ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emulsion

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emulsion-, *emulsion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emulsion(n) ของเหลวชนิดหนึ่งผสมกับของเหลวอีกชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emulsion(อิมัล'เชิน) n. ส่วนผสมของของเหลวสองชนิดที่ไม่ละลายเข้ากัน, ยาน้ำนม., See also: emulsive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
emulsion(n) ของเหลวคล้ายนม, น้ำมันผสมน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emulsion tubeท่อผสม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emulsionอิมัลชัน, Example: การนำเอาสารละลายตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป ซึ่งปกติไม่ผสมกัน เช่น น้ำกับน้ำมัน มาผสมกันโดยการปั่นอย่างรุนแรง หรือโดยใช้สารอิมัลชัน ซึ่งจะปรับสภาพแรงตึงผิวของหยดน้ำหรือสารนั้น ๆ ให้มารวมกันได้ [สิ่งแวดล้อม]
emulsionอิมัลชัน, คอลลอยด์ชนิดหนึ่ง ซึ่งอนุภาคที่กระจายและตัวกลางของการกระจายเป็นของเหลว  เช่น น้ำนม เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Emulsion Baseยาพื้นอิมัลชั่น, ยาพื้นชนิดอิมัลชัน [การแพทย์]
Emulsion Matrixอิมัลชั่นเมทริคซ์ [การแพทย์]
Emulsion Nucleusอิมัลชั่นนิวเคลียส [การแพทย์]
Emulsion paintสีอิมัลชั่น [TU Subject Heading]
Emulsionsสารแขวนตะกอน [TU Subject Heading]
Emulsionsยาแขวนตะกอน, อีมัลชัน, สาร, อีมัลชั่น, อิมัลชั่น, สารละลายแขวนลอยน้ำมัน, ชิ้นส่วนของของเหลวแขวนลอยอยู่ในของเหลวอีกชนิด, ยาอิมัลชัน [การแพทย์]
Emulsions (Pharmacy)สารแขวนตะกอน (เภสัชกรรม) [TU Subject Heading]
Emulsions, Chromaticอิมัลชั่นโครมาติก [การแพทย์]

WordNet (3.0)
emulsion(n) (chemistry) a colloid in which both phases are liquids
emulsion(n) a light-sensitive coating on paper or film; consists of fine grains of silver bromide suspended in a gelatin, Syn. photographic emulsion

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Emulsion

n. [ From L. emulgere, emulsum: cf. F. émulsion. See Emulge. ] Any liquid preparation of a color and consistency resembling milk; as: (a) In pharmacy, an extract of seeds, or a mixture of oil and water united by a mucilaginous substance. (b) In photography, a liquid preparation of collodion holding salt of silver, used in the photographic process. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Man ] Take the round sheet of tin, dip it in soap emulsion.เอาดีบุกแผ่นกลมๆ... จุ่มน้ำยาเคลือบ... Schindler's List (1993)
I know I said my image couldn't be captured, but that was back in the days of silver emulsion and film.ผมรู้ ผมบอกว่าผมไม่สามารถถ่ายรูปติด แต่นั่นมันสมัยที่ใช้ฟิล์ม และน้ำยาล้างฟิล์มเป็นแร่เงิน Out of the Past (2007)
Now, our Whitening Emulsion...c.bg_transparentแล้วก็ ครีมปรับผิวขาว... /c.bg_transparent Episode #1.7 (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิมัลชัน(n) emulsion, Thai Definition: สารผสมที่ประกอบด้วยของเหลวต่างชนิดกันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ผสมกันอยู่ในลักษณะซึ่งของเหลวชนิดหนึ่งเป็นอย่างน้อยอยู่ในสภาพเป็นเม็ดเล็กๆ ลอยแผ่กระจายทั่วโดยสม่ำเสมอ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิมัลชัน[imalchan] (n) EN: emulsion  FR: émulsion [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
emulsion

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emulsion
emulsions

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乳剂[rǔ jì, ㄖㄨˇ ㄐㄧˋ,   /  ] emulsion #40,460 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dispersionsfarbe { f }emulsion paint [Add to Longdo]
Emulsion { f } | Emulsionen { pl }emulsion | emulsions [Add to Longdo]
Emulsionsfarbe { f }emulsion paint [Add to Longdo]
Emulsions-Spaltkolben { m }emulsion separating flask [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エマルジョン;エマルション;エマルジオン(ik)[emarujon ; emarushon ; emarujion (ik)] (n) emulsion [Add to Longdo]
エマルジョンレーザー記憶装置[エマルジョンレーザーきおくそうち, emarujonre-za-kiokusouchi] (n) { comp } emulsion laser storage [Add to Longdo]
エマルジョン塗料[エマルジョンとりょう, emarujon toryou] (n) emulsion paint [Add to Longdo]
エムルション[emurushon] (n) emulsion [Add to Longdo]
水性ペンキ[すいせいペンキ, suisei penki] (n) water-based paint; emulsion [Add to Longdo]
水性塗料[すいせいとりょう, suiseitoryou] (n) water-based paint; emulsion [Add to Longdo]
乳化重合[にゅうかじゅうごう, nyuukajuugou] (n) emulsion polymerization [Add to Longdo]
乳菓[にゅうか, nyuuka] (n) emulsion [Add to Longdo]
乳剤[にゅうざい, nyuuzai] (n) emulsion [Add to Longdo]
乳濁[にゅうだく, nyuudaku] (n) emulsion [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top