ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

limousine

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limousine-, *limousine*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limousine(n) รถยนต์ขนาดใหญ่(ที่มีกระจกกั้นระหว่างที่นั่งคนขับกับที่นั่งของผู้โดยสาร)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limousine(ลิม'มะซีน) n. รถเก๋งขนาดใหญ่, รถเก๋งรับส่งคนโดยสารตามท่าอากาศยานและสถานีรถไฟ

English-Thai: Nontri Dictionary
limousine(n รถยนต์ชนิดหนึ่ง                       )  

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
limousineรถลีมูซีน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
limousine(n) large luxurious car; usually driven by a chauffeur, Syn. limo

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Limousine

n. [ Cf. F. limousine a kind of cloak, fr. Limousin, an old province in central France. ] an elongated, luxurious automobile, designed to be driven by a chauffeur and often having a glass partition between the driver's seat and the passengers' compartment behind. When intended for use in transporting businessmen, the limousine may be equipped with a telephone and other conveniences to permit work during travel. Limousines are often rented for travel to and from airports, and as a luxurious perquisite on special occasions, as weddings or school prm nights. Originally (1913) the term referred to an automobile body with seats and permanent top like a coupé, and with the top projecting over the driver and a projecting front, or an automobile with such a body. [ Webster 1913 Suppl. +PJC ]

Limousine liberal

n. a wealthy or well-to-do person of liberal political inclination. It is sometimes used as a term of contempt for those espousing the cause of poor people, without having to endure the discomfort that their policies may inflict on others, such as the lower middle class. [ PJC ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To obtain the seven limousines... my father used up his last favors with Mad Pete Trullo.การได้รับรถยนต์ลิมูซีนเจ็ดคัน พ่อของฉันเป็นผู้มีพระคุณครั้งสุดท้ายกับ แมด พีท ทรูโล The Blues Brothers (1980)
We went to parties all the time in limousines.เราไปปาร์ตี้ตลอดเวลาในรถลีมูซีน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
A limousine.รถลีมูซีน Clue (1985)
It's another limousine, everybody. That can only mean one thing:รถคันยาวมาอีกคันแล้ว ต้องเป็น... Punchline (1988)
Uh, we can meet here at Rob´s, and we can all share a limousine together.เราเจอกันที่บ้านร๊อบก็ได้ แล้วนั่งรถลีมูซีนไปด้วยกัน Never Been Kissed (1999)
He's a retired limousine driver from Woodland hills.เขาปลดเกษียณจากอาชีพคนขับรถลีมูซีน จากวูดแลนด์ฮิลส์ Mr. Monk and the Game Show (2004)
I'm gonna crawl out that hole and call me up a limousine, and me and your baby is going to the prom.ฉันจะลอดรูนั่นออกไปแล้วเรียกรถลิมูซีน ฉันกับลูกแกจะไปงานพรอมด้วยกัน Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
I mean, you should be riding in limousines and private planes.พวกนายควรจะได้นั่งลิมูซีน มีเครื่องบินส่วนตัว Alvin and the Chipmunks (2007)
Stay here, and I'll bring the limousine around as quickly as I can.รออยู่นี่นะ ป้าจะรีบไปเอารถลีมูซีนมารับ Resident Evil: Degeneration (2008)
I have a limousine waiting.ไม่เป็นไรฉันมีรถลีมูซีนมารอรับอยู่ Resident Evil: Degeneration (2008)
I drove a limousine on ice..ฉันขับลิมูซีนบนน้ำแข็ง Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Three gentlemen in a limousine collided with another vehicle on broad street.มีรถลิโมที่มีผู้ชาย3คนชนกับรถอีกคันหนึ่งที่ถนน Broad Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
limousineCar? Ah, if you mean that limousine I chartered it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถบัสลีมูซีน[rotbas līmūsīn] (x) EN: limousine bus  FR: service limousine [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
limousine
limousines

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limousine
limousines

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Limousine { f } | Limousinen { pl }limousine; limo; saloon car [ Br. ] | limousines [Add to Longdo]
Limousine { f }sedan [ Am. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リムジン(P);リムジーン[rimujin (P); rimuji-n] (n) (1) limousine (stretched car); (2) (abbr) (See リムジンバス) shuttle bus (usu. to airport) (wasei #19,751 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top