ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

relax

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relax-, *relax*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relax(vi) ผ่อนคลาย, See also: พักผ่อน, Syn. calm down, rest, repose
relax(vt) ทำให้ผ่อนคลาย, See also: คลายเครียด, คลายอารมณ์, Syn. ease, loosen, slacken
relaxed(adj) ซึ่งผ่อนคลาย, See also: ซึ่งรู้สึกสบาย, Syn. untroubled, ease, comfortable
relaxer(n) คนหรือสิ่งช่วยผ่อนคลาย
relaxer(n) น้ำยายืดผม
relax on(phrv) นั่งหรือนอนบน
relaxant(adj) ซึ่งช่วยผ่อนคลาย
relaxing(adj) ซึ่งช่วยให้ผ่อนคลาย
relaxedly(adv) อย่างผ่อนคลาย
relaxation(n) การผ่อนคลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relax(รีแลคซฺ') vt., vi. ผ่อน, คลาย, ปล่อย, ทำให้หายกังวล, ระบายท้อง, See also: relaxative, relaxatory adj. relaxedly adv., Syn. slacken
relaxant(รีแลค'เซินทฺ) adj. ซึ่งผ่อนคลาย, n. ยาผ่อนคลาย
relaxation(รีแลคเซ'เชิน) n. การผ่อนคลาย, การผ่อนคลายอารมณ์, การถ่ายท้อง, ความหลวม, การผ่อนผัน, Syn. abatement, slackening, easing

English-Thai: Nontri Dictionary
relax(vi, vt) ผ่อนคลาย, หย่อนลง, ผ่อน, ปล่อย, ระบาย
relaxation(n) การผ่อนคลาย, ความหย่อน, การพักผ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relax๑. ผ่อนคลาย, หย่อน, ลดความตึง๒. บรรเทาเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relaxant๑. -ผ่อนคลาย, -หย่อน, -ลดความตึง๒. ยาคลายกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relaxation๑. การผ่อนคลาย, การหย่อน, การลดความตึง๒. การบรรเทาเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relaxation method๑. วิธีผ่อนคลาย๒. วิธีผ่อนปรน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Relaxationการผ่อนคลาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then again we shall seat him here beside your bust so that if you relax that will always be glaring at him.เขาจะอยู่ที่ระดับอกท่าน เพื่อที่ท่านอยากผ่อนคลาย จะได้เอาหุ่นนี้พาดเขา The Great Dictator (1940)
With the Second Army linking up, the men of the Airborne can afford to relax a little.กับกองทัพที่สองการเชื่อมโยง ขึ้น ผู้ชายของอากาศ สามารถที่จะผ่อนคลายเล็กน้อย How I Won the War (1967)
Relax and enjoy your flight.ขณะเดียวกัน ผ่อนคลาย และสนุกกับการเดินทางนะครับ Airplane! (1980)
Meanwhile, relax and enjoy your flight, OK?ในระหว่างนี้ ผ่อนคลาย และสนุกกับการเดินทางนะครับ Airplane! (1980)
You'd best just relax and try to forget about this thing.ขอแนะให้เธอพักผ่อนให้สบาย แล้วลืมเรื่องนี้ซะ Casualties of War (1989)
OK, just relax your arm. Relax your arm. Relax.เอาล่ะ อย่าเกร็งแขน ผ่อนคลายซะ The Lawnmower Man (1992)
Just relax and enjoy it. That's the ticket.เกร็ดเล็กๆคือ ผ่อนคลายและสนุกกับมัน นั่นล่ะ Junior (1994)
We want you to completely relax while you're here.เราต้องการให้คุณรู้สึกผ่อนคลายจริงๆ Junior (1994)
You know, if you tilt your head to the left and relax your eyes it kind of looks like an old potato.รู้มั้ยถ้าเราเอียงหัวไปทางด้านซ้าย แล้วมองเผินๆ มันดูเหมือนหัวมันฝรั่งเก่าๆ The One with the Sonogram at the End (1994)
Try again. Relax your shoulders.ลองอีกที อย่าเกร็งไหล่ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Let's just try to relax and finish our dinner and talk about something else.ทำใจให้สบายแล้วก็กินข้าวเย็นให้เสร็จ แล้วคุยกันเรื่องอื่นดีกว่า Jumanji (1995)
- Just relax your face.- อย่าเกร็งหน้า Titanic (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relaxA cup of hot soup relaxed me.
relaxBefore going home, I have a few drinks to relax.
relaxBe relaxed and put the other person at ease.
relaxC'mon guys, this is a party so let your hair down and relax a little.
relaxCredit relaxation is considered necessary to shore up business.
relaxDrawing is a lot of fun; it helps me to relax.
relaxEnjoy the experience of a relaxing day at Karuizawa.
relaxForget the anxieties of life and learn to relax.
relaxHe feels relaxed when he's playing the guitar.
relaxHe gave her a drug to make her relax.
relaxHe likes to relax at home with his family when he is on leave from the air force.
relaxHe relaxed his hold on me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องเบาสมอง(n) light matter, See also: relaxed matter, Ant. เรื่องหนักสมอง, Example: นอกจากเรื่องแปลกับบทกวีแล้ว หนังสือนี้ยังมีเรื่องเบาสมองแทรกอยู่ทั่วๆ ไปในเล่มด้วย, Count Unit: เรื่อง
การพักผ่อน(n) relaxation, See also: recreation, rest, Example: การนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด, Thai Definition: การหยุดทำงานชั่วคราวให้คลายเหนื่อย
คลายอารมณ์(v) relax, See also: rest, feel at ease, calm, Syn. ผ่อนคลายอารมณ์, Example: วัดมีลานกว้างให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่บ้านใกล้วัดไปเล่นกีฬาพักผ่อนคลายอารมณ์ในยามว่าง
พักผ่อนหย่อนใจ(v) relax, See also: rest, repose, take a rest, be at ease, put one's feet up, Example: ฉันชอบมาพักผ่อนหย่อนใจที่สวนดอกไม้นี้เป็นประจำ, Thai Definition: หยุดทำงานชั่วคราวเพื่อพักผ่อนให้เพลิดเพลินใจ
ปล่อยอารมณ์(v) relax, Syn. คลายอารมณ์, Example: ชายชราปล่อยอารมณ์คิดคำนึงถึงเรื่องในอดีตที่สวยงาม, Thai Definition: คิดล่องลอยไปตามเรื่อง
พักผ่อน(v) rest, See also: relax, Syn. พัก, หยุดพัก, Example: เราควรออกกำลังกาย บริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และพักผ่อนให้เพียงพอ, Thai Definition: หยุดทำงานชั่วคราวให้คลายเหนื่อย
เพลา(v) slacken, See also: relax, Syn. หย่อน, คลาย, ผ่อน, Example: เขาไปเจรจากับนายพรานให้เพลาการล่าฆ่าสัตว์ลงเสียบ้าง, Thai Definition: ทำให้เบาหรือน้อยลง, เบาพอประมาณ
ผ่อน(v) slacken, See also: relax, loosen, abate, Syn. คลาย, หย่อน, บรรเทา, ทุเลา, ผ่อนคลาย, Example: เขาพยายามทำให้ทุกคนผ่อนความตึงเครียดลงโดยการเล่าเรื่องชวนหัว, Thai Definition: ทําให้หย่อนหรือคลายความตึง
ผ่อนคลาย(v) relax, See also: alleviate, ease up, moderate, mitigate, relieve, Syn. ทุเลา, บรรเทา, ผ่อน, Ant. ตึงเครียด, Example: หมอต้องการให้เขาผ่อนคลายความวิตกกังวลลงบ้าง, Thai Definition: ลดความตึงเครียด
หย่อนใจ(v) relax, See also: pastime, Syn. พักผ่อน, พักผ่อนหย่อนใจ, ผ่อนคลาย, Example: เขาเล่นดนตรีเพื่อหย่อนใจจากภาระประจำวัน, Thai Definition: พักผ่อนให้เพลิดเพลิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเทา[banthao] (v) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce  FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบาสมอง[baosamøng] (adj) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed  FR: décontracté
ใจเย็นลง[jai yen long] (v, exp) EN: chill out  FR: se relaxer ; décompresser
การพัก[kān phak] (n) EN: relaxation ; recreation ; rest  FR: repos [ m ]
การพักผ่อน[kān phakphǿn] (n) EN: relaxation ; recreation ; rest  FR: repos [ m ] ; relaxation [ f ] ; détente [ f ]
การพักผ่อนหย่อนใจ[kān phakphǿn yønjai] (n, exp) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment
คลาย[khlāi] (v) EN: relieve ; alleviate ; lighten ; assuage ; ease ; lessen ; relax  FR: détendre ; se détendre ; soulager
คลายอารมณ์[khlāi ārom] (v, exp) EN: relax ; rest ; feel at ease ; calm  FR: détendre son esprit ; se relaxer
คลายเครียด[khlāi khrīet] (v, exp) EN: relax ; release ; give rest to  FR: détendre son esprit ; se détendre ; se délasser
คลายตัว[khlāitūa] (v) EN: slacken ; loosen ; become loose ; relax  FR: se dénouer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
relax
relax
relaxed
relaxed
relaxes
relaxing
relaxing
relaxation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relax
relaxed
relaxes
relaxing
relaxation
relaxations

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放宽[fàng kuān, ㄈㄤˋ ㄎㄨㄢ,   /  ] relax restrictions #10,390 [Add to Longdo]
松弛法[sōng chí fǎ, ㄙㄨㄥ ㄔˊ ㄈㄚˇ,    /   ] relaxation (alternative medicine) #321,525 [Add to Longdo]
松泛[sōng fàn, ㄙㄨㄥ ㄈㄢˋ,   /  ] relaxed #344,455 [Add to Longdo]
聊以解闷[liáo yǐ jiě mèn, ㄌㄧㄠˊ ㄧˇ ㄐㄧㄝˇ ㄇㄣˋ,     /    ] relaxation [Add to Longdo]
轻省[qīng sheng, ㄑㄧㄥ ㄕㄥ˙,   /  ] relaxed; easy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Relaxation { f } [ math. ]relaxation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆた, yuta] (adj-na) (arch) relaxed #2,868 [Add to Longdo]
慰安[いあん, ian] (n, vs) solace; relaxation; (P) #6,879 [Add to Longdo]
緩和[かんわ, kanwa] (n, vs) relief; mitigation; alleviation; relaxation; softening; (P) #6,999 [Add to Longdo]
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
そぞろ歩き;漫ろ歩き[そぞろあるき, sozoroaruki] (n, vs) slow, relaxed walk; stroll [Add to Longdo]
ゆらり[yurari] (adv, adv-to) (1) swaying (only once, in a large, slow motion); (2) relaxedly [Add to Longdo]
グリーンツーリズム[guri-ntsu-rizumu] (n) taking a relaxed holiday in a rural area (wasei [Add to Longdo]
ヒーリング[hi-ringu] (n) (1) healing; (2) relaxation [Add to Longdo]
ベクロニウム[bekuroniumu] (n) vecuronium (muscle relaxant) [Add to Longdo]
リラクセーション;リラクゼーション[rirakuse-shon ; rirakuze-shon] (n) relaxation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
規制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] deregulation, relaxation of regulation(s) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relax \Re*lax"\, v. i.
   1. To become lax, weak, or loose; as, to let one's grasp
    relax.
    [1913 Webster]
 
       His knees relax with toil.      --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To abate in severity; to become less rigorous.
    [1913 Webster]
 
       In others she relaxed again,
       And governed with a looser rein.   --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. To remit attention or effort; to become less diligent; to
    unbend; as, to relax in study.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relax \Re*lax"\ (r?-l?ks"), v. t. [imp. & p. p. {Relaxed}
   (-l?kst"); p. pr. & vb. n. {Relaxing}.] [L. relaxare; pref.
   re- re- + laxare to loose, to slacken, from laxus loose. See
   {Lax}, and cf. {Relay}, n., {Release}.]
   1. To make lax or loose; to make less close, firm, rigid,
    tense, or the like; to slacken; to loosen; to open; as, to
    relax a rope or cord; to relax the muscles or sinews.
    [1913 Webster]
 
       Horror . . . all his joints relaxed. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Nor served it to relax their serried files.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To make less severe or rigorous; to abate the stringency
    of; to remit in respect to strenuousness, earnestness, or
    effort; as, to relax discipline; to relax one's attention
    or endeavors.
    [1913 Webster]
 
       The statute of mortmain was at several times relaxed
       by the legislature.          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to relieve from attention or effort; to ease; to
    recreate; to divert; as, amusement relaxes the mind.
    [1913 Webster]
 
   4. To relieve from constipation; to loosen; to open; as, an
    aperient relaxes the bowels.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To slacken; loosen; loose; remit; abate; mitigate; ease;
     unbend; divert.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relax \Re*lax"\, n.
   Relaxation. [Obs.] --Feltham.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relax \Re**lax"\, a.
   Relaxed; lax; hence, remiss; careless.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relax
   v 1: become less tense, rest, or take one's ease; "He relaxed in
      the hot tub"; "Let's all relax after a hard day's work"
      [syn: {relax}, {loosen up}, {unbend}, {unwind},
      {decompress}, {slow down}] [ant: {tense}, {tense up}]
   2: make less taut; "relax the tension on the rope" [syn:
     {relax}, {unbend}]
   3: become loose or looser or less tight; "The noose loosened";
     "the rope relaxed" [syn: {loosen}, {relax}, {loose}] [ant:
     {stiffen}]
   4: cause to feel relaxed; "A hot bath always relaxes me" [syn:
     {relax}, {unstrain}, {unlax}, {loosen up}, {unwind}, {make
     relaxed}] [ant: {strain}, {tense}, {tense up}]
   5: become less tense, less formal, or less restrained, and
     assume a friendlier manner; "our new colleague relaxed when
     he saw that we were a friendly group" [syn: {relax}, {loosen
     up}]
   6: make less severe or strict; "The government relaxed the
     curfew after most of the rebels were caught" [syn: {relax},
     {loosen}]
   7: become less severe or strict; "The rules relaxed after the
     new director arrived" [syn: {relax}, {loosen}]
   8: make less active or fast; "He slackened his pace as he got
     tired"; "Don't relax your efforts now" [syn: {slack},
     {slacken}, {slack up}, {relax}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top