ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edge

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edge-, *edge*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
edgecuterKindly delete the photos.

English-Thai: Longdo Dictionary
EDGE(abbrev) EDGE (Enhanced Data Rate for Global Evolution) เป็นระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 2.75G ในเครือข่ายโทรศัพท์ คล้ายกับระบบ GPRS แต่มีความเร็วที่สูงกว่าคือที่ประมาณ 300 KB
cutting-edge(adj) ล้ำยุค, นำสมัย, ล้ำหน้า, ไฮเทค, See also: up-to-date, latest, fashionable, Syn. newest

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
edge(n) ขอบ, See also: ริม, เส้นขอบ, Syn. border, boundary, frontier
edge(n) ขอบหน้าผา
edge(vt) เขยิบ, See also: เคลื่อนที่ทีละน้อย
edge(vi) เขยิบ, See also: เคลื่อนที่ทีละน้อย
edge(n) คมมีด, Syn. blade
edge(n) ความแข็งแรง, See also: ความกระฉับกระเฉง, Syn. energy, vigor
edge(vt) ติดขอบ, See also: ใส่ขอบ
edge(vt) ทำให้คม, Syn. sharpen
edge in(phrv) พูดแทรก, See also: แทรก
edge in(phrv) เคลื่อนไปข้างหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edge(เอดจฺ) n. ขอบ, ริม, ข้าง, เขตแดน, สัน, ด้านคมของใบมีด, ความคม, เหลี่ยม, เนินเขา, หน้าผา, ข้อได้เปรียบ, ตำแหน่งที่ดีกว่า vt. ทำให้คม, ใส่ขอบให้, เคลื่อนไปทางข้าง, ค่อย ๆ เคลื่อนไปทางข้าง. vi. เคลื่อนไปข้างหน้า -Phr. (edge out เอาชนะทีละนิด, เล็ม) คำที่มีความหมายเหมือ
edge tooln. เครื่องมือตัดขอบ, เครื่องมือมีคม
edger(เอด'เจอะ) n. เครื่องทำขอบ, เครื่องมือทำรอยบนขอบ
edgewaysadj. ไปทางขอบ, หันริมหรือคมออกนอก
edgewiseadj. ไปทางขอบ, หันริมหรือคมออกนอก
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ, เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
double-edgedadj. ซึ่งมี2คม, ซึ่งมีความหมาย2นัย, ซึ่งมีจุดประสงค์2 อย่าง
dredge(เดรดจฺ) n. เรือขุดเลน, เครื่องตักตัวอย่าง vt. ขุดเลน, ขุดลอก, ลอก ตักตัวอย่างใต้พื้นน้ำ vt. โปรยด้วยผง, โปรยด้วยแป้ง, See also: dredger n.
fledge(เฟลดจฺ) vt. เลี้ยง (ลูกนก) จนบินได้, ประดับด้วยขนนก, ติดขนนกที่ลูกธนู. vi. มีขนยาวขึ้นสำหรับบิน
fledgeling(เฟลดจฺ'ลิง) n. ลูกนกที่เริ่มมีปีก, คนที่ไม่มีประสบการณ์, Syn. tyro

English-Thai: Nontri Dictionary
edge(n) ขอบ, ริม, ปาก, สัน, คมมีด, ข้าง, ความคม, เหลี่ยมเขา
edge(vt) หลบหลีก, เลี่ยง, เขยิบ, เคลื่อน, ทำให้คม
edgewise(adv) ด้านข้าง, ทางข้าง, ทางขวาง, หันด้านริมออก
acknowledge(vt) รับรอง, ยอมรับ, รับว่า
acknowledgement(n) การรับรอง, การยอมรับ, การรับ
dredge(n) เรือขุดเลน, เครื่องขุดทางน้ำไหล
fledge(vt) งอกขึ้น, ติดปีก, ติดขนนก
foreknowledge(n) การรู้ล่วงหน้า, ฌาณ, การเห็นการณ์ล่วงหน้า
FULL-full-fledged(adj) เต็มเปี่ยม, เพียบ, แปล้, เต็มที่, สุกงอม
hedge(n) รั้ว, แนวพุ่มไม้, สิ่งกีดขวาง, เครื่องล้อม, ขอบแดน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
edgeเส้นเชื่อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
edge๑. สัน, เส้นขอบ ๒. เส้นเชื่อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
edge coalสันชั้นถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
edge distanceระยะขอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
edge jointรอยต่อขอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
edge preparation; end preparationการเตรียมขอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
edge seamชั้นถ่านหินชัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
edge weldรอยเชื่อมขอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
edge-to-edge bite; edge-to-edge occlusion; end-to-end bite; end-to-end occlusionการสบแบบปลายฟันชนกัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
edge-to-edge occlusion; edge-to-edge bite; end-to-end bite; end-to-end occlusionการสบแบบปลายฟันชนกัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
edgeเส้นเชื่อม, เส้นที่เชื่อมระหว่างจุดยอดสองจุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Edgesด้าน, ขอบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I met him in a tree at the edge of the desert, not far from here.ผมเจอมันบนต้นไม้ ที่ริมทะเลทรายไม่ไกลจากที่นี่ The Little Prince (1974)
Beyond the edge of the barrels. Go to the end of the barrels, further out.ไปเเค่สุดเเนวถัง ไปอยู่ตรงสุดถัง ออกไปอีก Jaws (1975)
I've rented a summer house here right by the edge of the river.ฉันได้เช่าบ้านฤดูร้อนที่นี่ที่ติด แม่น้ำ I Spit on Your Grave (1978)
A headpiece like that one, except the edges were rougher.หมวกเกราะเหมือนอันนี้, ยกเว้นแต่ขอบมันกลมๆ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
See, I'm the closest thing to family that he has left, and that may be all the edge I need.ดูสิ ผมสิ่งที่ใกล้เคียงกับครอบครัวที่เขามี และนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ผมต้องการ First Blood (1982)
This is not the world, John, just the edge of it.นี้ไม่ได้เป็นโลกจอห์น, เพียงแค่ขอบของมัน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
we want people who are aggressive, who know how to go after that edge you need to survive.เราต้องการคนที่มีไหวพริบ เอาตัวรอดในยามคับขันได้ Spies Like Us (1985)
This sport, as we well know, is made up of athletes... who go to the edge and sometimes beyond, and it is why we believe... the next three days is going to be extremely competitive and exciting.กีฬาชนิดนี้ อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า มันเป็นกีฬาของ... คนที่เยี่ยมยอด หรืออาจจะเยี่ยมยอดที่สุด และนี่คือสิ่งที่เราเชื่อว่า... ใน 3 วันนี้ มันจะเป็นการแข่งขันที่ เข้มข้นและตื่นเต้นอย่างที่สุด Cool Runnings (1993)
Don't go past the edge of the tall weeds.อย่าเดินตัดผ่านขอบทุ่งหญ้า ที่สูงๆออกไปนะ Squeeze (1993)
But you are born on the edges of the kingdom of storms."'แต่เจ้าเกิดมาบนวีถีทาง ณ อาณาจักรแห่งพายุ Wild Reeds (1994)
"Trent stood at the edge of the rip...เทรนท์ยืนอยู่ที่ขอบของรอยฉีก In the Mouth of Madness (1994)
Right now, poised at the edge of the galaxy, Emperor Zurg... has been secretly building a weapon... with the destructive capacity to annihilate an entire planet!ตอนนี้ ความมั่นคงของ กาแลกซี่จะหายหมด จักรพรรดิ์ เซิร์ก... กำลังสร้างอาวุธลับ... ซึ่งมีพลังการทำลายมาก สามารถทำลายประตูทางเข้าดาวเคราะห์ได้! Toy Story (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
edgeA new shopping mall opened on the edge of town.
edgeA sharp tongue is the only edged tool that grows keener with constant use.
edgeDon't put the glass near the edge of the table.
edgeHe edged himself into our conversation.
edgeHe edged sideways through the crowd.
edgeHe had a slight edge on his opponent.
edgeHe has a slight edge on you.
edgeHer voice set my nerves on edge.
edgeHe's been feeling a little on edge recently.
edgeHe stood on the edge of the cliff.
edgeHe was edged out of office by a group of younger men.
edgeI'd get a soup plate and then slide the glass very carefully over to the edge of the table, and let the water run into the soup plate - it doesn't have to run onto the floor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ริมถนน(n) roadside, See also: edge of a road, Syn. ข้างถนน, Ant. กลางถนน, Example: ป้าพาหลานทั้งสองไปยืนดูขบวนเชิดสิงโตและแห่มังกรที่ริมถนน ด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยความสุข, Thai Definition: ด้านข้างของถนน
แง่(n) edge, See also: corner, border, Syn. ขอบ, สัน, Example: เดินระวังหน่อยนะเพราะว่าแง่หินบริเวณนี้คมมาก, Thai Definition: ส่วนที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นมุมหรือส่วนที่ยื่นออกมา เช่น แง่หิน แง่โต๊ะ
พนาลี(n) edge of a forest, See also: row of trees, Syn. แนวป่า, Example: ในพนาลี เป็นที่อยู่ของฝูงลิงน้อยใหญ่, Notes: (สันสกฤต)
ไพรที(n) edge of the roof, Syn. ขอบชายคา, Thai Definition: ที่สุดชายคาชั้นบนต่อกับชายคาชั้นล่าง
ลอยชาย(adv) edges floating, See also: edges flapping about, wear the loincloth with unrolled edges and not fastened up at the ba, Syn. ปล่อยชายผ้า, Example: หล่อนผัดหน้าขาว นุ่งผ้าหางกระรอกลอยชายไหวพะเยิบพะยาบตามจังหวะเดิน
ราวป่า(n) edge of a forest, See also: strip of woods, strip of forest, forest line, boundary of the jungle, Syn. แนวป่า, ชายป่า, ขอบป่า, Example: เสียงใบไม้ร่วงในราวป่าราวกับเสียงดนตรี
ชาย(n) edge, See also: fringe, border, rim, Syn. ปลาย, ริม, ส่วนล่าง, เชิง, Example: ชุดที่ชายกระโปรงยาวลากพื้น ผู้สวมใส่ต้องระวังไม่ให้สะดุดหกล้ม, Thai Definition: ส่วนริมหรือปลายของสิ่งของบางอย่าง, ส่วนที่สุดเขต
ชายกระโปรง(n) hem of a skirt, See also: edge of a skirt, Example: ชายกระโปรงของเธอยาวกรอมเท้า
ชายทุ่ง(n) edge of field, See also: boundary of field, Syn. ทุ่ง, Example: เราเดินเรื่อยๆ มาตามทางในป่าชายทุ่ง
ชายป่า(n) edge of forest, See also: fringe/border of a forest, Example: ควาญช้างมักจะให้ปล่อยช้างหาหญ้ากินเองแถวชายป่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวิชชา[awitchā] (n) EN: ignorance ; condition without knowledge  FR: ignorance [ f ]
ใบระกา[bairakā] (n) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)
ใบตอบรับ[bai tøprap] (n, exp) EN: acknowledgement
บัญชีแยกประเภท[banchī yaēk praphēt] (n, exp) EN: ledger  FR: grand-livre [ m ]
บนบาน[bonbān] (v) EN: vow ; pray ; take an oath ; pledge  FR: faire le voeu de
ชาย[chāi] (n) EN: edge ; end ; frindge ; rim  FR: bord [ m ] ; rive [ f ] ; bordure [ f ] ; lisière [ f ]
ชายป่า[chāi pā] (n, exp) EN: edge of forest  FR: lisière d'un bois [ f ]
ชนะอย่างหวุดหวิด[chana yāng wutwit] (v, exp) EN: edge out  FR: gagner sur le fil
เฉือนชนะ[cheūoen chana] (v, exp) EN: edge out  FR: gagner sur le fil
ดาบสองคม[dāp søng khom] (n, exp) EN: two-edged sword

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
edge
edged
edger
edges
edges
edgell
edgett
edgemon
edgerly
edgeway

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
edge
edged
edges
edgeways
edgewise

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
边缘[biān yuán, ㄅㄧㄢ ㄩㄢˊ,   /  ] edge; fringe; verge; brink; periphery; marginal; borderline #5,303 [Add to Longdo]
[rèn, ㄖㄣˋ, ] edge of blade #11,334 [Add to Longdo]
棱角[léng jiǎo, ㄌㄥˊ ㄐㄧㄠˇ,   /  ] edge and corner; protrusion; sharpness (of a protrusion); craggy; ridge corner #24,664 [Add to Longdo]
边沿[biān yán, ㄅㄧㄢ ㄧㄢˊ,  沿 /  沿] edge; fringe #36,779 [Add to Longdo]
擦边球[cā biān qiú, ㄘㄚ ㄅㄧㄢ ㄑㄧㄡˊ,    /   ] edge ball; touch ball #39,582 [Add to Longdo]
[fén, ㄈㄣˊ, ] edge of water #168,730 [Add to Longdo]
水边[shuǐ biān, ㄕㄨㄟˇ ㄅㄧㄢ,   /  ] edge of the water; shore or sea, lake or river; seashore [Add to Longdo]
沿儿[yán er, ㄧㄢˊ ㄦ˙, 沿  / 沿 ] edge (used directly after a noun, e.g. roadside 馬路沿兒|马路沿儿) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flanke { f } | abfallende Flanke | ansteigende Flankeedge | trailing edge | rising edge [Add to Longdo]
Flankendetektor { m }edge detector [Add to Longdo]
Flankenerkennung { f }edge detection [Add to Longdo]
Kante { f }; Zacke { f }; Ecke { f } | Kanten { pl }; Zacken { pl }; Ecken { pl }edge | edges [Add to Longdo]
Randblech { n }edge sheet [Add to Longdo]
Randkontakt { m } | Randkontakt { m } einer Platineedge contact; edge socket | edgeboard contact [Add to Longdo]
Randstecker { m } (einer Platine)edge connector [Add to Longdo]
Schneidzeug { n }edge tool [Add to Longdo]
Spaltenrand { m }edge of a column [Add to Longdo]
Straßenrand { m }edge of the road [Add to Longdo]
Vorteil { m } | jdm. einen Vorteil verschaffenedge | to give someone an edge [Add to Longdo]
Waldrand { m }edge of the woods; edge of the forest; woodside [Add to Longdo]
Bordsteinaufprall { m }edge climb [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[がく, gaku] (n) learning; scholarship; erudition; knowledge; (P) #242 [Add to Longdo]
[さい, sai] (n, n-suf) (1) (pronounced ぎわ when a suffix) edge; brink; verge; side; (2) time; moment of #307 [Add to Longdo]
評価[ひょうか, hyouka] (n) (1) valuation; estimation; assessment; evaluation; (vs) (2) to value; to assess; to estimate value; (3) to appreciate; to value highly; to acknowledge the value (of something); (P) #865 [Add to Longdo]
認定[にんてい, nintei] (n, vs) authorization; authorisation; acknowledgment; acknowledgement; certification; recognition; (P) #1,708 [Add to Longdo]
[つの, tsuno] (n) (1) corner (e.g. desk, pavement); (2) edge; (P) #1,734 [Add to Longdo]
剣(P);劒(oK);劍(oK)[けん(P);つるぎ, ken (P); tsurugi] (n) (1) sword (originally esp. a doubled-edged sword); sabre; saber; blade; (2) (けん only) bayonet; (3) (けん only) swordsmanship; (4) (けん only) stinger; ovipositor; dart; (P) #1,738 [Add to Longdo]
知識(P);智識[ちしき, chishiki] (n) knowledge; information; (P) #2,058 [Add to Longdo]
知;智[ち, chi] (n) (1) wisdom; (2) { Buddh } jnana (higher knowledge) #3,001 [Add to Longdo]
承認[しょうにん, shounin] (n, vs) recognition; acknowledgement; acknowledgment; approval; consent; agreement; (P) #3,044 [Add to Longdo]
[かたな(P);とう, katana (P); tou] (n) (1) (single-edged) sword; katana; (2) (arch) dagger; knife; (3) (とう only) (arch) scalpel; (P) #3,050 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィンドウ下限[ウィンドウかげん, uindou kagen] lower window edge [Add to Longdo]
ウィンドウ上限[ウィンドウじょうげん, uindou jougen] upper window edge [Add to Longdo]
右方端[うほうたん, uhoutan] right hand edge [Add to Longdo]
下端[かたん, katan] bottom edge [Add to Longdo]
基準縁[きじゅんえん, kijun'en] reference edge, guide edge [Add to Longdo]
後方端[こうほうたん, kouhoutan] trailing edge [Add to Longdo]
肯定応答[こうていおうとう, kouteioutou] acknowledge (ACK) [Add to Longdo]
左方端[さほうたん, sahoutan] left hand edge [Add to Longdo]
始端[したん, shitan] start edge [Add to Longdo]
実現された辺[じつげんされたへん, jitsugensaretahen] realized edge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Edge \Edge\ ([e^]j), n. [OE. eg, egge, AS. ecg; akin to OHG.
   ekka, G. ecke, Icel. & Sw. egg, Dan. eg, and to L. acies, Gr.
   'akh` point, Skr. a[,c]ri edge. [root]1. Cf. {Egg}, v. t.,
   {Eager}, {Ear} spike of corn, {Acute}.]
   1. The thin cutting side of the blade of an instrument; as,
    the edge of an ax, knife, sword, or scythe. Hence,
    (figuratively), That which cuts as an edge does, or wounds
    deeply, etc.
    [1913 Webster]
 
       He which hath the sharp sword with two edges. --Rev.
                          ii. 12.
    [1913 Webster]
 
       Slander,
       Whose edge is sharper than the sword. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Any sharp terminating border; a margin; a brink; extreme
    verge; as, the edge of a table, a precipice.
    [1913 Webster]
 
       Upon the edge of yonder coppice.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In worst extremes, and on the perilous edge
       Of battle.              --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Pursue even to the very edge of destruction. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. Sharpness; readiness or fitness to cut; keenness;
    intenseness of desire.
    [1913 Webster]
 
       The full edge of our indignation.   --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
       Death and persecution lose all the ill that they can
       have, if we do not set an edge upon them by our
       fears and by our vices.        --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. The border or part adjacent to the line of division; the
    beginning or early part; as, in the edge of evening. "On
    the edge of winter." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Edge joint} (Carp.), a joint formed by two edges making a
    corner.
 
   {Edge mill}, a crushing or grinding mill in which stones roll
    around on their edges, on a level circular bed; -- used
    for ore, and as an oil mill. Called also {Chilian mill}.
    
 
   {Edge molding} (Arch.), a molding whose section is made up of
    two curves meeting in an angle.
 
   {Edge plane}.
    (a) (Carp.) A plane for edging boards.
    (b) (Shoemaking) A plane for edging soles.
 
   {Edge play}, a kind of swordplay in which backswords or
    cutlasses are used, and the edge, rather than the point,
    is employed.
 
   {Edge rail}. (Railroad)
    (a) A rail set on edge; -- applied to a rail of more depth
      than width.
    (b) A guard rail by the side of the main rail at a switch.
      --Knight.
 
   {Edge railway}, a railway having the rails set on edge.
 
   {Edge stone}, a curbstone.
 
   {Edge tool}.
    (a) Any tool or instrument having a sharp edge intended
      for cutting.
    (b) A tool for forming or dressing an edge; an edging
      tool.
 
   {To be on edge},
    (a) to be eager, impatient, or anxious.
    (b) to be irritable or nervous.
 
   {on edge},
    (a) See {to be on edge}.
    (b) See {to set the teeth on edge}.
 
   {To set the teeth on edge},
    (a) to cause a disagreeable tingling sensation in the
      teeth, as by bringing acids into contact with them.
      [archaic] --Bacon.
    (b) to produce a disagreeable or unpleasant sensation; to
      annoy or repel; -- often used of sounds; as, the
      screeching of of the subway train wheels sets my teeth
      on edge.
      [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Edge \Edge\, v. t. [imp. & p. p. {Edged}; p. pr. & vb. n.
   {Edging}.]
   1. To furnish with an edge as a tool or weapon; to sharpen.
    [1913 Webster]
 
       To edge her champion's sword.     --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To shape or dress the edge of, as with a tool.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish with a fringe or border; as, to edge a dress;
    to edge a garden with box.
    [1913 Webster]
 
       Hills whose tops were edged with groves. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To make sharp or keen, figuratively; to incite; to
    exasperate; to goad; to urge or egg on. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       By such reasonings, the simple were blinded, and the
       malicious edged.           --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   5. To move by little and little or cautiously, as by pressing
    forward edgewise; as, edging their chairs forwards.
    --Locke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Edge \Edge\, v. i.
   1. To move sideways; to move gradually; as, edge along this
    way.
    [1913 Webster]
 
   2. To sail close to the wind.
    [1913 Webster]
 
       I must edge up on a point of wind.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {To edge away} or {To edge off} (Naut.), to increase the
    distance gradually from the shore, vessel, or other
    object.
 
   {To edge down} (Naut.), to approach by slow degrees, as when
    a sailing vessel approaches an object in an oblique
    direction from the windward.
 
   {To edge in}, to get in edgewise; to get in by degrees.
 
   {To edge in with}, as with a coast or vessel (Naut.), to
    advance gradually, but not directly, toward it.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 edge
   n 1: the boundary of a surface [syn: {edge}, {border}]
   2: a line determining the limits of an area [syn: {boundary},
     {edge}, {bound}]
   3: a sharp side formed by the intersection of two surfaces of an
     object; "he rounded the edges of the box"
   4: the attribute of urgency in tone of voice; "his voice had an
     edge to it" [syn: {edge}, {sharpness}]
   5: a slight competitive advantage; "he had an edge on the
     competition"
   6: the outside limit of an object or area or surface; a place
     farthest away from the center of something; "the edge of the
     leaf is wavy"; "she sat on the edge of the bed"; "the water's
     edge"
   v 1: advance slowly, as if by inches; "He edged towards the car"
      [syn: {edge}, {inch}]
   2: provide with a border or edge; "edge the tablecloth with
     embroidery" [syn: {border}, {edge}]
   3: lie adjacent to another or share a boundary; "Canada adjoins
     the U.S."; "England marches with Scotland" [syn: {border},
     {adjoin}, {edge}, {abut}, {march}, {butt}, {butt against},
     {butt on}]
   4: provide with an edge; "edge a blade"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EDGE
     Enhanced Data rate for GSM / Global Evolution (GSM,
 mobile-systems)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top