ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

location

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -location-, *location*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
location(n) การหาที่ตั้ง, See also: การหาชัยภูมิ, การหาทำเลที่เหมาะ, การหาตำแหน่ง, การหาสถานที่, การหาทำเลเหมาะ
location(n) ตำแหน่งที่ตั้ง, See also: ตำแหน่ง, สถานที่ตั้ง, Syn. place, spot, section
location(n) สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ซึ่งเป็นฉากภายนอกโรงถ่าย, See also: ฉากภายนอกโรงถ่ายทำภาพยนตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
location(โลเค'เชิน) n. ตำแหน่งที่ตั้ง, ตำแหน่ง, สถานที่, การวัด, การกำหนดที่ตั้ง, การหาแหล่งที่ตั้ง, การให้เช่า, สถานที่ถ่ายฉากภายนอก, Syn. site
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment
collocationn. การวางเข้าด้วยกันให้เหมาะ
dislocationn. การเคลื่อนที่เดิม, การทำให้แพลง, การทำให้ออกจากที่ซ่อน
dynamic allocationการจัดสรรแบบพลวัตหมายถึง การสั่งให้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลลงในหน่วยความจำของเครื่อง ในขณะเดียวกับที่กำลังปฏิบัติงานของโปรแกรมอื่นอยู่
file allocation tableตารางการจัดสรรแฟ้มใช้ตัวย่อว่า FAT (อ่านว่า แฟ็ต) ใช้ในระบบดอส หมายถึงส่วนหนึ่งของจานบันทึกที่เป็นตารางสำหรับเก็บชื่อ ขนาด ความจุ และที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในจานบันทึกนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
location(n) ที่ตั้ง, ทำเล, การตั้ง, สถานที่, ตำแหน่งที่ตั้ง
allocation(n) การจัดสรร, การแจกจ่าย, การแบ่งสรร
collocation(n) การจัดระเบียบ, การจัดวาง
dislocation(n) ความคลาดเคลื่อน, การแยกจากกัน, การเคลื่อนที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
locationตำแหน่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
locationตำแหน่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
location clauseข้อกำหนดสถานที่เก็บสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
location limitขีดจำกัดสถานที่เก็บสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Locationตำแหน่งของทรัพยากรสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Locationสถานที่ตั้ง [TU Subject Heading]
Locationสถานที่ปลูก [TU Subject Heading]
Locationที่อยู่, ที่ตั้ง, ตำแหน่ง, ตำแหน่ง, ตำแหน่งที่ตั้ง, ตำแหน่ง, ตำแหน่ง, ตำแหน่ง [การแพทย์]
Location, Eccentricที่ใกล้ขอบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you put the Staff in a certain place at a certain time, the sun shone through here and made a beam on the floor, giving the location of the Well of Souls.ถ้าคุณเอาไม้เท้านั่นไปไว้ตรงกลางห้อง ในเวลาที่เหมาะสม, พระอาทิตย์ฉายแสงผ่านตรงนี้ ทำให้เกิด สำแสงตรงไปบนพื้น, เพื่อให้ตำแหน่งของกำแพงแห่งวิญญาณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I'm not authorized to give you the full operational packet, but I'll tell you the location of your initial drop will be well inside the borders of Pakistan.ฉันไม่ได้รับอนุญาต ให้แจ้งรายละเอียดของภารกิจ Spies Like Us (1985)
It doesn't reveal the location of the Grail, I'm afraid, but the knight promised that two markers, that had been left behind, would.มันไม่ได้เปิดเผย สถานที่ซ่อนของจอกศักดิ์สิทธิ์, ผมคิดว่าอย่างนั้น, แต่ว่า อัศวินได้ให้สัญญา Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
These pages are taken from Professor Jones' diary, Your Highness, and they include a map that pinpoints the exact location of the Grail.หน้านี้ ถูกเอาไป จาก ไดอารี่ของศาสตราจารย์โจนส์, พะยะค่ะ, และร่วมทั้งแผนที่ด้วย Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Clever. It changes location every seven minutes.หลักแหลมจริงๆ มันเปลี่ยนที่ไปทุกๆ 7นาที Ghost in the Shell (1995)
All points correspond to those locations where we traced back the calls.ทุกๆจุดมีลักษณะแบบเดียวกับที่ๆเราแกะรอยกลับไป Ghost in the Shell (1995)
Do you have a source location yet?คุณมีแหล่งที่ตั้งยัง? Contact (1997)
But maybe that code was the location of some rebel army in North Africa or Middle East.แต่ถ้ารหัสนั้นเป็นของฝ่ายกบถทหารใน อาฟริกาหรือตะวันออกกลางล่ะ Good Will Hunting (1997)
The content of the mail exchange on the tablets the sites they visit the location of each one via GPSเนื้อหาของอีเมลที่แลกเปลี่ยนกัน บนแท็บเล็ต สถานที่ที่เค้าไป สถานที่ตั้งของแต่ละคนผ่านทาง GPS GTO (1999)
Time and location yet to be confirmedยังไม่รู้เวลาและสถานที่ Infernal Affairs (2002)
It's the locations of their graves.นี่เป็นหลุมศพของคนพวกนั้น Yomigaeri (2002)
I need your location to be able to help you.ฉันต้องการที่อยู่ของคุณเพื่อที่จะได้ช่วยคุณ High Tension (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
locationA bookstore in that location wouldn't make enough money to survive.
locationBees communicate the location of food by carrying odor samples back to the hive.
location"'Fox's wedding'." "Er ...?" "Today, with an 81 percent likelihood, it will be clear skies but, depending on location, there will be sun showers."
locationHowever, the amount of wind available varies with the location and the season of the year.
locationHow much more does it cost to return the rental car to another location?
locationI'll look up the location of the town on my map.
locationI would appreciate it if you could reserve a room at a convenient location for visiting your office.
locationLocation check: The parties involved themselves or their attendants should look over the place for the miai meeting in advance.
locationOur guide misled us to the location of the hotel.
locationPlease tell me your location.
locationShe asked about the location of the house.
locationThat observatory stands in a good location.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แห่ง(n) place, See also: location, spot, area, venue, whereabouts, position, Syn. ที่, สถานที่, Example: พื้นที่ป่าแห่งนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งที่จะจัดทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยตรง
แหล่ง(n) centre, See also: location, spot, area, venue, position, place, Syn. ถิ่น, ที่อยู่, บริเวณ, ศูนย์รวม, แห่ง, ที่, Example: กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดได้หันมาผลิตกัญชาขายในรูปแบบใหม่โดยมีแหล่งอยู่ตามชายแดนป่ากันดารของประเทศกัมพูชา
ทำเลที่ตั้ง(n) location, See also: place, site, area, position, spot, Syn. ทำเล, สถานที่, บริเวณ, ที่ตั้ง, Example: โรงแรมทุ่มเงินซื้อที่ดินเพื่อสร้างรีสอร์ตขนาดใหญ่เพราะทำเลที่ตั้งดีอยู่ใกล้ชายทะเล
พิธีมณฑล(n) location, See also: fixed area for performing a ceremony, site of rite, Example: ผู้มาร่วมเวียนเทียนรวมตัวกันอยู่บริเวณพิธีมณฑลอย่างแน่นขนัด, Count Unit: ที่, แห่ง, Thai Definition: บริเวณที่กำหนดขึ้นเพื่อประกอบพิธี
ตำแหน่ง(n) location, See also: place, position, seat, Syn. ที่ตั้ง, Example: แม่ทัพสั่งให้เล็งปืนใหญ่ไปที่ตำแหน่งคลังเสบียงของศัตรู, Count Unit: ตำแหน่ง, Thai Definition: จุดที่อยู่ เช่น ตำแหน่งของดวงดาว
ทำเล(n) site, See also: location, place, Syn. สถานที่, ที่ตั้ง, พื้นที่, ทำเลที่ตั้ง, ภูมิประเทศ, Example: ถนนสุรวงศ์เป็นทำเลที่เหมาะสำหรับขายรถยนต์, Count Unit: ทำเล, Thai Definition: ถิ่นที่ (โดยมากมักใช้แก่ถิ่นที่ที่มีสิ่งอย่างเดียวกันมากๆ)
ที่ตั้ง(n) location, See also: position, situation, site, Syn. ทำเล, Example: เจ้าของโรงงานมองหาที่ตั้งของโรงงานใหม่, Count Unit: ที่, Thai Definition: ทำเลที่ตั้ง, ตำแหน่งแห่งที่, ตำแหน่งที่ตั้ง
ฐิติ(n) location, See also: place, Syn. ตำแหน่ง, ที่อยู่
ฐิติ(n) location, See also: place, Syn. ตำแหน่ง, ที่อยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเช่า[bān chao] (n, exp) EN: rented house ; house to let  FR: maison à louer [ f ] ; maison en location [ f ]
เบี้ยบำนาญ[bīa bamnān] (n) EN: pension ; life pension  FR: pension [ f ] ; allocation de retraite [ f ]
เช่า[chao] (v) EN: ren ; lease ; hire  FR: louer ; prendre en location
แห่ง[haeng] (n) EN: place ; location ; spot ; stop ; point  FR: place [ f ] ; endroit [ m ] ; lieu [ m ] ; site [ m ]
ให้เช่า[hai chao] (v, exp) EN: lease ; let  FR: louer ; donner en location ; affermer
ห้องเช่า[hǿng chao] (n, exp) EN: room (for rent) ; apartment  FR: chambre en location [ f ] ; appartement [ m ]
ห้องขายตั๋ว[hǿng khāi tūa] (n, exp) EN: box office   FR: bureau de location [ m ] ; guichet [ m ]
ห้องตีตั๋ว[hǿng tī tūa] (n, exp) EN: box office  FR: bureau de location [ m ] ; guichet [ m ]
การแบ่งส่วน[kān baengsuan] (n, exp) EN: apportionment  FR: allocation [ f ]
การเช่า[kān chao] (n) EN: hiring ; tenancy  FR: location [ f ] ; louage [ m ] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
location
locations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
location
locations

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
场所[chǎng suǒ, ㄔㄤˇ ㄙㄨㄛˇ,   /  ] location; place #3,334 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] location; site #6,867 [Add to Longdo]
所在地[suǒ zài dì, ㄙㄨㄛˇ ㄗㄞˋ ㄉㄧˋ,   ] location; site #7,924 [Add to Longdo]
宿营地[sù yíng dì, ㄙㄨˋ ㄧㄥˊ ㄉㄧˋ, 宿   / 宿  ] location of camp #69,350 [Add to Longdo]
寸口[cùn kǒu, ㄘㄨㄣˋ ㄎㄡˇ,  ] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine #125,210 [Add to Longdo]
脉口[mài kǒu, ㄇㄞˋ ㄎㄡˇ,   /  ] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine #224,971 [Add to Longdo]
气口[qì kǒu, ㄑㄧˋ ㄎㄡˇ,   /  ] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflugsort { m }; Aflugort { m }location of departure [Add to Longdo]
Adresspegelzähler { m }location counter [Add to Longdo]
Außenaufnahme { f } (Film)location shot [Add to Longdo]
Geschäftsstelle { f }location of a company [Add to Longdo]
Ortskurve { f } [ math. ]location curve [Add to Longdo]
Standort { m }; Stelle { f } | den Standort bestimmen | Standort eines Bucheslocation | to locate | location of a book [Add to Longdo]
Standortfaktor { m }location factor [Add to Longdo]
Stelle { f } | Stellen { pl }location | locations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) #2 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) #170 [Add to Longdo]
[mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ... #210 [Add to Longdo]
[ら, ra] (suf) (1) pluralizing suffix (often humble, derogatory or familiar); and others; et alios; and the like; and followers; (2) (See あちら, いくら) or so (rough indicator of direction, location, amount, etc.); (3) (See 清ら) (after the stem of an adjective) nominalizing suffix #221 [Add to Longdo]
にて[nite] (prt) indicates location of action (formal literary form of "de"); at; in; (P) #355 [Add to Longdo]
位置(P);位地[いち, ichi] (n, vs) place; situation; position; location; (P) #518 [Add to Longdo]
場所[ばしょ, basho] (n) (1) place; location; spot; position; (2) room; space; (3) basho (sumo wrestling tournament); (P) #669 [Add to Longdo]
所在地[しょざいち, shozaichi] (n) location; (P) #758 [Add to Longdo]
[こう, kou] (suf) harbour (in location names) #1,001 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイルアロケーションテーブル[ふぁいるあろけーしょんてーぶる, fairuaroke-shonte-buru] file allocation table (FAT) [Add to Longdo]
メモリロケーション[めもりろけーしょん, memoriroke-shon] memory location [Add to Longdo]
メモリ割り当て[メモリわりあて, memori wariate] memory allocation [Add to Longdo]
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] resource allocation, assignment [Add to Longdo]
ロケーション[ろけーしょん, roke-shon] location [Add to Longdo]
位置カーソル[いちカーソル, ichi ka-soru] location cursor [Add to Longdo]
解放[かいほう, kaihou] deallocation (vs), release, setting free [Add to Longdo]
記憶場所[きおくばしょ, kiokubasho] location [Add to Longdo]
記憶番地[きおくばんち, kiokubanchi] storage location [Add to Longdo]
拠点[きょてん, kyoten] location [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Location \Lo*ca"tion\, n. [L. locatio, fr. locare.]
   1. The act or process of locating.
    [1913 Webster]
 
   2. Situation; place; locality. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is located; a tract of land designated in
    place. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Law)
    (a) (Civil Law) A leasing on rent.
    (b) (Scots Law) A contract for the use of a thing, or
      service of a person, for hire. --Wharton.
    (c) (Amer. Law) The marking out of the boundaries, or
      identifying the place or site of, a piece of land,
      according to the description given in an entry, plan,
      map, etc. --Burrill. Bouvier.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 location
   n 1: a point or extent in space
   2: the act of putting something in a certain place [syn:
     {placement}, {location}, {locating}, {position},
     {positioning}, {emplacement}]
   3: a determination of the place where something is; "he got a
     good fix on the target" [syn: {localization}, {localisation},
     {location}, {locating}, {fix}]
   4: a workplace away from a studio at which some or all of a
     movie may be made; "they shot the film on location in Nevada"
     [ant: {studio}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top