ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

I went up the [...] tch up to you

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -I went up the [...] tch up to you-, *I went up the [...] tch up to you*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

I ( AY1) went up ( W EH1 N T AH1 P) the ( DH AH0) high ( HH AY1) trail ( T R EY1 L) that ( DH AE1 T) same ( S EY1 M) night ( N AY1 T) and ( AH0 N D) I ( AY1) asked ( AE1 S K T) Granma and ( AH0 N D) Granpa , reckon ( R EH1 K AH0 N) I ( AY1) could ( K UH1 D) get ( G EH1 T) closer ( K L OW1 S ER0) to ( T UW1) the ( DH AH0) understanding ( AH2 N D ER0 S T AE1 N D IH0 NG) as well ( AE1 Z W EH1 L), so ( S OW1) I ( AY1) could ( K UH1 D) catch up ( K AE1 CH AH1 P) to ( T UW1) you ( Y UW1)

 


  

 
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
went up
  [go up]
 • เคลื่อนขึ้นไปด้านบน (เช่น ปีนหรือเดินขึ้นไปด้านบน ควันลอยขึ้นข้างบน)[Lex2]
 • ก้าวไปข้างหน้า (ท่ามกลางฝูงชน)[Lex2]
 • เพิ่มขึ้น: สูงขึ้น [Lex2]
 • พอง: โป่ง [Lex2]
 • สร้างขึ้น: ก่อสร้าง, สร้าง [Lex2]
 • ระเบิด[Lex2]
 • ส่งเสียงดังยิ่งขึ้น[Lex2]
 • (ม่านบนเวที)เปิดเพื่อเริ่มการแสดง: (ม่าน)ยกสูงขึ้นเพื่อเริ่มการแสดง [Lex2]
 • เดินทางไป (สถานที่เรียนหรือที่สำคัญ)[Lex2]
 • ผ่านขึ้นไปเรียนชั้นสูงขึ้น[Lex2]
 • มีค่ามากขึ้น[Lex2]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
high
 • (ภูเขา, ตึก) สูง[Lex2]
 • (สระ) เสียงสูง[Lex2]
 • ก้าวหน้า[Lex2]
 • เกียร์สูง[Lex2]
 • ซึ่งอยู่สูง[Lex2]
 • ดี[Lex2]
 • ที่สูง: เนินสูง [Lex2]
 • แพง[Lex2]
 • เมา (ยา, สุรา) (คำแสลง)[Lex2]
 • ร่าเริง: เบิกบาน [Lex2]
 • รุนแรง (ลม): จัด [Lex2]
 • (ไฮ) adj. สูง,รุนแรง,ใหญ่,แพง,จริงจัง,หยิ่ง,โอหัง,เบิกบานใจ,ไกล,รวย,ฟุ่มเฟือย,เมาแล้ว, adv. สูง,แพง,หรูหรา. ###S. lofty [Hope]
 • (adj) สูง,สำคัญ,เลิศ,รุนแรง,เต็มที่,ยิ่ง,เป็นหัวหน้า [Nontri]
 • (adv) สูง,อย่างยิ่ง,อย่างแรง,อย่างเต็มที่,แพง,หรูหรา [Nontri]
 • /HH AY1/ [CMU]
 • (j) /h'aɪ/ [OALD]
trail
 • ตามรอย: สะกดรอย, ติดตาม [Lex2]
 • ตาม: สะกดรอย [Lex2]
 • เดินอย่างช้าๆ[Lex2]
 • หนทาง: ทางเดิน [Lex2]
 • ร่องรอยที่ทิ้งไว้ให้ตามได้[Lex2]
 • (เทรล) n. รอยทาง,รอย,รอยเท้า,รอยกลิ่น,ควัน,ฝุ่น,แสง,ผู้คนหรืออื่น ๆ ที่ตามหลัง,ส่วนหางชายกระโปรง,ท้ายบทกวี,สิ่งพ่วง,พืชเถาวัลย์,ท่าประทับปืน,ท่าถือปืน. vt.,vi. ตามรอย,ตามกลิ่น,ลาก,นำมาด้วย,อยู่หลัง,ล้าหลัง,เลื้อย,ประทับปืน,ติดตาม,ค่อย ๆ เปลี่ยน,ปราชัยในการแข่ง [Hope]
 • (n) ทาง,รอยเท้า,ส่วนหาง,ชายกระโปรง [Nontri]
 • (vi) งอกขึ้น,ลากหาง,ตามกลิ่น,ตามรอย [Nontri]
 • (vt) ลาก,เลื้อย,สะกดรอย,ตามกลิ่น [Nontri]
 • /T R EY1 L/ [CMU]
 • (v) /tr'ɛɪl/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
same
 • เหมือนกัน: ไม่แตกต่างกัน [Lex2]
 • เหมือนเดิม: ไม่เปลี่ยนแปลง, คงเดิม [Lex2]
 • สิ่งที่เป็นประเภทเดียวกัน[Lex2]
 • (เซม) adj. เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน,เท่ากัน,อย่างเก่า, -pron. สิ่งที่เป็นประเภทเดียว,สิ่งดังกล่าว -phr. (all the same เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม) ###S. identical,like [Hope]
 • (adj) เหมือนกัน,อย่างเดียวกัน,เช่นเดียวกัน,ทำนองเดียวกัน [Nontri]
 • /S EY1 M/ [CMU]
 • (j) /sɛɪm/ [OALD]
night
 • กลางคืน: ค่ำคืน, ราตรี [Lex2]
 • (ไนทฺ) n. กลางคืน,ความมืด,ความคลุมเครือ,โชค ไม่ดี,การไม่รู้, -Phr. (night and day ไม่หยุดหย่อน ไม่รู้จักเหนื่อย ไม่สิ้นสุด) [Hope]
 • (n) กลางคืน,ยามวิกาล,ยามราตรี,ความมืด,ความคลุมเครือ [Nontri]
 • /N AY1 T/ [CMU]
 • (n) /n'aɪt/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
asked
 • /AE1 S K T/ [CMU]
 • /AE1 S T/ [CMU]
 • (v) /'aːskt/ [OALD]
  [ask]
 • ขอร้อง: ขอ [Lex2]
 • เชิญ: เชื้อเชิญ [Lex2]
 • ต้องการ: ประสงค์ [Lex2]
 • ถาม[Lex2]
 • บอกราคา: เสนอราคาที่ต้องการ, ขอราคา [Lex2]
 • (อาสคฺ) n. คนแรกที่เทพเจ้าสร้างจากไม้ ash (นิยายในประเทศสแกนดิเนเวียน) . -S... [Hope]
 • (vi,vt) ถาม,ขอ,ขอร้อง,เชื้อเชิญ [Nontri]
 • /AE1 S K/ [CMU]
 • (v) /'aːsk/ [OALD]
reckon
 • นับ: คำนวณ [Lex2]
 • พิจารณาว่า: ถือว่าเป็น [Lex2]
 • คิด[Lex2]
 • (เรค'เคิน) vt. นับ,คำนวณ,คิดคำนวณ,คิดบัญชี,ประเมิน,นับถือ,พิจารณา,คิด vi. นับ,คำนวณ,คิดบัญชี,คิด -Phr. (reckon with คาดคะเน) [Hope]
 • (vt) นับ,คิด,คาดคะเน,สรุป,คำนวณ,ประเมิน,พิจารณา [Nontri]
 • /R EH1 K AH0 N/ [CMU]
 • (v) /r'ɛkən/ [OALD]
could
 • กริยาช่องที่ 2 ของกริยาช่วย can: สามารถ [Lex2]
 • (คูด) v. อดีตกาลของ can [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ can [Nontri]
 • /K UH1 D/ [CMU]
 • (v) /kud/ [OALD]
get
 • ได้: ได้รับ, รับ [Lex2]
 • มีอิทธิพลต่อ: มีผลต่อ, กระตุ้น, ชักจูง [Lex2]
 • เจริญ: พัฒนา [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • มาถึง: ไปถึง, บรรลุ [Lex2]
 • ทำให้พอใจ[Lex2]
 • ได้รับ เช่น I got the book yesterday. ฉันได้รับหนังสือเมื่อวานนี้ [LongdoEN]
 • เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว [LongdoEN]
 • (เกท) {got,gotten,getting,gets} vt. ได้,ได้มา,ได้รับ,เอา,ไปเอามา vi. มาถึง,บรรลุ -Phr. (get along จัดการ,ก้าวหน้า,ตกลง,เป็นมิตร) . [Hope]
 • (vi) มาถึง,เข้าใจ,บรรลุ,กลายเป็น,ได้เงิน,มีรายได้ [Nontri]
 • (vt) ได้รับ,ได้มา,ชักชวน,จัดทำ,จัดแจง,หามาได้,ติด(โรค) [Nontri]
 • /G EH1 T/ [CMU]
 • /G IH1 T/ [CMU]
 • (v) /g'ɛt/ [OALD]
closer
 • /K L OW1 S ER0/ [CMU]
 • /K L OW1 Z ER0/ [CMU]
 • (j) /kl'ɒusər/ [OALD]
  [close]
 • ใกล้[Lex2]
 • จบ[Lex2]
 • ทำให้จบ[Lex2]
 • ที่คล้ายกัน: ที่แตกต่างกันน้อยมาก [Lex2]
 • ที่มีความใกล้ชิดกัน[Lex2]
 • ปิด[Lex2]
 • (โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด [Hope]
 • (adj) ใกล้ชิด,ใกล้เคียง,สนิทสนม,แน่นแฟ้น,เป็นความลับ [Nontri]
 • (n) การปิด,การจบ,การยุติ,การสิ้นสุด,การเลิก,การลงเอย [Nontri]
 • (vt) ปิด,จบ,อวสาน,สิ้น,เลิก,ยุติ,ลงเอย [Nontri]
 • /K L OW1 S/ [CMU]
 • /K L OW1 Z/ [CMU]
 • (n) /kl'ɒus/ [OALD]
 • (v) /kl'ɒuz/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
understanding
 • ความสามารถในการเข้าใจ: ความเข้าใจ [Lex2]
 • ข้อตกลงร่วมกัน: สัญญา [Lex2]
 • ซึ่งเข้าอกเข้าใจ: ซึ่งเห็นอกเห็นใจ, ซึ่งเข้าใจแท้จริง [Lex2]
 • (อันเดอะสแทน'ดิง) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ความเข้าใจ,การเข้าใจ,ความสามารถในการเข้าใจ,สติปัญญา,ความรู้,เชาวน์,ความเห็นอกเห็นใจ ###SW. understandingly adv. understandingness n. ###S. intelligence,intellect,agreement [Hope]
 • (n) ความเข้าใจ,ปัญญา,เชาวน์,สมอง [Nontri]
 • /AH2 N D ER0 S T AE1 N D IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /ˌʌndəst'ændɪŋ/ [OALD]
as well
 • อีกด้วย [LongdoEN]
so
 • ดังนั้น: เพราะเหตุนี้, ด้วยเหตุนี้, ฉะนั้น [Lex2]
 • มาก: เต็มที่ [Lex2]
 • เช่นนั้น: อย่างนั้น [Lex2]
 • ด้วย: เช่นกัน [Lex2]
 • เพื่อว่า: เพื่อที่จะ [Lex2]
 • เช่นนั้น [LongdoDE]
 • (โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย [Hope]
 • (adv) มาก,ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นเดียวกัน,อย่างนั้น,เพราะฉะนั้น [Nontri]
 • /S OW1/ [CMU]
 • (n) /sɒu/ [OALD]
catch up
 • คว้า: ฉก, ฉวย [Lex2]
 • เกี่ยวไว้กับ: ผูกไว้กับ, แขวนไว้กับ [Lex2]
 • ตามทัน: ไล่ทัน [Lex2]
 • ทำให้หมดหวัง: ทำให้สิ้นหวัง, ทำให้ติดเเหง็กอยู่กับ [Lex2]
 • จับผิด: แสดงให้เห็นว่าผิดจริง [Lex2]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top