ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hey,

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hey,-, *hey,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, hey.เฮ้ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Hey, Doc.ไง หมอ Field of Dreams (1989)
Hey, Cola!โคล่า.. Il Mare (2000)
Hey, Kip.เฮ้ คิพ Charlie Bartlett (2007)
Hey, Eric?เฮ้, อีริค? Resurrection (2008)
Hey, mom.เฮ้ แม่ I Lied, Too. (2009)
Hey, Liv.ลีฟ Emotional Rescue (2009)
Hey, Kyle.ไง ไคล์ Emotional Rescue (2009)
Hey, Jim.เฮ้ จิม Up in the Air (2009)
Hey, dave!เฮ้! เดฟ Connect! Connect! (2009)
Hey, Al.หวัดดี อัล Black Swan (2009)
Hey, Jenny.เฮ้, เจนนี่ How to Succeed in Bassness (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hey, Hey, Bob. Where do you have your car washed?
hey, Hey, Cleo. Don't wander around too much, OK? We've only just entered the park.
hey, Hey, come on. Don't make a face.
hey, Hey, could you give me a hand over here, please?
hey, Hey, don't ride the arm.
hey, Hey, has this been sitting out on the dinner table all day? It has to go in the refrigerator or it'll go bad.
hey, Hey, is this fish tasty for real? It looks like a fish that was a black porgy who'd fallen in with mobsters and been put on the countries most wanted list!?
hey, Hey, it's about time you quit it with the panty jokes. You'll put off the readers, and how!
hey, Hey, Ken'ichi, come along that drain pipe. I'll pull you up.
hey, Hey, look at that girl with her arms folded.
hey, Hey, Molly, why don't you come?
hey, Hey, pops! What are you doing!

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
He, Kumpel, hör mal zu!Hey, buddy! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どの面下げて;どの面さげて[どのつらさげて, donotsurasagete] (exp) How could I (you, etc.) ...?; How dare you (they, etc.) (have the nerve to) ...? [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hey \Hey\, a. [See {High}.]
   High. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hey \Hey\, interj. [OE. hei; cf. D. & G. hei.]
   1. An exclamation of joy, surprise, or encouragement. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A cry to set dogs on. --Shak.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top