ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rationing

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rationing-, *rationing*, ration
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rationing(n) นโยบายจำกัดปริมาณของบางสิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rationing(เร'เชินนิง) n. การแบ่งสันปันส่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rationingการปันส่วน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the islands and outlying areas rationing of flour and sugar will continue...ทั้งบนเกาะและบริเวณโดยรอบ... Malèna (2000)
But that may take some time, so for now, we should begin rationing our remaining food.แต่นั่นอาจะใช้เวลานาน ฉะนั้นตอนนี้ เราควรจะเริ่มจัดสรรอาหารที่เหลืออยู่ Tabula Rasa (2004)
Still, it's enough to loosen the rationing restrictions, มันคงเพียงพอที่จะคลาย ปัญหาเรื่องการจำกัดขอบเขต Darkness (2009)
We need to go over the new rationing amounts before the next...เราจำเป็นต้องตรวจจำนวนปันส่วนใหม่ ก่อนที่จะไปต่อ... Water (2009)
Strict food and water rationing will be reinstated as of now.อาหารและน้ำ จำเป็นต้องประหยัดกันหน่อย สำหรับตอนนี้ Sabotage (2010)
I was rationing them.ฉันจะแบ่งมันเอง The Divide (2011)
I'm rationing the supplies.ฉันกำลังแบ่งอาหาร The Divide (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
rationing
rationing
rationing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rationing

Japanese-English: EDICT Dictionary
配給[はいきゅう, haikyuu] (n, vs, adj-no) (1) distribution (e.g. films, rice); (2) rationing (e.g. food, gasoline); (3) food ration; (P) #2,365 [Add to Longdo]
割り当て(P);割当て(P);割当[わりあて(P);かっとう(割当), wariate (P); kattou ( wariate )] (n) (1) allotment; assignment; allocation; quota; rationing; (2) { comp } binding; (P) #7,988 [Add to Longdo]
割り振り;割振り[わりふり, warifuri] (n) assignment; allotment; quota; rationing; apportionment; allocation (risk, resources, etc.) [Add to Longdo]
遅配[ちはい, chihai] (n, vs) delay in rationing; (P) [Add to Longdo]
点数制[てんすうせい, tensuusei] (n) point rationing system [Add to Longdo]
配給制[はいきゅうせい, haikyuusei] (n) rationing; rationing system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rationing
      n 1: the act of rationing; "during the war the government
           imposed rationing of food and gasoline"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top