ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lees

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lees-, *lees*, lee
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lees(n) กาก, See also: ตะกอน, Syn. dregs, sediment
leeside(n) ไปในทิศทางที่ลมพัด, See also: ทางที่ลมพัด, Syn. leeward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lees(ลีซฺ) n., pl. พหูพจน์ของ lee (ตะกอน) , กาก
gleesome(กลี'เซิม) adj. ยินดี, ดีใจ, ร่าเริง, ปลื้มปีติ.

English-Thai: Nontri Dictionary
lees(n) กาก, ขยะ, ตะกอน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lee?ลี The Innkeepers (2011)
Lee?ลี เหรอ Return (2012)
Lee.ลี Curse (2012)
Lee.ลี The Scarecrow (2015)
Lee?ลี? Rise of the Villains: Knock, Knock (2015)
"Clock on the Wall" from A Dining Room Table by Dana S. Lee and Sarah Spring."คล็อค ออน เตอะ วอลล์" โดยดาน่า เอส.ลีและซาร่าห์ สปริง.. The Bodyguard (1992)
"Here lies the body of Mary Lee Died at the age of 103"ร่างที่นอนราบนี่คือเเมรื่ ลี เธอตายตอนอายุ 103 Jaws (1975)
Lee-Enfield apply for help?จะขอความช่วยเหลือได้อย่างไร Gandhi (1982)
His name is Count Lee.เขาชื่อ เคานท์ ลี Vampire Hunter D (1985)
He is trying to invite a low class girl into our noble Lee family.เขาพยายามพาสาวต่ำสกุล เข้าร่วมราชสกุลแห่งลี Vampire Hunter D (1985)
Is my father trying to invite this woman into the Lee family?ท่านพ่อจะให้ ผู้หญิงเยี่ยงนี้เข้าร่วม ราชสกุลลีงั้นหรือ? Vampire Hunter D (1985)
I'll never let you join the Lee family.ฉันจะไม่ปล่อยให้แก เข้าร่วมราชสกุลลีได้หรอก ข้า.. Vampire Hunter D (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฝดห้า[faēt-hā] (n) FR: quintuplés [ mpl ] ; quintuplées [ fpl ]
แฝดหก[faēt-hok] (n) FR: sextuplés [ mpl ] ; sextuplées [ fpl ]
แฝดสาม[faēt-sām] (n) EN: triplets  FR: triplés [ mpl ] ; triplées [ fpl ]
แฝดสี่[faēt-sī] (n) EN: quadruplets  FR: quadruplés [ mpl ] ; quadruplées [ fpl ]
ขี้ตะกอน[khītakøn] (n) EN: dregs ; residue ; lees ; sediment
ตะกอน[takøn] (n) EN: sediment ; deposits ; dregs ; lees ; silt ; precipitate ; refuse  FR: sédiments [ mpl ] ; dépôt [ m ] ; vase [ f ] ; limon [ m ] ; précipité [ m ] ; lie [ f ]
ธีรเทพ วิโนทัย (ลีซอ)[Thīrathēp Winothai (Līsø)] (n, prop) EN: Teeratep Winothai (Leesaw)  FR: Teeratep Winothai (Leesaw)
ถั่วทอด[thūa thøt] (n, exp) FR: cacahuètes grillées [ fpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
lees
leese
leeser
leeson
leesburg
leeson's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lees

WordNet (3.0)
lees(n) the sediment from fermentation of an alcoholic beverage

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Lees

n. pl. Dregs. See 2d Lee. [ 1913 Webster ]

Lees

n. A leash. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

Leese

v. t. [ Cf. F. léser, L. laesus, p. p. of laedere. ] To hurt. [ Obs. ] B. Jonson. [ 1913 Webster ]

Leese

v. t. [ See Lose. ] To lose. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

They would rather leese their friend than their jest. Lord Burleigh. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leesegel { n } [ naut. ]studding sail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
卯の花[うのはな, unohana] (n) (1) bean-curd lees; soybean pulp; refuse from tofu; (2) deutzia; Deutzia crenata [Add to Longdo]
搾り滓[しぼりかす, shiborikasu] (n) strained lees (draff) [Add to Longdo]
三平汁[さんぺいじる, sanpeijiru] (n) (See 糠漬け・ぬかづけ) soup with rice bran pickled or salted vegetables (e.g. carrots, daikon or potatoes) and fish (e.g. salmon, gadid or Arabesque greenling) boiled in a salty broth (sake lees is sometimes added) (Hokkaido local specialty dish) [Add to Longdo]
酒かす;酒粕;酒糟[さけかす, sakekasu] (n) sake lees [Add to Longdo]
酒の澱[さけのおり, sakenoori] (n) lees; sediment of wine [Add to Longdo]
雪花菜;御殻;切らず[おから(雪花菜;御殻);きらず(雪花菜;切らず);せっかさい(雪花菜), okara ( yuki hana na ; o kara ); kirazu ( yuki hana na ; kira zu ); sekkasai ( yuki] (n) residue left after making tofu; bean curd lees [Add to Longdo]
糟汁;粕汁;かす汁[かすじる, kasujiru] (n) soup made with sake lees [Add to Longdo]
沈殿物;沈澱物[ちんでんぶつ, chindenbutsu] (n) sediment; deposit; precipitate; sludge; lees [Add to Longdo]
[おり, ori] (n) dregs; lees; grounds; sediment [Add to Longdo]
奈良漬;奈良漬け[ならづけ, naraduke] (n) vegetables pickled in sake lees [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top