ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

f

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -f-, *f*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN)
faire cuire(vt) bake

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fair game(phrase) something easy to conquer
fall in line[ฟอลอินไลน์] (vt) agree on (a position) Syn. align oneself with a group or a way of thinking
fantabulous(adj) marvelously good
flash meeting(slang) A spontaneous and unscheduled meeting with way more people than need to be there. These meetings are generally unorganized.
flossing(slang) showing off
foam[โฟม] (n) ฟอง

Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
faire croûte(vt) cake

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
featuringผู้ร่วมกิจกรรมรับเชิญ มักใช้กับการแสดงดนตรีหรือภาพยนต์ เช่น การแสดงดนตรีวงนี้มี "นักร้องรับเชิญ" ที่มีชื่อเสียง
flame-thrower[เฟลม โทวเวอะ] (n) อุปกรณ์ของเหลวเพื่อให้เกิดไฟ เพื่อเผาต้นไม้ในบริเวณกว้าง ๆ

English-Thai: Longdo Dictionary
FAA(abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ ย่อมาจาก Federal Aviation Administration
fabbo(adj, slang) ยอดเยี่ยม, เจ๋ง, Syn. fabulous
fabric softener(n) น้ำยาปรับผ้านุ่ม
facet(n) ด้านมุมมอง, แง่ปัญหา
facility(n) โรงงาน, สิ่งก่อสร้าง (อเมริกัน), See also: installation, premise, Syn. factory
fandom(n) กลุ่มคนที่ชื่นชอบและคอยสนับสนุนบุคคลหรือกลุ่มหนึ่งๆ เช่น นักแสดง, ​ ศิลปิน, ​ ทีมกีฬา, See also: fan, Syn. followers
fart(v,, n) ตด, See also: pass the gas
fast food(n, slang) อาหารจานด่วน
father(n) บาทหลวง
fava bean(n) ถั่วปากอ้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
F(n) พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6
f(n) พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6
fa(n) ระดับเสียงที่ 4 ของโน้ตดนตรี (ซึ่งปกติมี 7 ระดับเสียง), See also: ระดับเสียง ฟา
FA(abbr) อักษรย่อของชมรมฟุตบอล (Football Association)
FM(abbr) ระบบความถี่ของวิทยุ (คำย่อของ frequency modulation)
FY(abbr) คำย่อของ fiscal year (ปีงบประมาณหรือรอบหนึ่งปีของการเก็บภาษี), Syn. financial year
fy(suf) ทำ
F2F(abbr) คำย่อของ face-to-face (ใช้ในการเขียน e-mail)
fab(adj) ดีมาก (คำสแลง), See also: ยอดเยี่ยม, Syn. marvellous, fabulous, wonderful
fad(abbr) แฟชั่นสมัยนิยม, Syn. craze, fashion, crank

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
f-stop(เอฟ'สทอพ') n. ความกว้างของม่านปิดเลนส์กล้องถ่ายรูป
f.o.b.abbr. free on board ไม่คิดค่าส่งสินค้าลงเรือ (ขึ้นรถหรือเครื่องบิน) , ส่งถึงท่า
fa(ฟา) เสียงที่4ของเสียงดนตรี
fab(แฟป) adj. ไม่น่าเชื่อ, มหัศจรรย์
fable(เฟ'เบิล) n. นิทานสั้น, นิทาน, ชาดก, ความเท็จ v. เล่านิทาน, โกหก., See also: fabler n.
fabled(เฟ' เบิลดฺ) adj. ซึ่งไม่มีตัวตน, เกี่ยวกับนิทาน
fabric(แฟบ'ริค) n. สิ่งทอ, ผ้า, โครงสร้าง, ตัวอาคาร, วิธีการสร้าง
fabricant(แฟบ' ระคันทฺ) n. ผู้ผลิต, ผู้สร้าง
fabricate(แฟบ'ระเคท) vt. ประดิษฐ์, คิดค้น, ปลอม, ปลอมแปลง, เสกสรร, ทอ., See also: fabricative adj. fabricator n.
fabrication(แฟบระเค'เชิน) n. การประดิษฐ์, การคิดค้น, การปลอมขึ้น, เรื่องที่เสกสรรขึ้นมา, Syn. deceit

English-Thai: Nontri Dictionary
fable(n) นิทาน, นิยาย, ชาดก, เรื่องโกหก, ความเท็จ
fable(vi, vt) เล่านิทาน, เล่านิยาย, พูดโกหก, พูดเท็จ, ปั้นน้ำเป็นตัว, แต่งเรื่องขึ้น
fabric(n) องค์ประกอบ, สิ่งทอ, ผ้า, โครงสร้าง, ตัวตึก
fabrication(n) ประดิษฐกรรม, การสร้าง, การประดิษฐ์, การคิดค้น
fabulous(adj) เกี่ยวกับนิยาย, ซึ่งคิดขึ้น, ไม่น่าเชื่อถือ, ไม่น่าเป็นไปได้
facade(n) หน้าตึก, ส่วนหน้า, ลักษณะภายนอก
face(n) หน้า, โฉมหน้า, ผิวหน้า, ชื่อเสียง, การเผชิญหน้า
face(vt) เผชิญหน้า, หันหน้าไปทาง, หงาย(ไพ่), เหลียว, ฉาบ
facet(n) ด้าน, เหลี่ยมเพชรพลอย, แง่ปัญหา
facetious(adj) ชอบคุยสนุก, ทะเล้น, ตลก, ขบขัน, ชอบเล่นตลก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
F layerชั้นบรรยากาศเอฟ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
F link; fully associated signalingการเชื่อมโยงเต็มรูปแบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
F type connectorข้อต่อแบบเอฟ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Fête galanteภาพรื่นรมย์หรูหรา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Führer (G.); Fuehrerฟือเรอร์, ผู้นำประเทศ (ของเยอรมันในสมัยนาซี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
f-chartแผนภูมิเอฟ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
F-head engineเครื่องยนต์แบบหัวรูปตัวเอฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
F-regionบริเวณบรรยากาศเอฟ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
f.a.s. (free alongside ship)ส่งถึงข้างเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
F.B.I. (Federal Bureau of Investigation)สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fฟารัด, สัญลักษณ์ของหน่วยความจุไฟฟ้า ดู farad [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
F 16 (Jet fighter plane)เอฟ 16 (เครื่องบินไอพ่นสำหรับต่อสู้) [TU Subject Heading]
F/Mเอฟ ต่อ เอม, Example: ดู Food to Microorganism Ration [สิ่งแวดล้อม]
Fabian Society (Great Britain)ขบวนการเฟเบียน [TU Subject Heading]
Fableนิทานคติธรรม, Example: นิทานอีสป มีต้นกำเนิดอยู่ที่อาณาจักรกรีกโบราณ ซึ่งเจ้าของเรื่องเล่าอันสุดแสนสนุกไม่ใช่นักปราชญ์แต่เป็นทาสที่ไร้การ ศึกษาแต่เปี่ยมไปด้วยเชาวน์ปัญญาต่างหากและชื่อของเขาคือ อีสป ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนิทานอีสปนั่นเอง <p>อีสปเป็นชายผิวสีชาวแอฟริกาที่มีชีวิตอยู่ในนครรัฐกรีกและต้องการทำมาหากิน โดยการขายตัวเป็นทาส แต่โชคร้ายที่รูปร่างหน้าตาของเขาไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานที่พิจารณา คนที่มีความสามารถด้านการต่อสู้เป็นหลัก แต่พระเจ้ากลับประทานมันสมองอันเลอเลิศให้แก่อีสปเป็นการตอบแทน เขาจึงหันมาใช้สติปัญญาในการหาเลี้ยงชีพแทนการใช้กำลัง สุดท้ายแล้วอีสปก็สามารถเอาชนะใจคนกรีกได้ ด้วยการเล่าเรื่องธรรมดาๆ แต่สอดแทรกด้วยปรัชญา แง่คิด และคติสอนใจต่างๆ ซึ่งเมื่อใครได้ฟังก็สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ อีกทั้งยังนำคติสอนใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันของ ตัวเองได้ด้วย <p>ลักษณะเด่นอีกอย่งหนึ่งของเรื่องราวจากอีสปก็คือ เขาจะใช้ตัวละครที่เป็นสิงสาราสัตว์ทั่วไป เช่น หมาป่ากับลูกแกะ, สุนัขกับเงา, ราชสีห์กับหนู หรือ สุนัขจิ้งจอกกับกา เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fablesนิทานสอนใจ [TU Subject Heading]
Fables, Chineseนิทานสอนใจจีน [TU Subject Heading]
Fables, Thaiนิทานสอนใจไทย [TU Subject Heading]
Fabric flowersดอกไม้ผ้า [TU Subject Heading]
Fabric shopsร้านขายผ้า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fabricate[แฟบ'บริเคท] (vt) ประดิษฐ์แก้ไขเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง Example: It remains unknown to what extent the surviving record may represent the fabrications of corrupt court officials or her own possible fabrications to protect state secrets. (Source: Wikipedia.org)
Fabrication(jargon) การแปรรูปโลหะ
fabricator[manufacturer] (n) ผู้ผลิต, See also: fabricate
facade(n) คราบ
Face paintลักษณะของการนำสีมาทาหน้าให้เหมือนกับชาวป่า หรือ ชาวเผ่าโบราญ
face, mask(n) หน้า, หน้ากาก
facepalm[เฟซ'ปาล์ม] (vt) เอามือก่ายหน้าผากแสดงอาการผิดหวัง
facility management(n, name, org) การบริหารทรัพยากรอาคาร
facility management(n, name, org) การบริหารทรัพยากรอาคาร
factor(n) ผู้แทนค้าต่าง

WordNet (3.0)
F(n) the 6th letter of the Roman alphabet
fa(n) the syllable naming the fourth (subdominant) note of the diatonic scale in solmization
Faberge(n) Russian goldsmith noted for creating a series of jeweled and enameled Easter eggs for European royalty (1846-1920), Syn. Peter Carl Faberge
Fabian(n) a member of the Fabian Society in Britain
Fabian(adj) of or relating to Fabianism
fabian(adj) using cautious slow strategy to wear down opposition; avoiding direct confrontation
Fabiana(n) genus of South and Central American heathlike evergreen shrubs, Syn. genus Fabiana
Fabianism(n) socialism to be established by gradual reforms within the law
fable(n) a short moral story (often with animal characters), Syn. parable, apologue, allegory
fabled(adj) celebrated in fable or legend, Syn. legendary

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
F

1. F is the sixth letter of the English alphabet, and a nonvocal consonant. Its form and sound are from the Latin. The Latin borrowed the form from the Greek digamma &unr_;, which probably had the value of English w consonant. The form and value of Greek letter came from the Phœnician, the ultimate source being probably Egyptian. Etymologically f is most closely related to p, k, v, and b; as in E. five, Gr. pe`nte; E. wolf, L. lupus, Gr. ly`kos; E. fox, vixen ; fragile, break; fruit, brook, v. t.; E. bear, L. ferre. See Guide to Pronunciation, §§ 178, 179, 188, 198, 230. [ 1913 Webster ]

2. (Mus.) The name of the fourth tone of the model scale, or scale of C. F sharp (F ♯) is a tone intermediate between F and G. [ 1913 Webster ]


F clef, the bass clef. See under Clef.
[ 1913 Webster ]

Fa

n. [ It. ] (Mus.) (a) A syllable applied to the fourth tone of the diatonic scale in solmization. (b) The tone F. [ 1913 Webster ]

fab

adj. [ shortened form of fabulous. ] extremely pleasing. [ Colloq. ]
Syn. -- fabulous. [ WordNet 1.5 ]

Fabaceae

prop. n. A large natural family of trees, shrubs, vines, and herbs bearing bean pods; divided for convenience into the subfamilies Caesalpiniacea; Mimosaceae; Papilionaceae.
Syn. -- Leguminosae, family Leguminosae, family Fabaceae, legume family, pea family. [ WordNet 1.5 ]

Fabaceous

a. [ L. fabaceus, fr. faba bean. ] Having the nature of a bean; like a bean. [ 1913 Webster ]

Fabella

‖n.; pl. Fabellae [ NL., dim. of L. faba a bean. ] (Anat.) One of the small sesamoid bones situated behind the condyles of the femur, in some mammals. [ 1913 Webster ]

Fabian

a. [ L. Fabianus, Fabius, belonging to Fabius. ] Of, pertaining to, or in the manner of, the Roman general, Quintus Fabius Maximus Verrucosus; cautious; dilatory; avoiding a decisive contest. [ 1913 Webster ]


Fabian policy, a policy like that of Fabius Maximus, who, by carefully avoiding decisive contests, foiled Hannibal, harassing his army by marches, countermarches, and ambuscades; a policy of delays and cautions.
[ 1913 Webster ]

Fabian

a. 1. Of or pertaining to the Roman gens Fabia. [ Webster 1913 Suppl. ]

2. Designating, or pertaining to, a society of socialists, organized in England in 1884 to spread socialistic principles gradually without violent agitation.

The Fabian Society proposes then to conquer by delay; to carry its programme, not by a hasty rush, but through the slower, but, as it thinks, surer methods of patient discussion, exposition, and political action. William Clarke. [ Webster 1913 Suppl. ]

Fabian

n. A member of, or sympathizer with, the Fabian Society. [ Webster 1913 Suppl. ]

Fabiana

n. a genus of South and Central American heathlike evergreen shrubs.
Syn. -- genus Fabiana. [ WordNet 1.5 ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
F...เอะ.. Episode #1.1 (2009)
F-15 Eagle, pulling about four Gs.เครื่อง F-15 Eagle เร่งถึงระดับ 4 Gs. Squeeze (1993)
51 "F." All the way back.51 เอฟ ท้ายเครื่องเลยค่ะ Junior (1994)
- Did it involve the "F" word?- มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ "F" คำ? Pulp Fiction (1994)
E, F, G, H, I, Jอั เอฟ จี เอช ไอ เจ Yellow Submarine (1968)
F G, H, I, Jอี เอฟ จี เอช, ไอ เจ Yellow Submarine (1968)
Paris calling flight F-BDXY. Paris calling flight F-BDXY.ปารีสเรียกเที่ยวบินเอฟ-บีดีเอ็กซ์วาย The Little Prince (1974)
F-BDXY to Paris. Ground speed: 1 -9-0.เอฟ-บีดีเอ็กซ์วายเรียกปารีส ความเร็วภาคพื้นดิน 190 The Little Prince (1974)
- Paris calling flight F-BDXY. Detail location. Repeat, detail location.ปารีสเรียกเที่ยวบินเอฟ-บีดีเอ็กซ์วาย แจ้งตำแหน่งด้วย The Little Prince (1974)
Paris calling flight F-BDXY.ปารีสเรียกเที่ยวบินเอฟ-บีดีเอ็กซ์วาย The Little Prince (1974)
Are you there, F-BDXY? Where are you?คุณฟังอยู่รึเปล่า เอฟ-บีดีเอ็กซ์วาย คุณอยู่ที่ไหน The Little Prince (1974)
You f...ไอ้เหี้ย! Day of the Dead (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
f$100 will cover all your expenses for the trip.
f1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
f1. Finely chop the chicken breast meat.
f3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
f400 million people speak English as their first language.
f4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
f60, 000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
f80% of all English words come from other languages.
f82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
fA 10% tax will be withheld from the payment to you.
fA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
fA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดฟัน(v) fill teeth, Example: บริการทันตสาธารณสุขเบื้องต้นที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด คือ ให้บริการรักษาเบื้องต้น โดยการใช้ยา ใส่ยาแก้ปวด อุดฟันชั่วคราว และขูดหินปูน, Thai Definition: ทำให้ฟันหายเป็นรู
คำพิพากษาถึงที่สุด(n) final judgment, Example: ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าการสมรสของบุคคลคู่นี้ เป็นโมฆะแล้ว, Thai Definition: คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลในประเด็นแห่งคดีที่ฟ้องต่อศาล ซึ่งเป็นคำตัดสินสุดท้าย ไม่มีผู้ใดร้องเรียนได้
เพื่อประโยชน์ของ(v) for the benefit of, Example: ทหารเหล่านี้ได้ต้อนบังคับให้ชาวบ้านโยกย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของโครงการท่อส่งก๊าซ
ริบทรัพย์สิน(v) forfeiture of property, Syn. ยึดทรัพย์สิน, Ant. คืนทรัพย์สิน, Example: โทษอาญาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน, Thai Definition: รวบเอาทรัพย์สินมาเสียหมดโดยพลการหรือโดยอำนาจกฎหมาย
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน(n) fundamental rights and freedoms, Example: สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิด ไม่มีใครพรากจากตัวมนุษย์ได้
ความเข้มแข็ง(n) strength, See also: force, power, Syn. ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, Ant. ความอ่อนแอ, Example: การเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างแข็งขันขององค์กรเอกชนสะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มพลังประชาธิปไตยในสังคมไทยที่จะแสดงบทบาททางการเมือง
ความเด่นดัง(n) fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
ความอ่อนแอ(n) weakness, See also: frailty, infirmity, debility, Ant. ความเข้มแข็ง, Example: เธอใช้หลังมือป้ายน้ำตาก่อนที่มันจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอในใจของเธอ, Thai Definition: ไม่เข้มแข็ง
ความอ่อนแอ(n) weakness, See also: failure, defect, failing, debility, frailty, Ant. ความแข็งแรง, Example: ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราจะประสบปัญหาหลายประการในการดำรงชีวิตเช่น ปัญหาในด้านความเชื่องช้าและความอ่อนแอของร่างกายและปัญหาเรื่องสายตา, Thai Definition: ไม่แข็งแรง
ภิกขุนี(n) female Buddhist monk, See also: Buddhist nun, Syn. ภิกษุณี, Ant. ภิกขุ, ภิกษุ, Count Unit: รูป, Thai Definition: หญิงที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[ā] (n) EN: uncle ; aunt  FR: oncle [ m ] ; tante [ f ]
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
อาชาน[āchān] (n) EN: birth ; family
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)
อาชีพ[āchīp] (adj) EN: professional  FR: professionnel
อาชีพอิสระ[āchīp itsara] (n, exp) EN: freelance  FR: indépendant [ m ]
อาชีพในอนาคต[āchīp nai anākhot] (n, exp) EN: future career  FR: carrière future [ f ]
อาชีพนิยม[āchīpniyom] (n) EN: professionalism  FR: professionnalisme [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
f
f.
fe
fi
fi
fm
fs
fs
fu
f'd

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
F
f
fi
FA
FM
FO
Fr
fa
ft
F's

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, / ] from; to obey; to observe; to follow; surname Cong #49 [Add to Longdo]
发展[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ,   /  ] development; growth; to develop; to grow; to expand #73 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, / ] furniture; tool #92 [Add to Longdo]
不是[bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙,  ] fault; blame #114 [Add to Longdo]
[fēn, ㄈㄣ, ] to divide; to separate; to allocate; to distinguish (good and bad); part or subdivision; fraction; one tenth (of certain units); unit of length equivalent to 0.33 cm; minute #141 [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, ] part #141 [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] finish; complete; accomplish; become; turn into; win; succeed; one tenth; surname Cheng #170 [Add to Longdo]
发现[fā xiàn, ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ,   /  ] to find; to discover #172 [Add to Longdo]
还有[hái yǒu, ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ,   /  ] furthermore; in addition; still; also #185 [Add to Longdo]
方面[fāng miàn, ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ,  ] respect; aspect; field; side #201 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
太る[ふとる, futoru] TH: อ้วนขึ้น  EN: to grow fat (stout, plump)
振り返る[ふりかえる, furikaeru] TH: หันกลับ  EN: to turn head
振り返る[ふりかえる, furikaeru] TH: หันหลัง  EN: to look over one's shoulder
振り返る[ふりかえる, furikaeru] TH: มองย้อนหลังไปในอดีต  EN: to look back
拭く[ふく, fuku] TH: เช็ด  EN: to wipe
風雲[ふううん, fuuun] TH: เมฆลม  EN: winds and clouds
風雲[ふううん, fuuun] TH: สภาวการณ์  EN: situation
風雲[ふううん, fuuun] TH: เหตุการณ์หรือเรื่องราว  EN: state of affairs
不十分[ふじゅうぶん, fujuubun] TH: ไม่เพียงพอ
二つ[ふたつ, futatsu] TH: สอง อัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Fachhochschule(n) |die, pl. Fachhochschulen| มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนด้านปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิที่เทียบเท่าปริญญาตรีที่เมืองไทย ในขณะที่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป (Universität)จะได้วุฒิที่เทียบเท่ากับปริญญาโท
Fachoberschule(n) |die, pl.Fachoberschulen| สถาบันวิชาชีพ, สถานศึกษาด้านอาชีพหรือโรงเรียนอาชีวะซึ่งเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมปลาย จบไปได้ประกาศนียบัตรเป็น Fachhochschulreife
Fachwerkhaus(n) |das, pl. Fachwerkhäuser| บ้านสมัยเก่าที่มีการสร้างโครงของบ้านทั้งหลังขึ้นมาก่อน(รวมทั้งหลังคา)ส่วนใหญ่ด้วยไม้ แล้วค่อยบรรจุส่วนผนังที่เหลือด้วยวัสดุอื่น ซึ่งต่างจากการสร้างบ้านโดยทั่วไปในสมัยนี้ที่ผนังเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร
Image:
Faden(n) |der, pl. Fäden| ด้าย
Fahndung(n) |die, pl. Fahndungen| การตามล่าตัวผู้ร้าย, การตามล่าอาชญากร เช่น Fahndung von Haus zu Haus การค้นหาทุกประตูเรือน
Fähre(n) |die, pl. Fähren| เรือใหญ่ข้ามฟาก
fahren(vt) |fuhr, hat gefahren, +A| ขับหรือขี่(รถหรือรถจักรยาน) เช่น Er hat das Auto in die Garage gefahren. ซึ่งเท่ากับ Er ist mit dem Auto in die Garage gefahren.
Fahrrad(n) |das, pl. Fahrräder| จักรยาน
Fahrradschlauch(n) |der, pl. Fahrradschläuche| ยางในของรถจักรยาน
Fahrstuhl(n) |der, pl. Fahrstühle| ลิฟท์, Syn. der Aufzug

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fagot(n) บาสซูน (เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง อยู่ในประเภทเครื่องเป่าลมไม้ ให้เสียงต่ำ), See also: Fagotte
Fahrkarte(n) ตั๋ว
Fahrradจักรยาน
fahrrad { n }(n) จักรยาน, Syn. velo
fernsehenโทรทัศน์
Fertigware { f }สินค้าสำเร็จรูป สินค้าพร้อมส่ง, Syn. finished product
Feuerlöcher(n) เครื่องดับเพลิง, Syn. fire extinguisher
Fiasko { n }; Pleite { f }[ฟี-เอิส-โก] [ N ] ความล้มเหลวอย่างมาก , ความล่มจม, สิ่งที่ทำให้อัปยศ , disaster; misfortune, Syn. Fiasco
Filtration { f } | Filtrationen { pl }การหมักและซึมผ่าน
flink { adv }ว่องไว, รวดเร็ว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fleißigstudious [Add to Longdo]
Freibriefe { pl }charters [Add to Longdo]
Führer { m }führer [Add to Longdo]
Futter { n }chows [Add to Longdo]
Futter { n }provender [Add to Longdo]
feierlicher Abschluss (im Seniorjahr der High School)prom night [Add to Longdo]
freie Ankerstrecke { f }unbonded length of anchor; boundless length of anchor [Add to Longdo]
Ferien auf dem Bauernhofagrotourism [Add to Longdo]
für etw. ohne Belang seinto be extraneous to sth. [Add to Longdo]
für etw. ohne Belang seinto be of no importance for sth. [Add to Longdo]
fundierte Branchenkenntnisseprofound knowledge of the trade [Add to Longdo]
Feier der angehenden Braut mit ihren Freundinnenhen weekend [ Br. ] [Add to Longdo]
Frontlader-Brennofen { m }front loading kiln [Add to Longdo]
feine Dame; feiner Herr | die feinen Leuteswell | the swells [Add to Longdo]
Friedensdividende { f }peace dividend [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
façon[ฟาซง] (n) |f| ฝีมือ, แบบ, วีธี, การทำ, พิธีรีตอง, เจ้าชู้ เช่น Mon épouse a fait cela de façon magistrale. Nous sommes très très heureux.
faire de l'auto-stopโบกรถให้หยุด
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล
faire de l'oeil à qqn(phrase) ขยิบตาให้
faire de la danse(vt) เต้นรำ
Image:
faire de la monnaie(phrase) แลกเหรียญ, แลกเงิน
faire de la musique(vt) เล่นดนตรี
Image:
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, Syn. nager à la piscine
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
forget(adj) ลืม
frech; unverschämt { adv }[ca y est de retour] (n, vi, vt, modal, ver) ca y est de retour
fromage[fromage] (n) เนย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) #2 [Add to Longdo]
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ねん, nen] (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years #5 [Add to Longdo]
年(P);歳[とし, toshi] (n-adv, n) (1) (年 only) year; (n) (2) many years; (suf, n) (3) age; (n-adv, n) (4) past one's prime; old age; (P) #5 [Add to Longdo]
年;歳[とせ, tose] (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) #5 [Add to Longdo]
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]
[te] (aux) (で after certain verb forms) (See で・5) indicates continuing action #9 [Add to Longdo]
[to] (prt, conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) #10 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic [Add to Longdo]
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
けた移動[けたいどう, ketaidou] shift [Add to Longdo]
けた送り[けたおくり, ketaokuri] shift [Add to Longdo]
ちらつき[ちらつき, chiratsuki] flicker [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お絞り[おしぼり, oshibori] feuchtes_Erfrischungstuch [Add to Longdo]
一貫[いっかん, ikkan] Folgerichtigkeit, Konsequenz [Add to Longdo]
七五三[しちごさん, shichigosan] Festtag_fuer 3-, 5-und 7jaehr.Kinder [Add to Longdo]
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] Fuellfederhalter [Add to Longdo]
上達[じょうたつ, joutatsu] Fortschritt(e) [Add to Longdo]
[ふ, fu] (Praefix [Add to Longdo]
[ふ, fu] (Praefix [Add to Longdo]
不便[ふべん, fuben] unbequem, unpraktisch [Add to Longdo]
不信[ふしん, fushin] Untreue, Misstrauen, Unglaube [Add to Longdo]
不倫[ふりん, furin] unsittlich, unmoralisch [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top