ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pontoon

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pontoon-, *pontoon*
Possible hiragana form: ぽんとおん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pontoon(n) เรือท้องแบน, See also: เรือปั้นจั่น, Syn. barge, float
pontoon(n) โป๊ะ, See also: ทุ่นลอย, สะพานลอยน้ำ, แพ, ทุ่นท่าเรือ, Syn. raft
pontoon(n) เกมไพ่ชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pontoon(พอนทูน') n. เรือท้องแบน, ทุ่นลอย, ทุ่นท่าเรือ, โป๊ะ, แพ, เรือปั้นจั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
pontoon(n) เรือท้องแบน, แพ, โป๊ะ, ทุ่นลอย, เรือปั้นจั่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โป๊ะ(n) pontoon, Syn. ทุ่นลอย, แพ, ทุ่น, Example: คนยืนรอเรือกันอยู่เต็มโป๊ะไปหมด, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ทุ่นสำหรับทอดสะพานหรือสำหรับจอดเรือ
ทุ่น(n) pontoon, See also: buoy, float, bob, bobber, Example: เรือชนเข้ากับทุ่นที่กลางแม่น้ำ, Count Unit: อัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล่องลอย[klǿng løi] (n) EN: pontoon
โป๊ะ[po] (n) EN: pontoon ; floating landing
เรือท้องแบน[reūa thøng baēn] (n) EN: pontoon ; barge  FR: barge [ f ]
ทุ่น[thun] (n) EN: buoy ; float ; pontoon ; cork  FR: bouée [ f ] ; flotteur [ m ] ; ponton [ m ]
ทุ่นลอย[thun løi] (n, exp) EN: buoy ; float ; pontoon

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
pontoon
pontoons

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pontoon
pontoons

WordNet (3.0)
pontoon(n) (nautical) a floating structure (as a flat-bottomed boat) that serves as a dock or to support a bridge
pontoon(n) a float supporting a seaplane

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Pontoon

n. [ F. ponton (cf. It. pontone), from L. ponto, -onis, fr. pons, pontis, a bridge, perhaps originally, a way, path: cf. Gr. &unr_; path, Skr. path, pathi, panthan. Cf. Punt a boat. ] 1. (Mil.) A wooden flat-bottomed boat, a metallic cylinder, or a frame covered with canvas, India rubber, etc., forming a portable float, used in building bridges quickly for the passage of troops. [ 1913 Webster ]

2. (Naut.) A low, flat vessel, resembling a barge, furnished with cranes, capstans, and other machinery, used in careening ships, raising weights, drawing piles, etc., chiefly in the Mediterranean; a lighter. [ 1913 Webster ]


Pontoon bridge, a bridge formed with pontoons. --
Pontoon train, the carriages of the pontoons, and the materials they carry for making a pontoon bridge.
[ 1913 Webster ]

☞ The French spelling ponton often appears in scientific works, but pontoon is more common form. [ 1913 Webster ]

Pontooning

n. The act, art, or process of constructing pontoon bridges. “Army instruction in pontooning.” Gen. W. T. Shermah. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浮桥[fú qiáo, ㄈㄨˊ ㄑㄧㄠˊ,   /  ] pontoon bridge #35,699 [Add to Longdo]
趸船[dǔn chuán, ㄉㄨㄣˇ ㄔㄨㄢˊ,   /  ] pontoon; landing stage #83,999 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pontonbrücke { f }pontoon bridge [Add to Longdo]
Schiffbrücke { f }pontoon bridge [Add to Longdo]
Siebzehnundvier { n } (Kartenspiel)pontoon [ Br. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
船橋[ふなばし(P);せんきょう, funabashi (P); senkyou] (n) (1) pontoon bridge; temporary bridge made using ships; (2) (せんきょう only) bridge (of a ship); (P) #4,793 [Add to Longdo]
ポンツーン[pontsu-n] (n) pontoon [Add to Longdo]
橋脚[きょうきゃく, kyoukyaku] (n) bridge pier; pontoon bridge; (P) [Add to Longdo]
橋脚舟[きょうきゃくしゅう, kyoukyakushuu] (n) pontoon [Add to Longdo]
舟橋[ふなはし, funahashi] (n) pontoon [Add to Longdo]
浮き橋;浮橋[うきはし, ukihashi] (n) floating bridge; pontoon bridge [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top