ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pontoon

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pontoon-, *pontoon*
Possible hiragana form: ぽんとおん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pontoon(n) เรือท้องแบน, See also: เรือปั้นจั่น, Syn. barge, float
pontoon(n) โป๊ะ, See also: ทุ่นลอย, สะพานลอยน้ำ, แพ, ทุ่นท่าเรือ, Syn. raft
pontoon(n) เกมไพ่ชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pontoon(พอนทูน') n. เรือท้องแบน, ทุ่นลอย, ทุ่นท่าเรือ, โป๊ะ, แพ, เรือปั้นจั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
pontoon(n) เรือท้องแบน, แพ, โป๊ะ, ทุ่นลอย, เรือปั้นจั่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah. Maybe you'll get to see some pontoon poon.ใช่ บางทีอาจได้เห็นดุ้นไม้อินเดียนกันบ้าง Dex, Lies, and Videotape (2007)
Why is there never a pontoon plane when you need one?ทำไมถึงไม่มีเครื่องบินน้ำ ตอนชั้นต้องการมันนะ? The 21-Second Excitation (2010)
From "the righteous war of the pontoon pirates." which is?- ซึ่งคือ... Bullet Proof (2010)
Oh, no. The pontoon boat?โอ้ เรือแพนั่นใช่ไหม? Women and Death (2012)
Yeah, the pontoon boat with the broken gas gauge.ช่าย เรือนั่น ที่เกจวัดน้ำมันเสีย Women and Death (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โป๊ะ(n) pontoon, Syn. ทุ่นลอย, แพ, ทุ่น, Example: คนยืนรอเรือกันอยู่เต็มโป๊ะไปหมด, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ทุ่นสำหรับทอดสะพานหรือสำหรับจอดเรือ
ทุ่น(n) pontoon, See also: buoy, float, bob, bobber, Example: เรือชนเข้ากับทุ่นที่กลางแม่น้ำ, Count Unit: อัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล่องลอย[klǿng løi] (n) EN: pontoon
โป๊ะ[po] (n) EN: pontoon ; floating landing
เรือท้องแบน[reūa thøng baēn] (n) EN: pontoon ; barge  FR: barge [ f ]
ทุ่น[thun] (n) EN: buoy ; float ; pontoon ; cork  FR: bouée [ f ] ; flotteur [ m ] ; ponton [ m ]
ทุ่นลอย[thun løi] (n, exp) EN: buoy ; float ; pontoon

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
pontoon
pontoons

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pontoon
pontoons

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浮桥[fú qiáo, ㄈㄨˊ ㄑㄧㄠˊ,   /  ] pontoon bridge #35,699 [Add to Longdo]
趸船[dǔn chuán, ㄉㄨㄣˇ ㄔㄨㄢˊ,   /  ] pontoon; landing stage #83,999 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pontonbrücke { f }pontoon bridge [Add to Longdo]
Schiffbrücke { f }pontoon bridge [Add to Longdo]
Siebzehnundvier { n } (Kartenspiel)pontoon [ Br. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
船橋[ふなばし(P);せんきょう, funabashi (P); senkyou] (n) (1) pontoon bridge; temporary bridge made using ships; (2) (せんきょう only) bridge (of a ship); (P) #4,793 [Add to Longdo]
ポンツーン[pontsu-n] (n) pontoon [Add to Longdo]
橋脚[きょうきゃく, kyoukyaku] (n) bridge pier; pontoon bridge; (P) [Add to Longdo]
橋脚舟[きょうきゃくしゅう, kyoukyakushuu] (n) pontoon [Add to Longdo]
舟橋[ふなはし, funahashi] (n) pontoon [Add to Longdo]
浮き橋;浮橋[うきはし, ukihashi] (n) floating bridge; pontoon bridge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pontoon \Pon*toon"\, n. [F. ponton (cf. It. pontone), from L.
   ponto, -onis, fr. pons, pontis, a bridge, perhaps originally,
   a way, path: cf. Gr. ? path, Skr. path, pathi, panthan. Cf.
   {Punt} a boat.]
   1. (Mil.) A wooden flat-bottomed boat, a metallic cylinder,
    or a frame covered with canvas, India rubber, etc.,
    forming a portable float, used in building bridges quickly
    for the passage of troops.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) A low, flat vessel, resembling a barge, furnished
    with cranes, capstans, and other machinery, used in
    careening ships, raising weights, drawing piles, etc.,
    chiefly in the Mediterranean; a lighter.
    [1913 Webster]
 
   {Pontoon bridge}, a bridge formed with pontoons.
 
   {Pontoon train}, the carriages of the pontoons, and the
    materials they carry for making a pontoon bridge.
    [1913 Webster]
 
   Note: The French spelling ponton often appears in scientific
      works, but pontoon is more common form.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pontoon
   n 1: (nautical) a floating structure (as a flat-bottomed boat)
      that serves as a dock or to support a bridge
   2: a float supporting a seaplane

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top