ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expressions

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expressions-, *expressions*, expression
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Expressionsการแสดงความคิด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I like to think they were singing about something so beautiful, it can't be expressed in words... and makes your heart ache because of it.ผมชอบที่จะคิดว่าพวกเขากำลังร้องเพลงเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อความสวยงามก็ไม่สามารถแสดงในคำ ... และทำให้อาการปวดหัวใจของคุณเพราะมัน The Shawshank Redemption (1994)
- It's an expression.- เป็นคำพังเพย The One with the Sonogram at the End (1994)
Well, you're not a very easy subject to sketch. Your... Your expression keeps changing all the time.แหม ก็คุณไม่เหมาะเป็นแบบให้วาดนี่คะ สีหน้าท่าทางคุณเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา Rebecca (1940)
You know, old boy, I have a strong feeling that before the day's out, somebody's going to make use of that rather expressive, though somewhat old-fashioned term, "foul play. "รู้มั้ยฉันสังหรณ์ใจว่าก่อนที่จะหมดวัน จะมีบางคนใช้สํานวนที่สื่อความหมาย... ซึ่งถึงแม้จะโบราณที่เรียกว่า 'เล่นตุกติก' Rebecca (1940)
I guess it's just they have peculiar ways of expressing themselves.ผมคิดว่ามันเป็นเพียงแค่พวกเขามีวิธีการที่แปลกประหลาดของการแสดงตัวเอง 12 Angry Men (1957)
Not only was it authentic frontier gibberish it expressed a courage little seen in this day and age!ไม่เพียงคำพูดพิสดารพันลุึก... ...และยังแสดงให้เห็นถึงความกล้า Blazing Saddles (1974)
Now everyone be quiet whilst we listen to Harriet van Johnson, our esteemed schoolmarm as she reads a telegram that she herself has composed to the governor expressing our feelings about the new sheriff.ทุกคนเงียบ ...แล้วฟังแฮเรียต แวน จอห์นสัน คุณครูของเรา... ...เธอจะอ่านโทรเลขที่เธอแต่งถึงผู้ว่าฯ... Blazing Saddles (1974)
"... wish to express our extreme displeasure...อยากบอกถึงความไม่พอใจสุดซึ้ง Blazing Saddles (1974)
I can't find the words to truly express my joy at the rekindling of our association.ผมบรรยายไม่ถูกเลย ว่าดีใจแค่ไหน ...ที่เราจะได้ร่วมงานกันอีก Blazing Saddles (1974)
Excellency, the expression is not to be found in Baudelaire but in Nietzsche's The Genealogy of Morals...ขัดจังหวะ Nietzsche ' s The การลำดับศักดิ์ของวงค์ตระกูลของศีลธรรม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
That's just an expression.เป็นแค่คำพูดเท่านั้น Oh, God! (1977)
We'll be all right if we can just get back on the express way.เราจะไม่เป็นอะไรถ้าเราสามารถกลับสู่ทางด่วนได้ The Blues Brothers (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expressionsAs to onomatopoetic expressions, we find interesting examples in Hopi.
expressionsDoes ALC's web site include an archive of English expressions?
expressionsEnglish is a language abounding in idiomatic expressions.
expressionsExpressions and smiles change like that just from applying rouge and lipstick.
expressionsThe dog has various facial expressions.
expressionsThe Japanese language has honorific expressions.
expressionsThere are a lot of expressions used by English people.
expressionsThere have always been fashionable faces and expressions which marked an epoch.
expressionsWe look at the expressions they use.
expressionsWrite two expressions that are followed by either count or non-count nouns in conversation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราชาศัพท์[rāchāsap] (n) EN: royal terms of reverence ; royal language  FR: langage royal [ m ] ; expressions révérencieuses envers la famille royale
ติดศัพท์[titsap] (v) EN: get stuck on a word ; do not know the meaning of a word ; be unable to understand the meaning of a word ; use difficult words/expressions

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
expressions

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expressions

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[よう, you] (n, suf) (1) (pol) Mr, Mrs or Ms; (2) (See お粗末さまでした) used (gen. in fixed expressions) to make words more polite; (3) manner; kind; appearance; (P) #945 [Add to Longdo]
カルノー図[カルノーず, karuno-zu] (n) Karnaugh map; Karnaugh diagram (for mapping Boolean expressions) [Add to Longdo]
感情表現[かんじょうひょうげん, kanjouhyougen] (n) expressing emotion; drawing facial expressions [Add to Longdo]
中二病;厨二病[ちゅうにびょう, chuunibyou] (n) (sl) humorous way of characterising certain expressions or behaviors that are characteristic of teenagers (lit [Add to Longdo]
努努;夢夢;努々;夢々[ゆめゆめ, yumeyume] (adv) (1) (努努, 努々 only) (usu. in expressions of prohibition) certainly; absolutely; (2) (usu. with negative verb forms) (not even) a little bit; (3) diligently; (n) (4) (夢夢, 夢々 only) dreams [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top