ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doctor of philosophy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doctor of philosophy-, *doctor of philosophy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Doctor of philosophy degreeปริญญาเอก [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัฐศาตรดุษฎีบัณฑิต(n) Doctor of Philosophy (Political Science), See also: Ph.D. (Political Science), Syn. ร.ด.
อักษรศาตรดุษฎีบัณฑิต(n) Doctor of Philosophy, See also: Ph.D., Syn. อ.ด.

Japanese-English: EDICT Dictionary
哲学博士[てつがくはかせ, tetsugakuhakase] (n) doctor of philosophy; PhD [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Degree \De*gree"\, n. [F. degr['e], OF. degret, fr. LL.
   degradare. See {Degrade}.]
   1. A step, stair, or staircase. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       By ladders, or else by degree.    --Rom. of R.
    [1913 Webster]
 
   2. One of a series of progressive steps upward or downward,
    in quality, rank, acquirement, and the like; a stage in
    progression; grade; gradation; as, degrees of vice and
    virtue; to advance by slow degrees; degree of comparison.
    [1913 Webster]
 
   3. The point or step of progression to which a person has
    arrived; rank or station in life; position. "A dame of
    high degree." --Dryden. "A knight is your degree." --Shak.
    "Lord or lady of high degree." --Lowell.
    [1913 Webster]
 
   4. Measure of advancement; quality; extent; as, tastes differ
    in kind as well as in degree.
    [1913 Webster]
 
       The degree of excellence which proclaims genius, is
       different in different times and different places.
                          --Sir. J.
                          Reynolds.
    [1913 Webster]
 
   5. Grade or rank to which scholars are admitted by a college
    or university, in recognition of their attainments; also,
    (informal) the diploma provided by an educational
    institution attesting to the achievement of that rank; as,
    the degree of bachelor of arts, master, doctor, etc.; to
    hang one's degrees on the office wall.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: In the United States diplomas are usually given as the
      evidence of a degree conferred. In the humanities the
      first degree is that of {bachelor of arts} (B. A. or A.
      B.); the second that of {master of arts} (M. A. or A.
      M.). The degree of bachelor (of arts, science,
      divinity, law, etc.) is conferred upon those who
      complete a prescribed course of undergraduate study.
      The first degree in medicine is that of {doctor of
      medicine} (M. D.). The degrees of master and doctor are
      also conferred, in course, upon those who have
      completed certain prescribed postgraduate studies, as
      {doctor of philosophy} (Ph. D.); the degree of doctor
      is also conferred as a complimentary recognition of
      eminent services in science or letters, or for public
      services or distinction (as {doctor of laws} (LL. D.)
      or {doctor of divinity} (D. D.), when they are called
      {honorary degrees}.
      [1913 Webster]
 
         The youth attained his bachelor's degree, and
         left the university.        --Macaulay.
      [1913 Webster]
 
   6. (Genealogy) A certain distance or remove in the line of
    descent, determining the proximity of blood; one remove in
    the chain of relationship; as, a relation in the third or
    fourth degree.
    [1913 Webster]
 
       In the 11th century an opinion began to gain ground
       in Italy, that third cousins might marry, being in
       the seventh degree according to the civil law.
                          --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   7. (Arith.) Three figures taken together in numeration; thus,
    140 is one degree, 222,140 two degrees.
    [1913 Webster]
 
   8. (Algebra) State as indicated by sum of exponents; more
    particularly, the degree of a term is indicated by the sum
    of the exponents of its literal factors; thus, a^{2}b^{3}c
    is a term of the sixth degree. The degree of a power, or
    radical, is denoted by its index, that of an equation by
    the greatest sum of the exponents of the unknown
    quantities in any term; thus, ax^{4} + bx^{2} = c, and
    mx^{2}y^{2} + nyx = p, are both equations of the fourth
    degree.
    [1913 Webster]
 
   9. (Trig.) A 360th part of the circumference of a circle,
    which part is taken as the principal unit of measure for
    arcs and angles. The degree is divided into 60 minutes and
    the minute into 60 seconds.
    [1913 Webster]
 
   10. A division, space, or interval, marked on a mathematical
     or other instrument, as on a thermometer.
 
   11. (Mus.) A line or space of the staff.
     [1913 Webster]
 
   Note: The short lines and their spaces are added degrees.
      [1913 Webster]
 
   {Accumulation of degrees}. (Eng. Univ.) See under
    {Accumulation}.
 
   {By degrees}, step by step; by little and little; by moderate
    advances. "I'll leave it by degrees." --Shak.
 
   {Degree of a curve} or {Degree of a surface} (Geom.), the
    number which expresses the degree of the equation of the
    curve or surface in rectilinear coordinates. A straight
    line will, in general, meet the curve or surface in a
    number of points equal to the degree of the curve or
    surface and no more.
 
   {Degree of latitude} (Geog.), on the earth, the distance on a
    meridian between two parallels of latitude whose latitudes
    differ from each other by one degree. This distance is not
    the same on different parts of a meridian, on account of
    the flattened figure of the earth, being 68.702 statute
    miles at the equator, and 69.396 at the poles.
 
   {Degree of longitude}, the distance on a parallel of latitude
    between two meridians that make an angle of one degree
    with each other at the poles -- a distance which varies as
    the cosine of the latitude, being at the equator 69.16
    statute miles.
 
   {To a degree}, to an extreme; exceedingly; as, mendacious to
    a degree.
    [1913 Webster]
 
       It has been said that Scotsmen . . . are . . . grave
       to a degree on occasions when races more favored by
       nature are gladsome to excess.    --Prof.
                          Wilson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Doctor of Philosophy
   n 1: a doctorate awarded for original contributions to knowledge

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
Doctor ( D AA1 K T ER0) of ( AH1 V) Philosophy ( F AH0 L AA1 S AH0 F IY0)

  

Doctor
 • ซ่อม: ซ่อมแซม [Lex2]
 • ดุษฎีบัณฑิต: ผู้ได้รับปริญญาเอก [Lex2]
 • ปลอมแปลงเพื่อหลอกลวง[Lex2]
 • แพทย์: หมอ [Lex2]
 • รักษา: เยียวยา [Lex2]
 • (n) หมอ,แพทย์,ดอกเตอร์ [Nontri]
 • /D AA1 K T ER0/ [CMU]
 • /D AO1 K T ER0/ [CMU]
 • (v) /d'ɒktər/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
Philosophy
 • หลักปรัชญา: หลักความจริงของชีวิต [Lex2]
 • วิชาปรัชญา[Lex2]
 • (ฟิลอส'ซะฟี) n. ปรัชญา,ระบบปรัชญา,หลักปรัชญา,ระบบหลักการ,สาขาวิชาทั้งหมด (ยกเว้นแพทยศาสตร์,วิชากฎหมาย และศาสนศาสตร์) ,ธรรมะ,วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ,จริยศาสตร์,ความรักวิชาอย่างคลั่งไคล้ [Hope]
 • (n) ปรัชญา,จริยศาสตร์,ธรรมะ [Nontri]
 • /F AH0 L AA1 S AH0 F IY0/ [CMU]
 • (n) /f'ɪl'ɒsəfiː/ [OALD]

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top