ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

device driver

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -device driver-, *device driver*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
device driverโปรแกรมขับอุปกรณ์หมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถสั่งให้ทำงานด้วยคำสั่งที่ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ได้ เช่น หากจะใช้เครื่องพิมพ์ยี่ห้ออะไรก็จะต้องติดตั้ง "driver" สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อนั้นด้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
device driverโปรแกรมขับอุปกรณ์ [ มีความหมายเหมือนกับ driver ๒ ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
device driverโปรแกรมขับอุปกรณ์ [ มีความหมายเหมือนกับ driver ๒ ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Device driverโปรแกรมขับอุปกรณ์, Example: โปรแกรมที่บอกให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าจะทำงานกับอุปกรณ์ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์นั้นอย่างไร เช่น โปรแกรมขับเครื่องพิมพ์เป็นตัวบอกให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าจะสื่อสารกับเครื่องพิมพ์นั้นอย่างไรจึงจะเข้าใจกัน [คอมพิวเตอร์]
device driverโปรแกรมขับอุปกรณ์, โปรแกรมที่ช่วยในการติดตั้งระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อหรือใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
驱动程序[qū dòng chéng xù, ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ,     /    ] device driver (computing software) #36,778 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドライバー(P);ドライバ[doraiba-(P); doraiba] (n) (1) driver (of a vehicle); (2) (abbr) screwdriver; (3) driver (golf); (4) { comp } driver (device driver); (P) #2,863 [Add to Longdo]
インストール可能デバイスドライバ[インストールかのうデバイスドライバ, insuto-ru kanou debaisudoraiba] (n) { comp } installable device driver [Add to Longdo]
デバイスドライバ[debaisudoraiba] (n) { comp } device driver [Add to Longdo]
仮想デバイスドライバ[かそうデバイスドライバ, kasou debaisudoraiba] (n) { comp } virtual device driver [Add to Longdo]
装置ドライバ[そうちドライバ, souchi doraiba] (n) { comp } device driver [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デバイスドライバ[でばいすどらいば, debaisudoraiba] device driver [Add to Longdo]
装置ドライバ[そうちどらいば, souchidoraiba] device driver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 device driver
   n 1: (computer science) a program that determines how a computer
      will communicate with a peripheral device [syn: {driver},
      {device driver}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top