ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jello

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jello-, *jello*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jello Roll, what's the reason for a trip to Europe on a steamer when you've never been on anything bigger than a Mississippi riverboat?เจลลี่โรล คิดยังไงถึงจะนั่งเรือกลไฟไปยุโรป คุณไม่เคยขึ้นอะไร ลำใหญ่กว่าเรือล่องมิสซิสซิบปี้ The Legend of 1900 (1998)
Most people in your spot would be jello by now, but you're taking this pretty well.คนส่วนใหญ่ ถ้าเจอแบบเธอ ป่านนี้สติแตกไปแล้ว เธอควบคุมสติได้ดีมากเลย In My Time of Dying (2006)
I'm jello shots at a party, I just remove inhibitions.ฉันก็เป็นแค่ตัวเปิดเกมส์ Good God, Y'All (2009)
I don't think your parents liked me and I think that Jello gave me a fake phone numberฉันไม่คิดว่าครอบครัวของเธอชอบเรา ฉันคิดว่าน้องเจลลี่ให้เบอร์ปลอมมา Monsters vs. Aliens (2009)
The earth is sort of a squishy, firm ball of jello or something, and every day, when the tides go in and out, the earth deforms sort of like a ball, and the earth under your footโลกคือการจัดเรียงของนุ่มลูกของ บริษัท เจลโล่หรือบางสิ่งบางอย่าง และทุกวันเมื่อกระแส น้ำไปในและนอก โลกเบี้ยวประเภทเช่นลูก Is Time Travel Possible? (2010)
Want sniff a jello you all day long. And get drunk all night.มี Jello แดกทั้งวัน เมาแม่งมันทั้งคืน The Grey (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
jello
jello's

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蔗露[zhè lù, ㄓㄜˋ ㄌㄨˋ,  ] Jello [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゼリー(P);ジェリー;ジェリィ[zeri-(P); jieri-; jierii] (n) jelly; gelatin dessert; jello; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jell-O \Jell"-O\, jello \jell"o\n. [a trademark.]
   a brand of sweetened fruit-flavored powdered mixture,
   packaged so that it can be conveniently dissolved in hot
   water and solidified into a gelatin, used as a dessert,
   sometimes with pieces of fruit mixed in; also the gelatin
   dessert thus prepared; sometimes used metaphorically; as,
   when he pulled a gun on me, my knees turned to Jell-O..
   [Trademark]
 
   Note: Jell-O was originally a trademark and is still
      protected by trademark law, but is often used as one
      word, uncapitalized in informal writing.
      [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jello
   n 1: fruit-flavored dessert (trade mark Jell-O) made from a
      commercially prepared gelatin powder [syn: {jello},
      {Jell-O}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 jello
  n.
 
   [Usenet: by analogy with {spam}] A message that is both excessively
   cross-posted and too frequently posted, as opposed to {spam} (which is
   merely too frequently posted) or {velveeta} (which is merely excessively
   cross-posted). This term is widely recognized but not commonly used; most
   people refer to both kinds of abuse or their combination as spam.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top