=o]; cf. LG. sm["o]de, sm["o]e,
   sm["o]dig; of uncertain origin.]
   1. Having an even surface, or a surface so even that no
    roughness or points can be perceived by the touch; not
    rough; as, smooth glass; smooth porcelain. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The outlines must be smooth, imperceptible to the
       touch, and even, without eminence or cavities.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Evenly spread or arranged; sleek; as, smooth hair.
    [1913 Webster]
 
   3. Gently flowing; moving equably; not ruffled or obstructed;
    as, a smooth stream.
    [1913 Webster]
 
   4. Flowing or uttered without check, obstruction, or
    hesitation; not harsh; voluble; even; fluent.
    [1913 Webster]
 
       The only smooth poet of those times. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Waller was smooth; but Dryden taught to join
       The varying verse, the full-resounding line. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       When sage Minerva rose,
       From her sweet lips smooth elocution flows. --Gay.
    [1913 Webster]
 
   5. Bland; mild; smoothing; fattering.
    [1913 Webster]
 
       This smooth discourse and mild behavior oft
       Conceal a traitor.          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech. & Physics) Causing no resistance to a body sliding
    along its surface; frictionless.
    [1913 Webster]
 
   Note: Smooth is often used in the formation of
      self-explaining compounds; as, smooth-bodied,
      smooth-browed, smooth-combed, smooth-faced,
      smooth-finished, smooth-gliding, smooth-grained,
      smooth-leaved, smooth-sliding, smooth-speaking,
      smooth-woven, and the like.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Even; plain; level; flat; polished; glossy; sleek; soft;
     bland; mild; soothing; voluble; flattering; adulatory;
     deceptive.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smooth \Smooth\, adv.
   Smoothly. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Smooth runs the water where the brook is deep. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smooth \Smooth\, n.
   1. The act of making smooth; a stroke which smooths.
    --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is smooth; the smooth part of anything. "The
    smooth of his neck." --Gen. xxvii. 16.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smooth \Smooth\, v. t. [imp. & p. p. {Smoothed} (sm[=oo]thd); p.
   pr. & vb. n. {Smoothing}.] [OE. smothen, smethen, AS.
   sm[=e][eth]ian; cf. LG. sm["o]den. See {Smooth}, a.]
   To make smooth; to make even on the surface by any means; as,
   to smooth a board with a plane; to smooth cloth with an iron.
   Specifically: 
   [1913 Webster]
   (a) To free from obstruction; to make easy.
     [1913 Webster]
 
        Thou, Abelard! the last sad office pay,
        And smooth my passage to the realms of day. --Pope.
     [1913 Webster]
   (b) To free from harshness; to make flowing.
     [1913 Webster]
 
        In their motions harmony divine
        So smooths her charming tones that God's own ear
        Listens delighted.          --Milton.
     [1913 Webster]
   (c) To palliate; to gloze; as, to smooth over a fault.
     [1913 Webster]
   (d) To give a smooth or calm appearance to.
     [1913 Webster]
 
        Each perturbation smoothed with outward calm.
                          --Milton.
     [1913 Webster]
   (e) To ease; to regulate. --Dryden.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smooth
   adj 1: having a surface free from roughness or bumps or ridges
       or irregularities; "smooth skin"; "a smooth tabletop";
       "smooth fabric"; "a smooth road"; "water as smooth as a
       mirror" [ant: {rough}, {unsmooth}]
   2: smoothly agreeable and courteous with a degree of
     sophistication; "he was too politic to quarrel with so
     important a personage"; "the manager pacified the customer
     with a smooth apology for the error" [syn: {politic},
     {smooth}, {suave}, {bland}]
   3: of the margin of a leaf shape; not broken up into teeth [ant:
     {rough}]
   4: smooth and unconstrained in movement; "a long, smooth
     stride"; "the fluid motion of a cat"; "the liquid grace of a
     ballerina" [syn: {fluent}, {fluid}, {liquid}, {smooth}]
   5: (music) without breaks between notes; smooth and connected;
     "a legato passage" [syn: {legato}, {smooth}] [ant:
     {disconnected}, {staccato}]
   6: of motion that runs or flows or proceeds without jolts or
     turbulence; "a smooth ride" [ant: {bumpy}, {jolting},
     {jolty}, {jumpy}, {rocky}, {rough}]
   7: lacking obstructions or difficulties; "the bill's path
     through the legislature was smooth and orderly"
   8: (of a body of water) free from disturbance by heavy waves; "a
     ribbon of sand between the angry sea and the placid bay";
     "the quiet waters of a lagoon"; "a lake of tranquil blue
     water reflecting a tranquil blue sky"; "a smooth channel
     crossing"; "scarcely a ripple on the still water"; "unruffled
     water" [syn: {placid}, {quiet}, {still}, {tranquil},
     {smooth}, {unruffled}]
   n 1: the act of smoothing; "he gave his hair a quick smooth"
   v 1: make smooth or smoother, as if by rubbing; "smooth the
      surface of the wood" [syn: {smooth}, {smoothen}] [ant:
      {roughen}]
   2: make (a surface) shine; "shine the silver, please"; "polish
     my shoes" [syn: {polish}, {smooth}, {smoothen}, {shine}]
   3: free from obstructions; "smooth the way towards peace
     negotiations" [syn: {smooth}, {smooth out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top