ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

finale

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finale-, *finale*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finale(n) ฉากสุดท้ายในละคร, See also: ตอนจบ, ตอนสุดท้าย, Syn. climax, ending, epilogue, Ant. prologue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finale(ฟีนา'ลี) n. ฉากสุดท้าย, ตอนจบ
grand finaleตอบจบ, แบบสุดยอด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finale (Computer file)ฟีนาเล่ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Episode 11 Finale SpecialEpisode 11 Finale Special Boys Over Flowers (2005)
Eeleanor, Andreleon Talley is raving about the finale dress.เอลานอร์คะ Andreleon Talley กรี๊ดชุดฟินาเล่ของคุรมากเลยค่ะ The Serena Also Rises (2008)
About the finale dress, loved it.ชุดฟินาเล่ตัวนั้นน่ะหรอ ฉันชอบมันมากเลยหละ New Haven Can Wait (2008)
Just giving things a finale vibe.แค่พยายามสร้างบรรยากาศตอนจบน่ะ Pascal's Triangle Revisited (2010)
Well, how's this for a finale vibe?เหรอ บรรยากาศตอนจบยังไงกัน? Pascal's Triangle Revisited (2010)
The raffle is the grand finale to an evening-long festival of fun and folly....แรฟเฟิล (ของจับฉลาก) จะเป็นรางวัลใหญ่ ในยามเย็นอันแสนสำราญบันเทิงนี้ The Toast Derivation (2011)
Do not tell me it is the season finale of Glee.อย่าบอกน่ะว่า คืนนี้เป็นตอนปิดซีซั่นเรื่อง Glee Pilot (2011)
But the souls of the little ones must have weighed heavily upon them, as their reign of terror climaxed in a shocking finale in 1926.แต่ว่าดวงวิญญาณของพวกเด็กพวกนั้น มันคงหนักอืึ้ง เรื่องน่าสะพรึงกลัวนั่นทำให้ประหวั่นพรั่นพรึงกันมากในปี 1926 Murder House (2011)
TERRA NOVA - season 1 finale Ep 12, 13.TERRA NOVA Occupation (2011)
Ooh, Bachelorette finale later.โอ้ Bachelorette ตอนจบ นี่นา American Reunion (2012)
That's the big finale to a 6-course meal?นั่นควรเป็นการปิดท้ายที่ยิ่งใหญ่สำหรับ มื้ออาหาร6คอร์สนี้นะ Any Moment (2012)
So, sit back, relax and enjoy the Season Finale of Where the Bears Are.ดังนั้นตามสบายและเชิญรับชม ตอนจบของ Where the Bears Are. Bear Trap: Part Two (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้นปลาย[banplāi] (n) FR: phase finale [ f ]
จุดหมายปลายทาง[jutmāiplāithāng] (x) EN: destination ; end destination ; ultimate goal ; terminal point  FR: destination [ f ] ; destination finale [ f ] ; objectif final [ m ]
คำพิพากษาถึงที่สุด[khamphiphāksā theung thīsut] (n, exp) EN: final judgement = final judgment (Am.)  FR: décision finale [ f ]
แหละ[lae] (adv) EN: quite ; really ; quite so ; just that ; that is [ end particle ]  FR: vraiment ; exactement [ particule finale ]
ไม้ทัณฑฆาต[māithanthakhāt] (x) EN: [ mark indicating a silent final consonant ]  FR: [ symbole indiquant une consonne finale muette ]
–์[māithanthakhāt] (x) EN: [ mark indicating a silent final consonant ]  FR: [ symbole indiquant une consonne finale muette ]
มาตราตัวสะกด[māttrā tūasakot] (n, exp) FR: consonnes finales [ f ]
นะ[na] (x) EN: [ particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer ]  FR: [ particule finale d'insistance ou d'impératif atténué : voulez-vous ? ]
น่ะ[na] (x) EN: [ ending particle to make a command softer ]  FR: [ particule finale d'impératif atténué ] ; c'est compris ?
ในที่สุด[nai thīsut] (adv) EN: finally ; at last ; eventually ; lastly ; ultimately  FR: finalement ; en définitive ; au final ; enfin

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
finale

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finale
finales

German-Thai: Longdo Dictionary
Finale(n) |das, pl. Finalen| รอบสุดท้าย, รอบชิงชนะเลิศ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finale { n }; Endrunde { f } [ sport ]finals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない, 切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り, 限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf, ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P) #7,403 [Add to Longdo]
グランドフィナーレ[gurandofina-re] (n) grand finale [Add to Longdo]
フィナル;フィナーレ[finaru ; fina-re] (n) finale (ita [Add to Longdo]
終局[しゅうきょく, shuukyoku] (n, adj-no) end; close; conclusion; denouement; finale; end of a game of go; (P) [Add to Longdo]
終曲[しゅうきょく, shuukyoku] (n) finale [Add to Longdo]
大詰め(P);大詰[おおづめ, oodume] (n) final scene; the end; finale; (P) [Add to Longdo]
大詰めを迎える;大詰を迎える[おおづめをむかえる, oodumewomukaeru] (exp, v1) to approach the finale; to come to a close [Add to Longdo]
大団円[だいだんえん, daidan'en] (n) denouement; ending; conclusion; (grand) finale [Add to Longdo]
大尾[たいび, taibi] (n) end; conclusion; finale [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finale \Fi*na"le\ (f[-e]*n[aum]"l[asl]), n. [It. See {Final}.]
   Close; termination; as:
   (a) (Mus.) The last movement of a symphony, sonata, concerto,
     or any instrumental composition.
   (b) The last composition performed in any act of an opera.
   (c) The closing part, piece, or scene in any public
     performance or exhibition.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finale
   n 1: the closing section of a musical composition [syn:
      {finale}, {coda}]
   2: the temporal end; the concluding time; "the stopping point of
     each round was signaled by a bell"; "the market was up at the
     finish"; "they were playing better at the close of the
     season" [syn: {stopping point}, {finale}, {finis}, {finish},
     {last}, {conclusion}, {close}]
   3: the concluding part of any performance [syn: {finale},
     {close}, {closing curtain}, {finis}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Finale /fiːnaːlə/ 
  finales

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 finale /finalə/
  1. decider; play‐off
  2. decider; play‐off

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 finale
  decider; play‐off

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top