ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incivilly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incivilly-, *incivilly*, incivil
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Incivilly

adv. Uncivilly. [ Obs. ] Shak. [ 1913 Webster ]

Incivil

a. [ L. incivilis; pref. in- not + civilis civil: cf. F. incivil. ] Uncivil; rude. [ Obs. ] Shak. [ 1913 Webster ]

Incivility

n.; pl. Incivilities [ L. incivilitas: cf. F. incivilité. ] [ 1913 Webster ]

1. The quality or state of being uncivil; lack of courtesy; rudeness of manner; impoliteness. Shak. Tillotson. [ 1913 Webster ]

2. Any act of rudeness or ill breeding. [ 1913 Webster ]

Uncomely jests, loud talking and jeering, which, in civil account, are called indecencies and incivilities. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

3. Lack of civilization; a state of rudeness or barbarism. [ R. ] Sir W. Raleigh.

Syn. -- Impoliteness; uncourteousness; unmannerliness; disrespect; rudeness; discourtesy. [ 1913 Webster ]

Incivilization

n. [ Pref. in- not + civilization. ] The state of being uncivilized; lack of civilization; barbarism. [ 1913 Webster ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incivility(n) พฤติกรรมหยาบคาย, See also: ภาษาไม่สุภาพ, ความหยาบคาย, ความไม่สุภาพ, Syn. impoliteness, rudeness, Ant. civility, politeness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incivility(อินซะวิล' ลิที) n. ความหยาบคาย, ความไม่มีมารยาท, ความไม่สุภาพ., See also: incivil adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
incivility(n) ความไม่สุภาพ, ความหยาบคาย, ความไม่มีมารยาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่สุภาพ[khwām mai suphāp] (n, exp) FR: incivilité [ f ]
ไม่สุภาพ[mai suphāp] (adj) EN: impolite  FR: impoli ; grossier ; indécent ; incivil (vx - litt.)
อย่างไม่สุภาพ[yāng mai suphāp] (adv) FR: incivilement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
incivility

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incivility
incivilities

WordNet (3.0)
incivility(n) deliberate discourtesy, Ant. civility

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Incivil

a. [ L. incivilis; pref. in- not + civilis civil: cf. F. incivil. ] Uncivil; rude. [ Obs. ] Shak. [ 1913 Webster ]

Incivility

n.; pl. Incivilities [ L. incivilitas: cf. F. incivilité. ] [ 1913 Webster ]

1. The quality or state of being uncivil; lack of courtesy; rudeness of manner; impoliteness. Shak. Tillotson. [ 1913 Webster ]

2. Any act of rudeness or ill breeding. [ 1913 Webster ]

Uncomely jests, loud talking and jeering, which, in civil account, are called indecencies and incivilities. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

3. Lack of civilization; a state of rudeness or barbarism. [ R. ] Sir W. Raleigh.

Syn. -- Impoliteness; uncourteousness; unmannerliness; disrespect; rudeness; discourtesy. [ 1913 Webster ]

Incivilization

n. [ Pref. in- not + civilization. ] The state of being uncivilized; lack of civilization; barbarism. [ 1913 Webster ]

Incivilly

adv. Uncivilly. [ Obs. ] Shak. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grobheit { f }incivility [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top