ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

permeability

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -permeability-, *permeability*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
permeability(n) การซึมผ่านได้, See also: ความสามารถในการซึมผ่านได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
permeability(เพอเมียบิล'ลิที) n. การซึมผ่านได้, ความสามารถในการซึมผ่านได้, ความสามารถในการแผ่ซ่านของอำนาจแม่เหล็ก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permeabilityสภาพให้ซึมได้, สภาพให้ซึมผ่านได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Permeabilityค่าความซึมได้ของหิน, Example: การวัดความสามารถในการยอมให้ของไหล ได้แก่ น้ำมัน ก๊าซ หรือ น้ำ ไหลผ่านช่องว่างระหว่างหิน หน่วยที่ใช้วัดเป็น มิลลิดาซี (Millidarcies, md) หรือ ดาซี (Darcies) [ปิโตรเลี่ยม]
Permeabilityการซึมผ่าน [TU Subject Heading]
Permeabilityความให้ซึมได้, Example: คุณสมบัติของดินหรือหินที่ยอมให้น้ำผ่านได้ เมื่ออิ่มตัว [สิ่งแวดล้อม]
Permeabilityความสามารถให้น้ำซึมผ่าน [สิ่งแวดล้อม]
Permeabilityสัมประสิทธิ์ของการ ไหลซึมลง [อุตุนิยมวิทยา]
permeabilitypermeability, ความสามารถในการซึมผ่าน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
permeability

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
permeability

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
透水性[tòu shuǐ xìng, ㄊㄡˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥˋ,   ] permeability #82,248 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftdurchlässigkeit { f }permeability to air [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
浸透性[しんとうせい, shintousei] (n) osmosis; permeability [Add to Longdo]
透過性[とうかせい, toukasei] (n) transparency; permeability [Add to Longdo]
透過率[とうかりつ, toukaritsu] (n) transmittance; permeability [Add to Longdo]
透磁性[とうじせい, toujisei] (n) magnetic permeability [Add to Longdo]
透磁率[とうじりつ, toujiritsu] (n) magnetic permeability [Add to Longdo]
透水性[とうすいせい, tousuisei] (n) permeability [Add to Longdo]
半透性[はんとうせい, hantousei] (n, adj-no) semipermeability [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
透過性[とうかせい, toukasei] transparency, permeability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Permeability \Per`me*a*bil"i*ty\, n. [Cf. F.
   perm['e]abilit['e].]
   The quality or state of being permeable.
   [1913 Webster]
 
   {Magnetic permeability} (Physics), the specific capacity of a
    body for magnetic induction, or its conducting power for
    lines of magnetic force. --Sir W. Thomson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 permeability
   n 1: the property of something that can be pervaded by a liquid
      (as by osmosis or diffusion) [syn: {permeability},
      {permeableness}] [ant: {impermeability}, {impermeableness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top