ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plunger

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plunger-, *plunger*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plunger(n) ผู้กระโดดน้ำ
plunger(n) เครื่องมือสำหรับดูดท่อน้ำทิ้ง, See also: เครื่องมือที่ปลายด้านหนึ่งมีลักษณะคล้ายถ้วยใช้สำหรับดูดของเสียในท่อน้ำหรือส้วม, Syn. plumber's helper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plunger(พลัน'เจอะ) n. ผู้กระโดดน้ำ, เครื่องสูบ, คนบ้าระห่ำ, คนไม่ยั้งคิด

English-Thai: Nontri Dictionary
plunger(n) ผู้กระโดดน้ำ, ลูกสูบ, เครื่องดัน, คนเสี่ยงโชค, คนบ้าระห่ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plungerลูกสูบ (ของกระบอกฉีดยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plungerพลันเจอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plunger cuspปุ่มกระแทก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Once you do that, you p-press down on the p-plunger.เมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณพีกดลงบน P-ลูกสูบ Pulp Fiction (1994)
What's with the plungers, Lamar? You open up a blood bank?ต้องใช้หลอดดูดเลยหรอ เลอมาร์ คุณจะเปิดธนาคารเลือดหรือยังไง Gattaca (1997)
I'll make sure maintenance gets up there with a plunger.I'll have maintenance get there with a plunger. Maid in Manhattan (2002)
Y'all got a plunger? What'd I tell you?เปิดประตู ฉันจะลงไปตัดลูกไข่แกให้ขาดเลย Harold (2008)
- You got a plunger or something?- คงต้องใช้ปั๊มชักโครกแล้วล่ะ The Haunting of Molly Hartley (2008)
And just before they hit the plunger, และก่อนที่เขาจะกดปุ่มปล่อยยาพิษ Masterpiece (2008)
"Hodge" sounds like the noise a plunger makes."ฮอดจ์" มันฟังเหมือนเสียงกระแทกๆ We're So Happy You're So Happy (2008)
Yo, bro, you got a plunger?ตอนนี้.. ถึงเวลาเล่นเกมอื่นกันแล้ว Our Family Wedding (2010)
If you hit the skin, you hit the plunger, job's done.If you hit the skin, you hit the plunger, job's done. All the Way (2010)
Yo, Dez, get the plunger!Yo, Dez, get the plunger! The Town (2010)
While you're there, we need vacuum bags and a plunger.งั้นฝากซื้อถุงดูดฝุ่น กับไม้ดูดส้วมใหม่ Valentines Day II (2011)
I knew they'd get me on the drugs, but they couldn't prove who pushed the plunger.เรื่องยา แต่เขาพิสูจน์ไม่ได้ว่า ใครเป็นคนดันกระบอกฉีดยานั่น The Dig (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
plunger
plunger's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plunger
plungers

WordNet (3.0)
plunger(n) hand tool consisting of a stick with a rubber suction cup at one end; used to clean clogged drains, Syn. plumber's helper
diver(n) someone who dives (into water), Syn. plunger
piston(n) mechanical device that has a plunging or thrusting motion, Syn. plunger
speculator(n) someone who risks losses for the possibility of considerable gains, Syn. plunger

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Plunger

n. 1. One who, or that which, plunges; a diver. [ 1913 Webster ]

2. A long solid cylinder, used, instead of a piston or bucket, as a forcer in pumps. [ 1913 Webster ]

3. One who bets heavily and recklessly on a race; a reckless speculator. [ Cant ] [ 1913 Webster ]

4. (Pottery) A boiler in which clay is beaten by a wheel to a creamy consistence. Knight. [ 1913 Webster ]

5. (Gun.) The firing pin of a breechloader. [ 1913 Webster ]


Plunger bucket, a piston, without a valve, in a pump. --
Plunger pole, the pump rod of a pumping engine. --
Plunger pump, a pump, as for water, having a plunger, instead of a piston, to act upon the water. It may be single-acting or double-acting
[ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搋子[chuāi zi, ㄔㄨㄞ ㄗ˙,  ] plunger (for clearing drains) [Add to Longdo]
马桶拔[mǎ tǒng bá, ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ ㄅㄚˊ,    /   ] plunger for unblocking toilet [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kolbenpumpe { f }plunger pump [Add to Longdo]
Tauchspule { f }plunger coil [Add to Longdo]
Teller { m }plunger cup [Add to Longdo]
Napfkolben { m }plunger cup [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピストン[pisuton] (n) piston; plunger; (P) #14,841 [Add to Longdo]
プランジャー[puranja-] (n) plunger [Add to Longdo]
プランジャーポンプ[puranja-ponpu] (n) plunger pump [Add to Longdo]
ラバーカップ[raba-kappu] (n) (1) plunger (for unblocking sinks, toilets, etc.); (2) rubber cup [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top