ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fortbewegung

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fortbewegung-, *fortbewegung*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


German-Thai: Longdo Dictionary
Fortbewegung(n) |die, pl. Fortbewegungen| การเคลื่อนที่(ของสิ่งมีชีวิตหรือยานพาหนะ), การขับเคลื่อน เช่น Liegeverhalten und Fortbewegung von Sau und Ferkeln., Obwohl die Stadt flach ist sind Inline-Skates eindeutig nicht für die Fortbewegung in Adelaide geeignet.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fortbewegung { f }locomotion [Add to Longdo]
lokomotorisch { adj }; die Fortbewegung betreffend [ med. ]locomotor [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It will revolutionize shipping, locomotion...Das wird alles revolutionieren. Schiffe, Fortbewegungsmittel, alles! First Men in the Moon (1964)
Yeah, and they're all walking about by themselves.Ich auch nicht. Und dann diese alberne Fortbewegung! The Jungle Book (1967)
- No sign of atomic power as yet, but far enough along for radio communications, power transportation, an excellent road system.- Noch keine Hinweise auf Atomkraft. Aber Funkkommunikation, motorisierte Fortbewegungsmittel, gute Infrastruktur. Bread and Circuses (1968)
Your mode of travel was also unorthodox. Secure from Red Alert.Ihre Fortbewegungsmethode war auch ungewöhnlich. Let That Be Your Last Battlefield (1969)
This shameless little libertine With its characteristic ventral locomotion... Is not the marrying kind--Dieser schamlose Freigeist mit seiner typischen robbenden Fortbewegung... hält nichts von der Ehe. The War Against Pornography (1972)
# If you believe #Ein passendes Fortbewegungsmittel für Sie. Es war am Unabhängigkeitstag. The Wiz (1978)
Tell her, KITT.- Sie mögen sicherer sein als Autos, aber es besteht kein Zweifel, dass das Fliegen eines der unnatürlichsten Arten der Fortbewegung ist, die erfunden wurde. Sky Knight (1985)
Ronald, I'm usually picked up in some sort of mechanized transportation.Normalerweise werde ich mit einem Fortbewegungsmittel abgeholt. Can't Buy Me Love (1987)
- Yeah! This is an interesting mode of transport.Interessantes Fortbewegungsmittel. Can't Buy Me Love (1987)
There's only two ways to get around here in the wintertime:Hier gibt es im Winter nur zwei Fortbewegungsarten. Mask of the Wolf (1988)
..and programmed to use other magnetic forces as a means of propulsion.Und er nutzt andere Magnetfelder zur Fortbewegung. Dark Angel (1990)
Cranial plate, bipedal locomotion, endoskeletal.Schädelplatte, bipedale Fortbewegung, skelettartiger Körperbau. The Nth Degree (1991)
I've hunted most things that can hunt you, but the way these move...Ich habe schon alles gejagt, was uns jagen kann, aber ihre Fortbewegung... Jurassic Park (1993)
Oh, that's my new push chair.Mein neues Fortbewegungsmittel. Hilary and Jackie (1998)
Phew! You know, this isn't a bad mode of transportation, Jerry Lee.Weißt du, dieses Fortbewegungsmittel ist gar nicht schlecht jerry Lee. K-911 (1999)
You've picked a weird time to take a spontaneous interest in my travel habits.Dein spontanes Interesse an meinen Fortbewegungsmethoden ist gerade etwas ungünstig. Ends (1999)
So, occasionally, I don't really know what mode of transportation to....Ab und zu weiß ich wirklich nicht, welches Fortbewegungsmittel ich wählen soll. Beloved Aunt (2000)
You better find yourself another mode of transportation.Sie sollten sich ein anderes Fortbewegungsmittel einfallen lassen. The Bracelet (2000)
This pod can generate an antigravity field, making it easy to move.Diese Kapsel kann ein Antischwerkraftfeld erzeugen, zur leichteren Fortbewegung. Nemesis (2000)
We had an accident with our vehicle outside your town.Wir hatten vor Ihrem Ort einen Unfall mit unserem Fortbewegungsmittel. Carbon Creek (2002)
All human transport is forbidden!Jegliche menschliche Fortbewegung ist verboten! The Stolen Earth (2008)
Where's your car?- Ich habe 'n anderes Fortbewegungsmittel. Suck (2009)
I'm here for the Alternative Locomotion Energy Fair.Ich bin hier auf einer Messe für alternative Fortbewegungsmittel. Room in Rome (2010)
It's perfect for getting around in the city.Für die Fortbewegung in der Stadt hervorragend. Room in Rome (2010)
So you've traded up when it comes to transport once again, you're outmatched.In der Wahl deiner Fortbewegungsmittel hast du dich ja gemacht. Aber wie immer sind wir 'nen Schritt voraus. The Three Musketeers (2011)
Modern transportation for modern times.Moderne Fortbewegung für moderne Zeiten. Synthetics (2011)
But you are forbidden to walk around the clinic without a cane.Aber ich verbiete Ihnen die Fortbewegung in der Klinik ohne Stock. Imagine (2012)
She recently broke it off with me because she wanted to be with a man who had a dream and a drive.Sie verließ mich vor kurzem, weil sie mit einem Mann zusammen sein wollte, der einen Traum und ein Fortbewegungsmittel hat. And Martha Stewart Have a Ball: Part 1 (2012)
I don't want this guy any more mobile than he already is.Er darf nicht auch noch ein Fortbewegungsmittel kriegen. Riddick (2013)
There's just a few tricks to being in this building and getting around.Es ist nur ein paar Tricks, um in diesem Gebaeude und Fortbewegung. Paranoia (2013)
Now we both know that the Kaiju are so large they need two brains to move around, like a dinosaur.Ich meine, wir beide wissen, dass die Kaijus so groß sind, dass sie 2 Gehirne zur Fortbewegung brauchen, wie ein Dinosaurier. Pacific Rim (2013)
The only thing that would make her more of a 20-year-old is an ironic form - of transportation. - Yeah.Das einzige, dass sie mehr zu einer 20-jährigen machen würde ist eine ironische Form der Fortbewegung. Ring Up! (2013)
Or merely a movement?Oder eher eine Fortbewegung? Resurrection (2014)
Centipeding isn't the fastest form of travel, Tausendfüßlern ist jetzt nicht gerade die schnellste Art der Fortbewegung. Geothermal Escapism (2014)
Aviation evolved in a certain way, and driving on the ground evolved in a certain way.Die Luftfahrt entwickelte sich auf eine bestimmte Weise und die Fortbewegung zu Land ebenso. Back in Time (2015)
There are normal means of transport:Es gibt auch normale Fortbewegungsmittel. Ostwind 2 (2015)
Statistically, flying is still the safest way to travel.Statistisch ist Fliegen die sicherste Fortbewegungsart. Open Season: Scared Silly (2015)
This creature...Diese Fortbewegung, das ist eine Art Kriechen oder Schlängeln, aber da mischt sich auch Laufen hinein. Shin Godzilla (2016)
It's big. So huge that it would need an enormous amount of energy not just to move, but also metabolically.Jedenfalls steht fest, dass es nicht nur für die Fortbewegung, sondern schon für den Basisstoffwechsel eine Menge Energie benötigt. Shin Godzilla (2016)
It's such a friendly way of moving about.Eine sehr freundliche Art der Fortbewegung. The Beach (Buggy) Boys - Part 2 (2016)
God. I think I'm gonna stick with the "one foot in front of the other" - method of self-propulsion.Gott, ich bleibe besser bei der Fortbewegungsart Ein-Fuß-vor-dem-anderen. Hot Potato Soup (2017)
Red, you know, the thing that we do now to travel and you pay.Rot! Das Ding, das wir zur Fortbewegung nutzen, wo man zahlt. Episode #3.2 (2017)
In addition to grounding all aircraft, all surface transportation, cars, trucks, buses, trains, ships at sea, all such traffic must be halted at once.Außerdem muss nicht nur der Flugverkehr eingestellt werden auch jeglicher Verkehr an der Erdoberfläche, von Autos, Lastwagen Bussen, Zügen, oder Schiffen auf dem Meer all diese Fortbewegungsmittel müssen sofort zum Stillstand kommen. The Giant Claw (1957)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top