ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mortification

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mortification-, *mortification*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mortification(n) การอับอาย, See also: การถูกลบหลู่, Syn. chagrin, humiliation
mortification(n) สิ่งที่ทำให้อับอาย, See also: สิ่งที่ทำให้ถูกลบหลู่
mortification(n) การบำเพ็ญทุกรกิริยา (ทางศาสนา), Syn. self-conciousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mortification(มอร์ทิฟะเค'เชิน) n. การได้รับความอับอายหรือถูกลบหลู่, ความตายของส่วนหนึ่งของร่างกาย, เนื้อตายเน่า, Syn. gangrene

English-Thai: Nontri Dictionary
mortification(n) การทรมานร่างกาย, ความตกใจ, ความบัดสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mortification; sphacelusส่วนเนื้อตายเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

WordNet (3.0)
mortification(n) (Christianity) the act of mortifying the lusts of the flesh by self-denial and privation (especially by bodily pain or discomfort inflicted on yourself)
chagrin(n) strong feelings of embarrassment, Syn. humiliation, mortification
humiliation(n) an instance in which you are caused to lose your prestige or self-respect, Syn. mortification
necrosis(n) the localized death of living cells (as from infection or the interruption of blood supply), Syn. sphacelus, gangrene, mortification

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Mortification

n. [ F., fr. L. mortificatio a killing. See Mortify. ] 1. The act of mortifying, or the condition of being mortified; especially: (a) (Med.) The death of one part of an animal body, while the rest continues to live; loss of vitality in some part of a living animal; gangrene. Dunglison. (b) (Alchem. & Old Chem.) Destruction of active qualities; neutralization. [ Obs. ] Bacon. (c) Subjection of the passions and appetites, by penance, abstinence, or painful severities inflicted on the body. [ 1913 Webster ]

The mortification of our lusts has something in it that is troublesome, yet nothing that is unreasonable. Tillotson. [ 1913 Webster ]

2. Deep humiliation or shame, from a loss of pride; painful embarassment, usually arising from exposure of a mistake; chagrin; vexation. [ 1913 Webster +PJC ]

3. That which mortifies; the cause of humiliation, chagrin, or vexation. [ 1913 Webster ]

It is one of the vexatious mortifications of a studious man to have his thoughts discovered by a tedious visit. L'Estrange. [ 1913 Webster ]

4. (Scots Law) A gift to some charitable or religious institution; -- nearly synonymous with mortmain. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Chagrin; vexation; shame. See Chagrin. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know what trouble and what mortification it must have cost you.ฉันรู้ว่าปัญหาและความเสียใจพวกนี้ ทำให้คุณเสียเงินไปมาก Episode #1.6 (1995)
But she'll have to kill again, within three days of the last feeding, to interrupt the mortification process.แต่เธอจะต้องฆ่าอีกครั้ง ภายในสามวันของ การกินอาหารครั้งสุดท้าย เพื่อที่จะหยุดการ เกิดกระบวนการอันน่าละอาย Tarantella (2012)
- Mortification process?กระบวนการอันน่าละอาย? Tarantella (2012)
So what happens if she doesn't kill and the mortification process continues?แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอไม่ฆ่า กระบวนการอันน่าละอายนั่น จะเกิดขึ้นงั้นหรอ? Tarantella (2012)
She's only killed two victims so far, and if Charlotte's right, today is the third day of the mortification process.หล่อนเพิ่งฆ่าไปสองราย และถ้าชาร์ล็อตพูดถูก วันนี้ก็เป็นวันที่สาม ของการเกิดกระบวนการอันน่าละอายนั่น Tarantella (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรมานตัวเอง[thøramān tūa-ēng] (x) EN: self-mortification

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
mortification

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mortification

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kränkung { f } | Kränkungen { pl }mortification | mortifications [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悔しさ[くやしさ, kuyashisa] (n) chagrin; bitterness; frustration; vexation; mortification; regret [Add to Longdo]
苦行[くぎょう, kugyou] (n, vs, adj-no) penance; austerities; mortification; asceticism [Add to Longdo]
苦渋[くじゅう, kujuu] (n, vs, adj-no) bitterness; mortification; difficulty in understanding; distress; affliction; (P) [Add to Longdo]
難行道[なんぎょうどう, nangyoudou] (n) salvation through self-mortification [Add to Longdo]
憂悶[ゆうもん, yuumon] (n, vs) anguish; mortification [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top