ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

download

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -download-, *download*, downloa
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
download(ดาวน์' โลด) n. การส่งข้อมูลหรือโปรแกรมจากระบบที่ใหญ่กว่าไปสู่ระบบที่เล็กกว่า, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ลงไปในหน่วยเก็บของไมโครคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ที่เล็กกว่า) หรือในบางกรณี อาจหมายถึงบรรจุคำสั่งลงไปในเครื่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
downloadบรรจุลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
downloadบรรจุลง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Downloadดาวน์โหลด [เทคโนโลยีการศึกษา]
Downloadดาวน์โหลด, Example: <p>คำว่า ดาวน์โหลด มีหลายความหมาย เช่น หมายถึง บรรจุลง การก๊อบปี้ การโอนย้ายข้อมูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากระบบที่ใหญ่สู่ระบบที่เล็กกว่า หรือบรรจุคำสั่งลงไปในเครื่อง ซึ่งโดยทั่วไป ดาวน์โหลดหมายถึงการรับไฟล์ และอัปโหลดหมายถึงการส่งไฟล์ <p>ลักษณะการดาวน์โหลด มีหลากหลายมาก ทั้งเรื่องการศึกษาและความบันเทิง เช่น ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดเพลง ดาวน์โหลดหนัง หรือดาวน์โหลดลงโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น ดาวน์โหลดริงโทน เป็นต้น <p>สำหรับในด้านห้องสมุด คำว่า ดาวน์โหลด ส่วนใหญ่หมายถึง การดาวน์โหลดบทความหรือเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) และ ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) โดยเฉพาะการดาวน์โหลดบทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และ ฐานข้อมูลออนไลน์ จำนวนครั้งในการดาวน์โหลด แสดงถึงสถิติการใช้ข้อมูล เป็นตัวชี้วัดความคุ้มค่าที่สำคัญในการจัดหาหรือบอกรับได้อีกวิธีหนึ่ง ที่ห้องสมุดใช้ในการติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลการใช้ต่อผู้บริหาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Downloadบรรจุลง, การส่งข้อมูลจากแม่ข่ายไปยังเครือข่าย <p>เขียนทับศัพท์เป็น ดาวน์โหลด [คอมพิวเตอร์]
Downloadingการบรรจุลง [TU Subject Heading]
Downloading of dataการบรรจุลงข้อมูล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Starck, download the files from the Event Horizon's computers.สตาร์ค ถ่ายข้อมูลจากอีเวนฮอร์ไรซั่น Event Horizon (1997)
I'm ready to download eXistenZ, by Antenna Research, into all of you.ฉันพร้อมดาวน์โหลดเอ็กซิสเทนส์ โดยเอนเทนน่าสู่พวกคุณทุกคนแล้ว eXistenZ (1999)
You're going to need these micro-pods to download your new identities.คุณอยากจะได้ไมโคร-พอด เพื่อดาวน์โหลด รูปพรรณใหม่แก่คุณ eXistenZ (1999)
I need a download to hot-wire a motorcycle.ฉันขอดาวโหลดการต่อสายตรงมอเตอร์ไซค์ The Matrix Reloaded (2003)
Can we just download chart data and trade on each movement?เราแผนภูมิข้อมูลแล้วจัดการซื้อหุ้นตามนั้นเอาไม่ได้เหรอ Primer (2004)
Delta team, download good.เดลต้าทีม, ดาวน์โหลดแล้ว ดีมาก Mission: Impossible III (2006)
To download and destroy Intersect. Fulcrum had plans for its intel.ผมรู้ว่าเป็นการจู่โจมภายใน ดาวน์โหลดและทำลายอินเตอร์เซ็ค Chuck Versus the Nemesis (2007)
Let me know when the download reaches 20%.บอกฉันเมือเราโหลดได้ 20% Live Free or Die Hard (2007)
The download is at 20%.ดาวน์โหลดได้ 20% แล้วครับ Live Free or Die Hard (2007)
If you download essays off the Internet, you'll be downloaded into detention.-นายโดนแน่ -สก๊อต ฮอร์คเกิ้ลกับแกรี่ พูลเชิ้ล เงียบด้วย Bridge to Terabithia (2007)
that gets to download porn off the internet.เลือกที่จะดาวน์โหลด หนังโป๊จากอินเทอร์เน็ต Charlie Bartlett (2007)
The shows are on the website. People can download them for free.แล้วรายการก็มีทางเว็บไซต์ ดาวน์โหลดกันได้ฟรีอยู่แล้ว The Brave One (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
downloadAre there any knacks, or good sites, for downloading Japanese software?
downloadOn some OS's you get gibberish for filenames with full-width characters so when downloading please change to a suitable filename.
downloadWith this tutorial you will use the sample manga to become accustomed to the procedures for seeing the manga including download.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจุไว้[banju wai] (v, exp) EN: download
ดาวน์โหลด[dāolōt] (v) EN: download  FR: télécharger
โหลด[lōt] (v) EN: load ; download  FR: charger ; télécharger

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
download
downloads
downloaded
downloading

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダウンロード[daunro-do] (n, vs) { comp } download; (P) #3,883 [Add to Longdo]
ダウン[daun] (n-suf) (1) down (feathers); (2) down (opposite of up); becoming lower; (3) down (e.g. with a cold) and unable to continue (work); (4) { comp } not running (e.g. of servers); (5) (abbr) { comp } download; downstream; (P) #4,070 [Add to Longdo]
カウンター(P);カウンタ[kaunta-(P); kaunta] (n) (1) counter; (2) service counter (e.g. at a bank); (3) counter (at a bar, cafe, etc.); (4) { comp } (See カウ, モニター・3) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems); (P) #9,622 [Add to Longdo]
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s, vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) { comp } to download; to copy from a computer to another medium; (7) { MA } to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) #10,232 [Add to Longdo]
カウ[kau] (n) (abbr) { comp } (See カウンター・2, モニ) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems) #17,609 [Add to Longdo]
DL[ディーエル, dei-eru] (n) { comp } (See ダウンロード) download [Add to Longdo]
ダウンロードコンテンツ[daunro-dokontentsu] (n) downloadable content (e.g. for a video game) (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 download
   v 1: transfer a file or program from a central computer to a
      smaller computer or to a computer at a remote location
      [ant: {upload}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 download
  vt.
 
   To transfer data or (esp.) code from a far-away system (especially a larger
   host system) over a digital communications link to a nearby system
   (especially a smaller client system. Oppose {upload}.
 
   Historical use of these terms was at one time associated with transfers
   from large timesharing machines to PCs or peripherals (download) and
   vice-versa (upload). The modern usage relative to the speaker (rather than
   as an indicator of the size and role of the machines) evolved as machine
   categories lost most of their former functional importance.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top