ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

Greed has poi [...] nto bloodshed

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -Greed has poi [...] nto bloodshed-, *Greed has poi [...] nto bloodshed*, Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into bloodsh, Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into bloodshe

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Greed ( G R IY1 D) has ( HH AE1 Z) poisoned ( P OY1 Z AH0 N D) men's ( M EH1 N Z) souls ( S OW1 L Z), has ( HH AE1 Z) barricaded ( B AE1 R AH0 K EY2 D IH0 D) the ( DH AH0) world ( W ER1 L D) with ( W IH1 DH) hate ( HH EY1 T), has ( HH AE1 Z) goose ( G UW1 S)-stepped ( S T EH1 P T) us ( AH1 S) into ( IH1 N T UW0) bloodshed ( B L AH1 D SH EH2 D)

 


  

 
Greed
 • ความโลภ: ความละโมบ [Lex2]
 • (กรีด) n. ความตะกละ,ความโลภ,ความอยากได้ ###S. avidity ###A. generosity [Hope]
 • (n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้ [Nontri]
 • /G R IY1 D/ [CMU]
 • (n) /gr'iːd/ [OALD]
has
 • กิน: รับประทาน [Lex2]
 • ได้รับ[Lex2]
 • มี[Lex2]
 • มีคุณสมบัติ: มีลักษณะ [Lex2]
 • (แฮซ) v. กริยาเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของhave [Hope]
 • (vt) มี(ใช้กับบุรุษที่ 3 เอกพจน์) [Nontri]
 • /HH AE1 Z/ [CMU]
 • /HH AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /hæz/ [OALD]
  [have]
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
poisoned
 • /P OY1 Z AH0 N D/ [CMU]
 • (v) /p'ɔɪznd/ [OALD]
  [poison]
 • ยาพิษ: พิษ [Lex2]
 • สิ่งที่เป็นอันตราย[Lex2]
 • วางยาพิษ: ใส่ยาพิษ, ลอบเอายาพิษให้กิน, ฆ่าด้วยยาพิษ [Lex2]
 • ทำให้เป็นพิษ: ทำให้เป็นมลพิษ, ทำให้เสื่อม [Lex2]
 • ซึ่งมีพิษ[Lex2]
 • (พอย'เซิน) n. ยาพิษ,ภัยอันตราย. vt. ให้ยาพิษ,ทำลาย,ทำให้เสีย. adj. เป็นพิษ [Hope]
 • (n) ยาพิษ [Nontri]
 • (vt) ใส่ยาพิษ,ให้ยาพิษ,ทำให้ผิดสำแดง [Nontri]
 • /P OY1 Z AH0 N/ [CMU]
 • (v) /p'ɔɪzn/ [OALD]
men's
 • /M EH1 N Z/ [CMU]
souls
 • /S OW1 L Z/ [CMU]
 • (n) /s'ɒulz/ [OALD]
  [soul]
 • วิญญาณ (ทางศาสนา)[Lex2]
 • ความคิด: จิตใจ [Lex2]
 • มนุษย์: คน [Lex2]
 • (โซล) n. วิญญาณ,จิตวิญญาณ,พลังจิต,มนุษย์,บุคคล,ส่วนที่สำคัญ,แก่นสาร,แบบฉบับ, Soul พระผู้เป็นเจ้า. adj. เกี่ยวกับนิโกร,เป็นลักษณะของนิโกร,คุ้นเคยกับนิโกร,เห็นอกเห็นใจนิโกร ###S. spirit,basis,essence,person [Hope]
 • (n) จิตใจ,วิญญาณ,คน,บุคคล,แก่นสาร,แบบฉบับ [Nontri]
 • /S OW1 L/ [CMU]
 • (n) /s'ɒul/ [OALD]
barricaded
 • /B AE1 R AH0 K EY2 D IH0 D/ [CMU]
 • /B EH1 R AH0 K EY2 D IH0 D/ [CMU]
 • (v) /bˌærɪk'ɛɪdɪd/ [OALD]
  [barricade]
 • ด่านหรือสิ่งกีดขวาง: คอกกั้น, ด่านขนอน [Lex2]
 • (บาร์'ริเคด) {barricaded,barricading,barricades} n. สิ่งกีดขวาง,สิ่งกั้น. vt. กีดขวาง,กั้น ###SW. barricader n. ดูbarricade ###S. blockade,barrier [Hope]
 • (n) สิ่งกีดขวาง,เครื่องกั้น,อุปสรรค [Nontri]
 • /B AE1 R AH0 K EY2 D/ [CMU]
 • /B EH1 R AH0 K EY2 D/ [CMU]
 • (v) /bˌærɪk'ɛɪd/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
world
 • โลก: โลกมนุษย์ [Lex2]
 • ชาวโลก: มนุษย์โลก, มนุษยชาติ [Lex2]
 • สังคมมนุษย์[Lex2]
 • ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่ง[Lex2]
 • ของโลก: แห่งโลก [Lex2]
 • (เวิร์ลดฺ) n. โลก,เขตโลก,พิภพ,มนุษย์โลก,สากล,โลกมนุษย์,มวลมนุษย์,มนุษยชาติ,สาธารณชน,ชนชั้นเฉพาะของมนุษย์,วงการ,อาณาจักร,วงสังคม,จุกรวาล,ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่,สรรพสิ่ง,จำนวนมหาศาล,ชีวิตโลก,ทางโลกีย์, -Phr. (for all the world โดยสิ้นเชิง) [Hope]
 • (n) โลก,ชาวโลก,มวลมนุษย์,วงการ,สรรพสิ่ง [Nontri]
 • /W ER1 L D/ [CMU]
 • (n) /w'ɜːʳld/ [OALD]
with
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
hate
 • เกลียด: ไม่พอใจ, ชิงชัง, ชัง, เกลียดชัง [Lex2]
 • ความเกลียด: ความชัง, ความไม่พอใจ, ความเกลียดชัง [Lex2]
 • (เฮท) vt.,vi.,n. (ความ) เกลียด,ชัง,รังเกียจ,ไม่ชอบ,ไม่เต็มใจ. ###S. abominate,abhor [Hope]
 • (n) ความเกลียด,ความรังเกียจ,ความชัง,ความไม่ชอบ,โทสาคติ [Nontri]
 • (vt) เกลียด,ไม่ชอบ,รังเกียจ,ชัง,เกลียดชัง [Nontri]
 • /HH EY1 T/ [CMU]
 • (v) /h'ɛɪt/ [OALD]
goose
 • ห่าน[Lex2]
 • (กูส) n. ห่าน,เนื้อห่าน,ห่านตัวเมีย,คนโง่,คนทึ่ม. [Hope]
 • (n) ห่าน [Nontri]
 • /G UW1 S/ [CMU]
 • (n) /g'uːs/ [OALD]
stepped
 • /S T EH1 P T/ [CMU]
 • (v) /st'ɛpt/ [OALD]
  [step]
 • ก้าว[Lex2]
 • (สเทพ) n. ก้าว,จังหวะ,ฝีเท้า,เสียงก้าว,ท่าทางในการก้าว,ตำแหน่ง,ฐานะ,ขั้น,ระดับ,ชั้น,ขั้นบันได,แผ่นเหยียบ,ธรณีประตู,วิธีการ,มาตรการ,ระยะสั้น,ช่วงสั้น,แท่นตั้งเสา,จังหวะเต้นรำ,vi.,vt. ก้าว,ก้าวเป็นจังหวะ,เหยียบ,ย่างก้าว,เดินบน,เต้นรำ,ก้าววัด,ตั้งเสาบนแท่น - [Hope]
 • (n) ฝีเท้า,ก้าว,ระยะ,ขั้นบันได,ธรณีประตู,จังหวะ,ตำแหน่ง [Nontri]
 • (vi) ก้าวเดิน,ย่างเท้า,เหยียบ,เต้นรำ [Nontri]
 • /S T EH1 P/ [CMU]
 • (v) /st'ɛp/ [OALD]
us
 • เรา: พวกเรา [Lex2]
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตัวย่อของ United States of America) )[Lex2]
 • (อัส) pron. พวกเรา [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /AH1 S/ [CMU]
 • /Y UW1 EH1 S/ [CMU]
 • (n) /jˌuː'ɛs/ [OALD]
 • (prp) /ʌz/ [OALD]
into
 • กลายเป็น[Lex2]
 • เกี่ยวกับ[Lex2]
 • เข้าไปใน[Lex2]
 • ตรงไปยัง: ตรงไปที่ [Lex2]
 • (อิน'ทู) prep. เข้าไปข้างใน,เข้ามาข้างใน,เข้าไป,กลายเป็น,ไปยัง [Hope]
 • (pre) ใน,ตรงไป,เข้าไปใน,จนกระทั่ง,กลายเป็น [Nontri]
 • /IH1 N T UW0/ [CMU]
 • /IH0 N T UW1/ [CMU]
 • (in) /'ɪntə/ [OALD]
bloodshed
 • การฆ่าฟัน: การนองเลือด [Lex2]
 • n. การนองเลือด,การฆ่ากันตาย,การทำลายชีวิต ###SW. bloodshedding n. ดูbloodshed ###S. killing [Hope]
 • (adj) เลือดออก [Nontri]
 • (n) การนองเลือด,การฆ่า,การทำลายชีวิต [Nontri]
 • /B L AH1 D SH EH2 D/ [CMU]
 • (n) /bl'ʌdʃɛd/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top