ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outsource

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outsource-, *outsource*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outsource(vt) จัดจ้างคนภายนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outsourceใช้บริการภายนอก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

WordNet (3.0)
outsource(v) obtain goods or services from an outside supplier; to contract work out

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One thing you learn when you're walking the steps is that you never outsource a blame that belongs in your own backyard.อย่างนึงที่คุณจะได้เรียนรู้ เมื่อคุณก้าวเดิน นั่นคือคุณ ไม่สามารถโทษคนอื่น ที่อยู่ ร่วมกับคุณ Manhunt (2006)
Corporate outsourcing has been the bane of the american worker.บริษัทที่จะจ้างคนนอกไม่เอาแรงงานอเมริกัน Sunday (2008)
They are none too pleased their boss is outsourcing this investigation to the fbi, so...พวกเขาไม่สามารถทำอะไรให้เจ้านายเขาดีใจได้เลย ก็เลยส่งต่อการสืบสวนนี้ให้ เอฟบีไอ Brothers in Arms (2008)
I got these guys in Bangalore that we're... outsource to, they translated them over night. - Great.ฉันได้มาจาก บังเดอเรอ แล้วเราก็หาคนมาแปลให้ Made of Honor (2008)
You know, we used to outsource this kind of thing.แกรู้อะไรไหม เราเคยสอบปากคำอย่างนี้มาแล้ว Taken (2008)
But what we found was, the countries we outsourced to... had unreliable power grids.แต่เราพบว่าประเทศที่เราสอบนั้น มีประเทศที่ไว้ใจไม่ได้เรื่องพลังงานไฟฟ้า พวกโลกที่สาม Taken (2008)
Then I guess we'll just have to outsource.งั้นเราต้องใช้บริการคนนอกแล้ว Dirt Nap (2008)
Uh, yeah, they started out as consultants, but over the past few years, while you were out of the country, the pentagon outsourced billions of dollars in contracts to them.อืม, พวกเริ่มจากการเป็นที่ปรึกษา แต่หลายปีที่ผ่าน, ตอนที่คุณ อยู่ต่างประเทศ, เพนตากอนจ้างคนภายนอก Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
They've bribed their way into large contracts, they've tried to influence foreign policy to their own benefit-- all good reasons why this country should not be outsourcing its military operations to private corporations.พวกเขาเจรจาจนได้สัญญาใหญ่ พวกเขาพยายามแทรกแซงนโยบายต่างประเทศ ผลประโยชน์, ดูมีเหตุผล Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
We relied on their paid mercenaries instead of our own soldiers, outsourced intelligence gathering operations.เราใช้มีทหารรับจ้างของพวกเขา แทนที่ทหารของเรา หน่วยข่าวกรองจากภายนอก รวมตัวกันปฎิบัติการ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Wait a minute, did you outsource your to-do list?เดี๋ยวนะ, นี่คุณให้คนอื่น มาทำสิ่งที่คุณต้องทำงั้นเหรอ? Chuck Versus the Best Friend (2009)
Outsourced another third.ไม่รวมคนที่จ้างมาจากข้างนอกอีกสามส่วน Home Is the Place (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ้างหน่วยงานภายนอก[jāng nūay ngān phāinøk] (v, exp) EN: outsource  FR: externaliser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
outsource
outsourced
outsources

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top