ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gainfully

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gainfully-, *gainfully*, gainful
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gainfully occupied populationประชากรผู้ทำงานมีรายได้พอเลี้ยงชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One moment, leaping from a hotel window, the next, gainfully employed by one of the world's greatest living composers."Τhе Wеаk аrе Μеаt, thе Ѕtrоng dо Εаt." Τhе Τruе-truth, whаt thаt іѕ. Cloud Atlas (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
gainfully

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gainfully

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erwerbstätiggainfully employed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gainful \Gain"ful\, a.
   Profitable; advantageous; lucrative. "A gainful speculation."
   --Macaulay. -- {Gain"ful*ly}, adv. -- {Gain"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gainfully
   adv 1: in a gainful way; "are you gainfully employed now?"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top