ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ph.d.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ph.d.-, *ph.d.*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Ph.D.(abbr) ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (คำย่อของ Doctor of Philosophy)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're not any good anymore because Mr. Two Ph.D. says so?ไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้ว / เพราะ มร.ทู พูดอย่างนั้นเหรอ? American History X (1998)
I got a Ph.D. from Berkeley in women's studies... emphasis in the history of combat... and last year, I single-handedly organized... the march for Lesbians Against Drunk Driving.ฉันจบ ป.เอกจากเบิร์คเลย์ ด้านสตรีศึกษา ชำนาญพิเศษเรื่องประวัติการต่อสู้ และปีที่แล้ว ฉันจัดเดินขบวน Legally Blonde (2001)
- Someone's working hard on their Ph.D. - Fuck you, Kyle.ใครบางคนกำลังทำงานของพวกเรา ไอ้บ้า! Return to House on Haunted Hill (2007)
Ph.D. that never ends?ด็อกเตอร์ นั่นยังไม่พอเหรอ? Passengers (2008)
- Ph.D. in what, chemistry?-ปริญญาเอกสาขาไหน เคมีเหรอ? Body of Lies (2008)
I mean, he's travelled. He has a Ph.D. In mathematics.ผมหมายถึงเขาเดินทาง เขามีปริญญาเอก ในวิชาคณิตศาสตร์ Revolutionary Road (2008)
I--i can look up local ph.d. students.ฉันค้นหานักศึกษาปริญญาเอกในท้องถิ่นได้ Amplification (2009)
Your nephew is still under the Ph.D. program in college, right?หลานชายคุณยังเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยใช่ไหม? City Hunter (2011)
What if she was a grad student maybe working on her Ph.D. there.ถ้าเธอเป็นนักศึกษามหาลัย บางทีเธออาจจะเรียนปริญญาที่นั่น Zugzwang (2013)
Did she apply a Ph.D. there?เธอเรียนปริญญาที่นั่นรึเปล่า Zugzwang (2013)
That's how I got my M.D. and Ph.D. at the same time.ถึงจบหมอและ ป.เอก พร้อมกันได้ Doctor Strange (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ph.d.When Hawking graduated from college in 1962, he began studying for a Ph.D. in physics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อักษรศาตรดุษฎีบัณฑิต(n) Doctor of Philosophy, See also: Ph.D., Syn. อ.ด.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ph.d.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 PhD \PhD\, PhD \Ph.D.\n. [Abbrfev. from L., Philosophae Doctor.]
   A scholastic degree awarded for study beyond college; the
   Doctorate degree in Philosophy. In America it is usually
   based on at least 3 years graduate study and a dissertation;
   the doctorate is the highest degree awarded by a graduate
   school, and is awarded in other fields, such as Doctor of
   Arts. The Ph.D. is broadly applicable, as in most fields of
   science and technology; -- the term philosophy being derived
   from an earlier label for experimental science as Natural
   Philosophy.
 
   Syn: Doctor of Philosophy.
     [WordNet 1.5 + PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ph.D.
   n 1: a doctorate usually based on at least 3 years graduate
      study and a dissertation; the highest degree awarded
      graduate study [syn: {Ph.D.}, {PhD}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top