ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sale

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sale-, *sale*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
return on salesผลตอบแทนจากยอดขาย เช่น Although return on sales (ROS) is another tool used to analyze profitability, it is perhaps a better indication of efficiency.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sale(n) การขาย, See also: การจัดจำหน่าย, การพาณิชย์, Syn. commerce, business, economics
sale(n) โอกาสในการขายสินค้า, See also: ตลาด
sale(n) การประมูล
sale(n) จำนวนที่ขายได้, See also: ปริมาณที่ขายได้
sales(n) ยอดการขาย, See also: รายได้จากการขาย, Syn. receipts
saleable(adj) ขายได้ดี, See also: ซึ่งขายได้, ขายง่าย, Syn. salable, marketable, Ant. unsaleble
salesman(n) พนักงานขาย, See also: คนขายของ, พนักงานขายชาย, Syn. salesperson, seller
salesgirl(n) คนขายของผู้หญิง, See also: พนักงานขายหญิง, Syn. saleswoman
saleslady(n) พนักงานขายหญิง, Syn. salesperson, saleswoman
salesroom(n) ห้องขายสินค้า, See also: ห้องแสดงสินค้า, ห้องประมูล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sale(เซล) n. การขาย, การแลกเปลี่ยนทรัพย์สินให้เป็นเงินหรือเงินเชื่อ, จำนวนที่ขายได้, ตลาด, การขายลดราคา., Syn. exchange, transfer
saleable(เซ'ละเบิล) adj. = salable, See also: saleability n. saleably adv.
sales(เซลซ) adj. เกี่ยวกับการขายพหูพจน์ของ saleเกี่ยวกับการขาย, See also: salesclerk n. salesgirl n. saleslady n. salesman n. salesmanager n. salesperson n.
salesmanship(เซลซ'เมินชิพ) n. เทคนิคการขาย
point of sale systemระบบ ณ จุดขายใช้ตัวย่อว่า POS (อ่านว่า พีโอเอส) ในวงการคอมพิวเตอร์ จะหมายถึง การขายทั้งตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในราคาขายปลีก ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น หมายรวมทั้งอุปกรณ์ ต่าง ๆ ด้วยเป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ (scanner) เครื่องอ่านรหัสแท่ง (barcode reader) ฯลฯ
public salen. การขายเลหลัง
wholesale(โฮล'เซล) n. การขายส่ง adj. เกี่ยวกับการส่ง, กว้างขวาง, เป็นจำนวนมาก, ไม่มีการเลือก adv. แบบขายส่ง vt. vi. ขายส่ง, See also: wholesaler n., Syn. far-reaching

English-Thai: Nontri Dictionary
sale(n) การขายลดราคา, การขาย, การขายเลหลัง
salesman(n) พนักงานขาย, คนขายของ, เซลส์แมน
salesmanship(n) เทคนิคการขาย, การค้า
saleswoman(n) พนักงานขายของ(ผู้หญิง)
RUMMAGE rummage sale(n) การขายของสัพเพเหระ, การขายของกระจุกกระจิก
wholesale(adj) ที่ขายส่ง, ทั่วไป, ทั้งฝูง, หมดสิ้น
wholesale(n) การขายส่ง
wholesale(vt) ขายส่ง
wholesaler(n) พ่อค้าขายส่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
saleขาย, การซื้อขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale and leasebackขายแล้วเช่าคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale by auction; sell by auctionขายทอดตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale by courtขายโดยคำสั่งศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale by descriptionการขายตามคำพรรณนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale by sampleขายตามตัวอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale contractสัญญาซื้อขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale in grossขายเหมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale on approvalขายเผื่อชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale on creditขายเชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Saleขาย [การบัญชี]
Sale Gasก๊าซดิบ, ก๊าซดิบ (Raw gas), Example: การแยกเอาก๊าซ แอล พี จี ก๊าซธรรมชาติเหลว และคาร์บอนไดออกไซด์ ออกแล้ว ประกอบด้วยก๊าซมีเทนและอีเทน [ปิโตรเลี่ยม]
Sale of organs, tissuresการขายอวัยวะ เนื้อเยื่อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a sale at Penny's!มีการลดราคาที่เพนนีส์ Airplane! (1980)
Yeah. A bunch of real estate for sale at closeout prices, man.เจอสิ บ้านร้าง ขายแบบหั่นราคาเต็มไปหมด Day of the Dead (1985)
I guarantee the sale will go through.แต่คุณรู้ใช่ไหมว่าคณะกรรมการจะประชุม... วันนี้ครับ! ผมรับประกันว่า การขายห้างจะต้องไปได้ฉลุย... Mannequin (1987)
What say, shall we move on to the sale to Illustra?เอาล่ะ, ทีนี้ก็มาเข้าเรื่องของการเสนอซื้อจากทางห้างอิลลัสทรา Mannequin (1987)
I think Mrs. Timkin is right. I move we postpone the sale for six weeks.ดิฉันคิดว่าคุณทิมคินพูดถูกค่ะ เราน่าจะขอเลื่อนการขายไปอีกสัก 6 สัปดาห์นะคะ Mannequin (1987)
Yeah, I know Niki. Short-arse Polish cockney sales rep. Goes at it like a rabbit.ใช่ฉันรู้ Niki สั้นตูดตัวแทนฝ่ายขายสกุลโปแลนด์ ไปที่มันเหมือนกระต่าย The Russia House (1990)
Have you a sales force, or are you still relying on divine intervention?คุณมีแรงขายหรือคุณยังคงอาศัยการแทรกแซงของพระเจ้า? The Russia House (1990)
Welcome to Agrabah, City of mystery, of enchantment, and the finest merchandise this side of the river Jordan, on sale today, come on down!ยินดีต้อนรับสู่อุคกราบาห์ นครแห่งความลี้ลับ แห่งความเคลิบเคลิ้ม และสินค้าค้าขายที่ดีที่สุดในแถบ แม่น้ำจอร์แดน เริ่มขายแล้ววันนี้ มาเลย! ดูนี่สิ! Aladdin (1992)
Well, you would be too if you found Joan and David boots on sale 50 percent off.เธอก็คงดีใจ ถ้าเธอไปเจอบู๊ทของจอห์นแอนด์เดวิด ลดราคาตั้ง 50% The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
- Apparently there's a sale happening.สงสัยว่าเขาคง ลดราคากันมากมั้ง Jumanji (1995)
Yes, sir, we're next month's garage sale fodder for sure.ใช่เลย, อีกเดือนนึงพวกเราจะกลายเป็นของเล่นมือสองแน่นอน Toy Story (1995)
The last sale of the evening, lot number 72 on the turntable there.รายการสุดท้ายของคืนนี้ จากล็อตล็อตหมายเลข 72 หมุนมาเลยครับ The Red Violin (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
saleA beautiful salesgirl waited on me in the shop.
saleAccessories were laid out on the shelf for sale.
saleA certain door to door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.
saleAfter all, even salesmen are desperate to avoid being targeted for downsizing.
saleA good salesman will not encroach on his customer's time.
saleAll the goods for sale are set out on the tables.
saleApples were on sale today.
saleAre there any stores with "going out of business" sales?
saleA sale of quality-brand goods is being held at that department.
saleAs head of the sales team she reports only to the managing director.
saleAutomobile sales suffered a setback at the end of the financial year.
saleChildren are likely to be taken in by those sales representatives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การจัดจำหน่าย(n) sale, Syn. การขาย, การจำหน่าย, Example: การจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกมีขึ้นที่ลานหน้าหมู่บ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เค็ม[khem] (x) EN: salty ; salted ; briny ; saline  FR: salé
เซล[sel = seo] (v) EN: sale

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sale
saleh
salek
salem
sales
sale's
saleem
salema
salemi
sales'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sale
sale
Salem
sales
Salerno
saleable
saleroom
salesman
salesmen
salerooms

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
销量[xiāo liàng, ㄒㄧㄠ ㄌㄧㄤˋ,   /  ] sales volume #3,937 [Add to Longdo]
销售额[xiāo shòu é, ㄒㄧㄠ ㄕㄡˋ ㄜˊ,    /   ] sales figure; total income from sales; turnover #6,027 [Add to Longdo]
柜台[guì tái, ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ,   /  ] sales counter; front desk; bar #8,247 [Add to Longdo]
成交价[chéng jiāo jià, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄚˋ,    /   ] sale price; negotiated price; price reached in an auction #11,946 [Add to Longdo]
销路[xiāo lù, ㄒㄧㄠ ㄌㄨˋ,   /  ] sale; market; state of the market; sales event #17,109 [Add to Longdo]
售货员[shòu huò yuán, ㄕㄡˋ ㄏㄨㄛˋ ㄩㄢˊ,    /   ] salesperson #23,160 [Add to Longdo]
推销员[tuī xiāo yuán, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄠ ㄩㄢˊ,    /   ] sales representative; salesperson #24,648 [Add to Longdo]
销势[xiāo shì, ㄒㄧㄠ ㄕˋ,   /  ] sale #68,322 [Add to Longdo]
营收[yíng shōu, ㄧㄥˊ ㄕㄡ,   /  ] sales; income; revenue [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
販売[はんばい, hanbai] TH: การขาย  EN: sale

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einzelverkauf { m } | Einzelverkäufe { pl }sale by retail | sales by retail [Add to Longdo]
Kartenausgabe { f } | Kartenausgaben { pl }sale of tickets | sales of tickets [Add to Longdo]
Kauf auf Probesale on trial [Add to Longdo]
Kauf mit Rückgaberechtsale or return [Add to Longdo]
Verkauf { m } | Verkäufe { pl }sale | sales [Add to Longdo]
Reduzierte Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen.Sale goods cannot be exchanged. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
発売[はつばい, hatsubai] (n, vs) sale; offering for sale; release (for sale); launch (product); (P) #236 [Add to Longdo]
販売[はんばい(P);ハンバイ, hanbai (P); hanbai] (n, vs) sales; selling; marketing; (P) #689 [Add to Longdo]
営業[えいぎょう, eigyou] (n, vs) business; trade; sales; operations; (P) #718 [Add to Longdo]
付け[づけ, duke] (n) (1) fixed; (2) bill; bill of sale; (3) tab (for later payment); credit; (P) #1,093 [Add to Longdo]
委託[いたく, itaku] (n, vs) consign (goods (for sale) to a firm); entrust (person with something); commit; (P) #4,107 [Add to Longdo]
売却[ばいきゃく, baikyaku] (n, vs) selling off; disposal by sale; sale; (P) #4,292 [Add to Longdo]
掛け(P);懸け;掛;懸[かけ, kake] (n) (1) (abbr) (See 掛け売り, 掛け買い) credit; (2) money owed on an account; bill; (3) (abbr) (uk) (See 掛け蕎麦・かけそば, 掛けうどん・かけうどん) hot noodles in broth; (n, n-suf) (4) (See 掛け・がけ・3) proportion (as tenths of a wholesale price); (suf) (5) (after a -masu stem) (See 掛け・がけ・2) in the midst of; (6) (after a noun) rest; rack; hanger; (P) #4,502 [Add to Longdo]
売り上げ(P);売上げ(P);売上;売り上[うりあげ, uriage] (n) amount sold; sales; proceeds; takings; (P) #6,917 [Add to Longdo]
売り[うり, uri] (n, n-suf) (1) sale; selling; (n) (2) selling point; gimmick; (n-suf) (3) ~seller; ~vendor; (P) #8,598 [Add to Longdo]
店員[てんいん, ten'in] (n, adj-no) shop assistant; employee; clerk; salesperson; (P) #8,859 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop) [Add to Longdo]
販売[はんばい, hanbai] marketing, sales [Add to Longdo]
販売時点[はんばいじてん, hanbaijiten] Point-Of-Sale, POS [Add to Longdo]
販売時点管理[はんばいじてんかんり, hanbaijitenkanri] POS, Point Of Sales [Add to Longdo]
抱き合せで販売[だきあわせではんばい, dakiawasedehanbai] bundle (goods for sale) (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sale \Sale\, n.
   See 1st {Sallow}. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sale \Sale\, n. [Icel. sala, sal, akin to E. sell. See {Sell},
   v. t.]
   1. The act of selling; the transfer of property, or a
    contract to transfer the ownership of property, from one
    person to another for a valuable consideration, or for a
    price in money.
    [1913 Webster]
 
   2. Opportunity of selling; demand; market.
    [1913 Webster]
 
       They shall have ready sale for them. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Public disposal to the highest bidder, or exposure of
    goods in market; auction. --Sir W. Temple.
    [1913 Webster]
 
   {Bill of sale}. See under {Bill}.
 
   {Of sale}, {On sale}, {For sale}, to be bought or sold;
    offered to purchasers; in the market.
 
   {To set to sale}, to offer for sale; to put up for purchase;
    to make merchandise of. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster] Saleable

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sale
   n 1: a particular instance of selling; "he has just made his
      first sale"; "they had to complete the sale before the
      banks closed"
   2: the general activity of selling; "they tried to boost sales";
     "laws limit the sale of handguns"
   3: an occasion (usually brief) for buying at specially reduced
     prices; "they held a sale to reduce their inventory"; "I got
     some great bargains at their annual sale" [syn: {sale}, {cut-
     rate sale}, {sales event}]
   4: the state of being purchasable; offered or exhibited for
     selling; "you'll find vitamin C for sale at most pharmacies";
     "the new line of cars will soon be on sale"
   5: an agreement (or contract) in which property is transferred
     from the seller (vendor) to the buyer (vendee) for a fixed
     price in money (paid or agreed to be paid by the buyer); "the
     salesman faxed the sales agreement to his home office" [syn:
     {sale}, {sales agreement}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 sale /sal/ 
  dirty; filthy; nasty; soiled; unclean

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 sale
  salt

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top