ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rearrangement

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rearrangement-, *rearrangement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rearrangement(n) การจัดเตรียมใหม่, Syn. readjustment, renewal

English-Thai: Nontri Dictionary
rearrangement(n) การปรับปรุงใหม่, การจัดแจงใหม่, การจัดใหม่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They both were affected by the dark matter, and they were both admitted to the hospital showing symptoms of gene rearrangement mutation.ทั้งสองคนได้รับผล จากดาร์คแมตเตอร์ และพวกเขาก็ถูกส่ง ตัวเข้าโรงพยาบาล โดยลำดับพันธุกรรม มีการจัดเรียงใหม่ The Fury of Firestorm (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
rearrangement

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rearrangement
rearrangements

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umordnung { f } | Umordnungen { pl }rearrangement | rearrangements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P) #17,483 [Add to Longdo]
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class [Add to Longdo]
フリース転移[フリースてんい, furi-su ten'i] (n) { chem } Fries rearrangement [Add to Longdo]
再整理[さいせいり, saiseiri] (n, vs) rearrangement; reorganization; recounting (an event) [Add to Longdo]
再配置[さいはいち, saihaichi] (n) rearrangement; reallocation; realignment; relocation [Add to Longdo]
組み替え(P);組替え;組み換え;組換え[くみかえ, kumikae] (n, vs) rearrangement (of classes); recomposition; recombination; reclassification; (P) [Add to Longdo]
直読[ちょくどく, chokudoku] (n, vs, adj-no) reading (Chinese) without syntactical rearrangement into Japanese [Add to Longdo]
転位[てんい, ten'i] (n, vs) transposition; dislocation; rearrangement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Rearrangement \Re`ar*range"ment\ (-ment), n.
     The act of rearranging, or the state of being rearranged.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rearrangement
      n 1: changing an arrangement

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top