ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hercules

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hercules-, *hercules*, hercule
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Hercules(n) กลุ่มดาวเฮอร์คิลิส
Hercules(n) วีรบุรุษในนิยายกรีกที่มีกำลังมหาศาล, See also: ชื่อกลุ่มดาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hercules graphic cardแผ่นวงจรเฮอคิวลิสหมายถึง แผ่นวงจรที่ใช้เป็นตัวปรับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แสดงภาพได้ ไม่กี่ปีมานี้เอง เมื่อซื้อ ไมโครคอมพิวเตอร์ แผ่นวงจรเฮอร์คิวลิสเป็นของที่ผู้ซื้อจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมเอาเอง แต่ในปัจจุบัน กลับกลายเป็นของล้าสมัย ไม่ต้องใช้อีกต่อไป

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just wait in here with Hercules and I'll be a few minutes, all right?นั่งรอนี่กับเฮอร์คิวลิสก่อนนะคะ แป๊บเดียวค่ะ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Where's the street-wise Hercules To fight the rising odds?Hercules ผู้ฉลาด ต่อสู้กัน ที่ถนนสายไหน Shrek 2 (2004)
The old ones say we Spartans are descended from Hercules himself.ราชันแห่งข้า 300 (2006)
Hercules comes in me up, And I address you now.เฮอร์คิวลิสเป็นพวกข้า และตอนนี้ข้ากำลังสื่อสารกันอยู่ Meet the Spartans (2008)
Be like Hercules and slay the beast.- ทำตัวเหมือนฮอร์คิวลิสที่ไป สังหารปีศาจร้าย Better Angels (2010)
Hercules has been intercepted and destroyed.เฮอร์คิวลิส ถูกยับยั้งและทำลายแล้ว The A-Team (2010)
Many have been great heroes. Like Hercules and Achilles.จำนวนมากได้กลายเป็นฮีโร่ เช่น เฮอร์คิวลีสและ อคิลลีส Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Now over here, we have a depiction of Hercules defeating the Nemean lion.เอาล่ะ ทีนี้ เรามาดูเรื่องของเฮอร์คิวลีสกัน การเอาชนะสิงโตนิวเมียน Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Hercules killed the beast with his bare hands and he took the skin as trophy.เฮอร์คิวลีสฆ่าอสูรกายนั้นด้วยมือเปล่า แล้ว เค้าก็เอาหนังของมันมาเป็นของรางวัล Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Hercules did it, Morpheus did it, my dad does it all the time.เฮอร์คิวลิสทำได้ มอร์ฟีอัสทำได้ พ่อของฉันทำมันตลอดเวลา Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
♪ Where's the streetwise Hercules#แล้วเฮอคิวลิสแห่งท้องถนน# Dynamic Duets (2012)
Raleigh, this is Hercules Hansen, an old friend from the Mark 1 glory days.ราลีย์ นี่ เฮอร์คิวลิส แฮนเซ่น เพื่อนเก่า ผู้โด่งดังสมัยมาร์ค 1 Pacific Rim (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
herculesHe is really a Hercules.
herculesThe next instant Hercules caught hold of the monster.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hercules

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hercules

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
武仙座[wǔ xiān zuò, ㄨˇ ㄒㄧㄢ ㄗㄨㄛˋ,   ] Hercules (constellation) #383,561 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナイキハーキュリーズ[naikiha-kyuri-zu] (n) Nike Hercules; (P) [Add to Longdo]
ハーキュリーズ;ヘラクレス;ヘーラクレース;ヘルクレス[ha-kyuri-zu ; herakuresu ; he-rakure-su ; herukuresu] (n) (1) Hercules; Herakles; (2) (ヘルクレス only) (abbr) Dynastes hercules (variety of rhinoceros beetle) [Add to Longdo]
ヘルクレス座[ヘルクレスざ, herukuresu za] (n) Hercules (constellation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hercules \Her"cu*les\, n.
   1. (Gr. Myth.) A hero, fabled to have been the son of Jupiter
    and Alcmena, and celebrated for great strength, esp. for
    the accomplishment of his twelve great tasks or "labors."
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) A constellation in the northern hemisphere, near
    Lyra.
    [1913 Webster]
 
   {Hercules' beetle} (Zool.), any species of {Dynastes}, an
    American genus of very large lamellicorn beetles, esp.
    {Dynastes hercules} of South America, which grows to a
    length of six inches.
 
   {Hercules powder}, an explosive containing nitroglycerin; --
    used for blasting.
    [1913 Webster] Hercules'-club
    Hercules'-club

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hercules
   n 1: (classical mythology) a hero noted for his strength;
      performed 12 immense labors to gain immortality [syn:
      {Hercules}, {Heracles}, {Herakles}, {Alcides}]
   2: a large constellation in the northern hemisphere between Lyra
     and Corona Borealis

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Hercules /hɛrkylɛs/
  Heracles; Hercules

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top