ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

Only, instead [...] vacuum tubes.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -Only, instead [...] vacuum tubes.-, *Only, instead [...] vacuum tubes.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Only ( OW1 N L IY0), instead ( IH2 N S T EH1 D) of ( AH1 V) mechanical ( M AH0 K AE1 N IH0 K AH0 L) parts ( P AA1 R T S), you ( Y UW1) see ( S IY1), you've ( Y UW1 V) got ( G AA1 T) thousands ( TH AW1 Z AH0 N D Z) of ( AH1 V) individual ( IH2 N D AH0 V IH1 JH AH0 W AH0 L) vacuum ( V AE1 K Y UW0 M) tubes ( T UW1 B Z).

 


  

 
Only
 • เพียงแค่: เพียงแต่, เพียงแต่ … เท่านั้น [Lex2]
 • เท่านั้น: ไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้ [Lex2]
 • เพิ่งจะ: ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ [Lex2]
 • ที่เป็นคนหรือสิ่งเดียว[Lex2]
 • ที่เป็นลูกโทน[Lex2]
 • แต่: เพียงแต่ว่า [Lex2]
 • (โอน'ลี) adv.,adj. เท่านั้น,เพียงแต่,สิ่งเดียว conj. เพียงแต่,ยกเว้นว่า,แต่ทว่า -Phr. (only too ความจริงแล้ว,อย่างยิ่ง,มาก ๆ) ###S. solely,alone [Hope]
 • (adj) เท่านั้น,เพียงคนเดียว,เดี่ยว,เอก,เดียว [Nontri]
 • (adv) เท่านั้น,อย่างเดียวเท่านั้น,เพียงแต่,เดียว,เพิ่ง [Nontri]
 • (con) เพียงแต่,เว้นเสียแต่ว่า,แต่ทว่า [Nontri]
 • /OW1 N L IY0/ [CMU]
 • (j) /'ɒunliː/ [OALD]
instead
 • แทน: แทนที่ [Lex2]
 • (อินสเทด') adv. แทนที่,แทน. ###S. in place ,in preference [Hope]
 • (adv) แทนที่,แทน [Nontri]
 • /IH2 N S T EH1 D/ [CMU]
 • (a) /'ɪnst'ɛd/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
mechanical
 • เกี่ยวกับเครื่องจักรกล[Lex2]
 • ซึ่งผลิตโดยเครื่องจักร: ซึ่งเป็นเครื่องจักร [Lex2]
 • ซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจ[Lex2]
 • (มะแคน'นิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เครื่องจักรเครื่องกล,เกิดจากการเสียดสี,ไม่มีจิตใจ,ไม่เป็นตัวของตัวเอง,อัตโนมัติ,เป็นนิสัย,เป็นกิจวัตร,ซึ่งยึดถือวัตถุนิยม. n. แผ่นกระดาษแข็ง สำหรับปิดงานศิลป์ต่าง ๆ [Hope]
 • (adj) เหมือนเครื่องจักร,ในทางกลไก,เกี่ยวกับเครื่องจักรกล [Nontri]
 • /M AH0 K AE1 N IH0 K AH0 L/ [CMU]
 • (j) /m'ɪk'ænɪkl/ [OALD]
parts
 • /P AA1 R T S/ [CMU]
 • (v) /p'aːts/ [OALD]
  [part]
 • ส่วน: ส่วนหนึ่ง, ชิ้นส่วน, ส่วนประกอบ [Lex2]
 • อัตราส่วน: ส่วนแบ่ง [Lex2]
 • บทบาทในการแสดง: บทบาท [Lex2]
 • บทพูด: บทละคร [Lex2]
 • เสียงดนตรี[Lex2]
 • แยก: แบ่งแยก, แยกออก, แยกกัน, แยกทาง [Lex2]
 • ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่ง[Lex2]
 • (พาร์ท) n. ส่วน,บริเวณ,หน้าที่ vi.,vt. แบ่งแยก [Hope]
 • (n) ส่วน,ฝ่าย,ข้าง,หน้าที่,บทบาท,ตอน,บริเวณ [Nontri]
 • (vi) จากกัน,แยกทาง,พรากจากกัน,ทอดทิ้ง,แตกออก [Nontri]
 • (vt) แบ่งเป็นส่วนๆ,แยกจากกัน,เผยอ,แตก,ปริ,แสกผม [Nontri]
 • /P AA1 R T/ [CMU]
 • (v) /p'aːt/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
see
 • เห็น: รับรู้, เห็นด้วยตา, มองเห็น, รู้ด้วยตา [Lex2]
 • ดู: มอง, จ้องมอง, แล [Lex2]
 • เข้าใจ: เล็งเห็น, ตระหนัก, ประจักษ์แจ้ง [Lex2]
 • ไปหา: เยี่ยม, เข้าไปพบ, ไปมาหาสู่, ไปสนทนา, ติดต่อ, ปรึกษา, ติดตาม, พูดคุย, สัมภาษณ์ [Lex2]
 • คบหา: คบค้า, คบ, มีสัมพันธ์กับ [Lex2]
 • พบ: เจอ, ประสบ, เจอหน้า, พบปะ, พบพาน [Lex2]
 • จินตนาการ: วาดภาพ, คิดคำนึง, คิด, นึก [Lex2]
 • เชื่อ: เชื่อว่า [Lex2]
 • ตรวจสอบ: ตรวจให้มั่นใจ, ตรวจดู [Lex2]
 • พิจารณา: มีความเห็น [Lex2]
 • |der, pl. Seen| ทะเลสาบ [LongdoDE]
 • |die, nur Sg.| ทะเล, มหาสมุทร [LongdoDE]
 • (ซี) vt.,vi. เห็น,มอง,ดู,นึกดู,ตรวจดู,ดูแล,หา,สังเกต,พบ,ผ่าน,เยี่ยม,ชม,ค้นพบ,ไปส่ง,ทราบ,ได้ทราบ,เข้าใจ,ชอบใจ,เห็นด้วย,ต้อนรับ,นัดพบ,ให้ความช่วยเหลือ,ดูแล,วางเดิมพัน,สอบถาม,พิจารณา,นึก,สังเกต n. เขตอำนาจหน้าที่ของพระราชาคณะในคริสต์ศาสนา -Phr. (see about ตร [Hope]
 • (n) ที่ทำการของสังฆราชา [Nontri]
 • (vi) สนใจ,เห็น,พบ,สังเกต,พิจารณา,สอบถาม [Nontri]
 • (vt) ดู,เห็น,เข้าใจ,ทราบ,เยี่ยม,ต้อนรับ,เห็นด้วย [Nontri]
 • /S IY1/ [CMU]
 • (v) /s'iː/ [OALD]
you've
 • (ยูว) abbr. you have [Hope]
 • /Y UW1 V/ [CMU]
 • (v) /juːv/ [OALD]
got
 • กริยาช่องที่ 2 ของ get[Lex2]
 • (กอท) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ get abbr. glutamic oxaloacetic transaminase [Hope]
 • (vi) pt และ pp ของ get [Nontri]
 • /G AA1 T/ [CMU]
 • (v) /g'ɒt/ [OALD]
  [get]
 • ได้: ได้รับ, รับ [Lex2]
 • มีอิทธิพลต่อ: มีผลต่อ, กระตุ้น, ชักจูง [Lex2]
 • เจริญ: พัฒนา [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • มาถึง: ไปถึง, บรรลุ [Lex2]
 • ทำให้พอใจ[Lex2]
 • ได้รับ เช่น I got the book yesterday. ฉันได้รับหนังสือเมื่อวานนี้ [LongdoEN]
 • เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว [LongdoEN]
 • (เกท) {got,gotten,getting,gets} vt. ได้,ได้มา,ได้รับ,เอา,ไปเอามา vi. มาถึง,บรรลุ -Phr. (get along จัดการ,ก้าวหน้า,ตกลง,เป็นมิตร) . [Hope]
 • (vi) มาถึง,เข้าใจ,บรรลุ,กลายเป็น,ได้เงิน,มีรายได้ [Nontri]
 • (vt) ได้รับ,ได้มา,ชักชวน,จัดทำ,จัดแจง,หามาได้,ติด(โรค) [Nontri]
 • /G EH1 T/ [CMU]
 • /G IH1 T/ [CMU]
 • (v) /g'ɛt/ [OALD]
thousands
 • /TH AW1 Z AH0 N D Z/ [CMU]
 • /TH AW1 Z AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /th'auzndz/ [OALD]
  [thousand]
 • หนึ่งพัน[Lex2]
 • หลักพัน[Lex2]
 • จำนวนมาก[Lex2]
 • ซึ่งมีจำนวนพัน[Lex2]
 • (เธา'เซินดฺ) n. หนึ่งพัน, adj. เป็นพัน ###SW. thousands n. จำนวนระหว่าง 1000 ถึง 9999 หลักพัน pl. thousands [Hope]
 • (adj) พัน,พันเท่า [Nontri]
 • (n) พัน [Nontri]
 • /TH AW1 Z AH0 N D/ [CMU]
 • /TH AW1 Z AH0 N/ [CMU]
 • (n) /th'auznd/ [OALD]
individual
 • แต่ละบุคคล: ส่วนตัว, ส่วนบุคคล [Lex2]
 • บุคคล: ปัจเจกชน [Lex2]
 • (อินดะวิด'จวล) n. ตัวบุคคล,คน ๆ เดียว,สิ่งมีชีวิตเดียว,ปัจเจกชน. adj. ตัวบุคคล,เฉพาะราย,ส่วนบุคคล,ส่วนตัว,ตัวต่อตัว,โดยลำพัง ###S. single,unique [Hope]
 • (adj) เฉพาะบุคคล,เฉพาะราย [Nontri]
 • (n) เอกชน,ปัจเจกชน,บุคคล [Nontri]
 • /IH2 N D AH0 V IH1 JH AH0 W AH0 L/ [CMU]
 • (n) /ˌɪndɪv'ɪʤuəʳl/ [OALD]
vacuum
 • สุญญากาศ: บริเวณที่ไม่มีอากาศ [Lex2]
 • (แวค'คิวอัม) n. สูญญากาศ,ช่องว่างที่ปราศจากอากาศ,ความว่างเปล่า,เครื่องดูดฝุ่น adj. เกี่ยวกับสูญญากาศ,ไร้อากาศหรือแก๊ส. vt. ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น. vi. ใช้เครื่องดูดฝุ่น. pl. vacuums,vacua ###S. void,emptiness,gap,blank [Hope]
 • (n) สูญญากาศ,เครื่องดูดฝุ่น [Nontri]
 • /V AE1 K Y UW0 M/ [CMU]
 • (n) /v'ækjuəʳm/ [OALD]
tubes
 • /T UW1 B Z/ [CMU]
 • (n) /tj'uːbz/ [OALD]
  [tube]
 • หลอด[Lex2]
 • ท่อ[Lex2]
 • ทางใต้ดิน[Lex2]
 • ส่งผ่านหลอดหรือท่อ[Lex2]
 • (ทูบ) n.,vt. (จัดให้มี) หลอด,ท่อ,หลอดวิทยุ,ยางในของรถยนต์,ลำกล้อง,กระบอก,อุโมงค์,ทางกลวง,โพรง,อวัยวะกลวง,โทรทัศน์,ทางรถไฟ,ทางรถไฟใต้ดิน. ###S. passage,duct,pipe,channel [Hope]
 • (n) หลอด,ลำกล้อง,อุโมงค์,ท่อ,ยางในรถ,ทางรถไฟใต้ดิน [Nontri]
 • /T UW1 B/ [CMU]
 • /T Y UW1 B/ [CMU]
 • (n) /tj'uːb/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top