ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

market value

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -market value-, *market value*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
market valueมูลค่าตามราคาตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Market valueมูลค่าราคาตลาด [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Market value is over $300 million...มูลค่าในท้องตลาดมันมากกว่า 300 ล้าน.. Chuck Versus the DeLorean (2008)
Losing nearly 70% of its market value overnight.สูญเสียมูลค่าทางการตลาดไปกว่า 70% เพียงชั่วข้ามคืน Kill Jill (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
market valueGNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มูลค่าตลาด[mūnkhā talāt = mūnlakhā talāt] (n, exp) EN: market value
ราคาตลาดยุติธรรม[rākhā talāt yutitham] (n, exp) EN: fair market price ; fair market value

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
市价[shì jià, ㄕˋ ㄐㄧㄚˋ,   /  ] market value #16,950 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
市場価値[しじょうかち, shijoukachi] (n) market value [Add to Longdo]
時価[じか, jika] (n, adj-no) current value; price; market value; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  market value
      n 1: the price at which buyers and sellers trade the item in an
           open marketplace [syn: {market value}, {market price}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top