ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ignominy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ignominy-, *ignominy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ignominy(n) ความอัปยศ, See also: ความอับอาย, ความเสื่อมเสีย, Syn. disgrace, dishonor, Ant. grace, honor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ignominy(อิก'นะมินนี) n. ความน่าอับอาย, ความอัปยศอดสู, ความน่าดูถูก ความรังเกียจ, Syn. disgrace, shame

English-Thai: Nontri Dictionary
ignominy(n) ความอับอาย, ความเสียชื่อเสียง, ความอัปยศอดสู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ignominyความเสื่อมเสียเกียรติยศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I understand your apprehension about a dark horse from the states, but I can assure you that the Waldorfs are as prestigious a family as America has, and I would never bring ignominy to Louis.ความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับเรื่องม้าดำจากที่ต่างๆ แต่ฉันมั่นใจคุณได้ว่าตระกูลวอลดอร์ฟ เป็นครอบครัวที่มีเกียรติมากเท่าที่ชาวอเมริกันเป็น และฉันก็ไม่เคยทำใ้ห้หลุยส์ต้องเสื่อมเสีย The Princesses and the Frog (2011)
She couldn't suffer the ignominy of seeing Gwen on her throne.นางทนไม่ได้ที่จะเห็นเกว็นนั่งบนบัลลังก์ของนาง Lancelot du Lac (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเสื่อมเสีย(n) disgrace, See also: ignominy, dishonour, discredit, Syn. ความเสียหาย, Example: ทุกวันนี้มีพระภิกษุจำนวนมากประพฤติผิดพระธรรมวินัยก่อให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเสื่อมเสีย[khwām seūamsīa] (n) EN: disgrace ; ignominy ; dishonour ; discredit

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ignominy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ignominy

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ignominy \Ig"no*min*y\, n.; pl. {Ignominies}. [L. ignominia
   ignominy (i.e., a deprivation of one's good name); in- not +
   nomen name: cf. F. ignominie. See {In-} not, and {Name}.]
   1. Public disgrace or dishonor; reproach; infamy.
    [1913 Webster]
 
       Their generals have been received with honor after
       their defeat; yours with ignominy after conquest.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Vice begins in mistake, and ends in ignominy.
                          --Rambler.
    [1913 Webster]
 
       Ignominy is the infliction of such evil as is made
       dishonorable, or the deprivation of such good as is
       made honorable by the Commonwealth.  --Hobbes.
    [1913 Webster]
 
   2. An act deserving disgrace; an infamous act.
 
   Syn: Opprobrium; reproach; dishonor.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ignominy
   n 1: a state of dishonor; "one mistake brought shame to all his
      family"; "suffered the ignominy of being sent to prison"
      [syn: {shame}, {disgrace}, {ignominy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top